Yhdistysten historia talteen

Miten yhdistyksen historiaa säilytetään? Täyttävätkö yhdistyksen paperiarkistot ullakon? Kuinka säilytämme valokuvia oikein? Mitä tehdään sähköisille aineistoille?

Espoon kaupunginmuseo ja Espoon kaupunginarkisto järjestävät yhteistyössä EKYLin kanssa perjantaina 9.2. kaupunginosayhdistyksille suunnatun tietoiskun muistiorganisaatioista, jotka voivat auttaa yhdistyksiä historiansa tallentamisessa. Tilaisuuden aluksi järjestetään opastettu kierros KAMU:n Särkynyt elämä – Espoo sisällissodassa –näyttelyssä.

Tilaisuudessa esittäytyvät kaupunginmuseon arkistosta vastaava intendentti Virpi Talja, kuvakokoelmista vastaava tutkija Leena Sipponen sekä Espoon kaupunginarkiston yksityiskokoelmien vastaanotosta vastaava tutkija Peter Parantala. He kertovat, millaista materiaalia eri tahot ottavat vastaan ja vastaavat arkistointiin liittyviin kysymyksiin.

Aika: 9.2. klo 16-19
Paikka: Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5
Ohjelma: 16-17 Opastettu kierros KAMUn näyttelyssä
17 Tervetuloa, kahvitarjoilu
noin 17.15-18.45 Infotilaisuus ja keskustelua
Ilmoittautuminen: Sähköpostitse EKYLin järjestösihteeri Kristel Nybergille, kristel.nyberg@ekyl.fi, viimeistään tiistaina 6.2.
Ennakkotiedot: Ilmoittautuneita yhdistyksiä pyydetään täyttämään oheinen lomake soveltuvin osin ja ottamaan se mukaan tilaisuuteen

Espoon asukasfoorumien valmisteluryhmien jäsenhaku 2018-2020

Kiinnostaako asukasfoorumitoiminta?
Espoon asukasfoorumien valmisteluryhmiin haetaan jäseniä vuosiksi 2018-2020

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.4.2017 päättänyt että vuonna 2009 alkanutta asukasfoorumitoimintaa jatketaan kuluvallakin valtuustokaudella jokaisella seitsemällä suuralueella: Suur-Espoonlahti, Vanha-Espoo, Suur-Kauklahti, Suur-Leppävaara, Suur-Matinkylä, Pohjois-Espoo ja Suur-Tapiola.

Asukasfoorumitoiminnan tavoitteena on
– edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
– edistää asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua
– edistää asukkaiden omatoimista toimintaa alueen viihtyisyyden ja palvelujen kehittämiseksi
– luoda mahdollisuuksia asukkaiden keskinäiselle yhteistoiminnalle
– edistää asukkaiden aktiivisuutta ilmaista näkemyksensä tärkeistä hankkeista ja kehittämissuunnitelmista asioiden valmisteluvaiheessa.

Asukasfoorumien valmisteluryhmät vastaavat alueillaan foorumitoiminnan organisoinnista ja tilaisuuksien järjestämisestä. Tehtävä sisältää ohjelman suunnittelun ja alustajien hankinnan. Foorumit ovat avoimia tilaisuuksia, joihin kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut voi osallistua.

Jäsenet asukasfoorumien valmisteluryhmiin valitaan suuralueiden asukkaista ja alueilla toimivien rekisteröityjen yhdistysten edustajista. Kunkin valmisteluryhmän koko on enintään 15 henkilöä. Valinnan valmisteluryhmiin tekee kolmen keskusjärjestön (Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry ja Esbobygdens Ungdomsförbund rf) muodostama kuusijäseninen asukasfoorumityöryhmä.

Valmisteluryhmien jäseniksi haluavia pyydetään lähettämään lyhyt vapaamuotoinen hakemus yhteystietoineen 23.01.2018 mennessä osoitteella: Asukasfoorumityöryhmä, Raimo Kukko, Merivalkama 8 C 38
023200 ESPOO tai sähköpostilla raimo.kukko@nic.fi

Tiedusteluihin vastaa asukasfoorumityöryhmän sihteeri Raimo Kukko,
puh. 0505298786.

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Asukastoiminta/Asukasfoorumit

Espoossa 05.01.2018 Asukasfoorumityöryhmä

Hyvää joulua!

Poikkeuksia Parkvillan aukioloissa

Kotiseututalo Parkvilla on poikkeuksesti varattu yksityistilaisuuksiin ti 12.-to 14.12. päiväsaikaan. Parkvillan päivystys (avainten haku, vuokraustiedustelut) on auki, mutta juhlatilaan tutustuminen on mahdollista seuraavan kerran vasta ti 19.12.

Joulusta loppiaiseen kotiseututalo Parkvilla on suljettu. Vuoden 2018 ensimmäinen päivystys on tiistaina 9.1. klo 9.30-12.

Sääntömääräinen syyskokous 30.11.

EKYLin sääntömääräinen syyskokous 2017 pidettiin Albergan kartanon flyygelisalissa torstaina 30.11. noin 30 hengen voimin.

Ennen kokouksen alkua Erkki Lindell Pro Espoonjoki ry:stä esitteli yhdistyksen toimintaa ja näytti valokuvia Espoonjoen varrelta. Pro Espoonjoen esitys Kirkkojärven palauttamiseksi herätti viimeaikaisten tulvien valossa kysymyksiä ja keskustelua.

Syyskokouksessa käsiteltäviä sääntömääräisiä asioita ovat tulevan toimintakauden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen, jäsenmaksun vahvistaminen sekä puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

Hallitus esitti, että EKYLin jäsenmaksut pidetään ennallaan 65-90 eurossa jäsenyhdistyksen koon mukaan porrastettuna. Kokous hyväksyi esityksen. Toimintasuunnitelmasta käytiin keskustelua, mutta äänestyksen ja keskustelun jälkeen toimintasuunnitelma päätettiin hyväksyä hallituksen esityksen mukaisena.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2018 esitettiin Mikko Perkkoa, jonka kokous yksimielisesti valitsi jatkamaan tehtävässä myös tulevana vuonna. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2018-19 valittiin Urpo Kotipalo, Tiina Kähkönen, Kari Pietarinen ja Reijo Stedt. Varajäseniksi samalle kaksivuotiskaudelle valittiin Jukka Lahti, Sten Lindgren, Raimo Kukko ja Erkki Torkkeli.