Ensiapukoulutusta EKYL:n jäsenyhdistyksille

kuvituskuva

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL) etäkoulutti 27.5.2021 jäsenyhdistystensä aktiiveille ensiapua Punaisen Ristin Auttajakurssin muodossa. Kurssin tavoitteena oli rohkaista jäsenyhdistysten ihmisiä toimimaan auttamistilanteissa, kuten vaikka suuren verenvuodon tyrehdyttämisessä tai tukehtuvan ensiavussa. Kurssiin kuului myös tajuttoman autettavan tunnistaminen ja ensiapu sekä hätäilmoituksen tekeminen. Yksi kurssilla käsitelty ja harjoittelua vaativa aihe muiden joukossa oli nilkan nivelvamman ensiapu ja nilkan oikeaoppinen sitominen. Kurssin ohjelmaan sisältyi lisäksi autettavan lämpimänä pitäminen.

Etäkoulutus antaa hyviä teoriaeväitä ensiavun oppimiseen, kertaamiseen ja harjoitteluun. Etänä pidettyyn koulutukseen on jokaisen helppo osallistua tietokoneensa ääreltä. Silti lähiharjoittelu ensiavun kaikissa koulutuksissa on sitä parasta oppia. Silloin kaikki osallistujat saavat olla sekä autettavina että auttajina ja oppivat asian kummastakin näkökulmasta. Lähikoulutuksissa ja harjoitteluissa opitaan ensiavun parhaat käytännön niksit ja siinä kouluttaja voi ohjata kurssilaisia kädestä pitäen, korjata heti virheet ja opastaa parhaisiin käytänteisiin.

EKYL:n jäsenyhdistyksissä on selvä tarve ensiapukoulutukselle ja ensiavun osaamiselle, varsinkin kun yleisötapahtumien järjestäminen tulee taas mahdolliseksi. Punaisen Ristin Auttajakurssi on helppo ja havainnollinen tapa tutustua hätäensiapuun parin tunnin koulutuksessa, vaikka kurssiin ei sisällykään elvytyksen harjoittelua ja defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttöä. Kurssi rohkaisee auttamaan niissä arkisissa, useimmiten eteen tulevissa tapaturmissa, kuten iso haava kämmenessä tai jalassa, tuke hengitystiessä tai nilkan nyrjähdys.

Palaute nyt toteutuneelta etäkurssilta oli innostunutta ja kiittävää. Ensiaputaitojen oppimiselle ja kertaamiselle on aidosti tarvetta. Kouluttajana toimi Suomen Punaisen Ristin ensiapuryhmän kouluttaja Juhana Päivärinta.

Punainen Risti on Suomen johtava valmiusjärjestö, jonka ensiapuryhmät ylläpitävät säännöllisellä harjoittelullaan ensiavun valmiuksia ja tarjoavat siten harrastusmahdollisuuden lähes 3.000 eri ikäisille ihmisille. Ensiapuryhmään liittyminen ei edellytä ensiavun osaamista, pelkkä positiivinen asenne ja kiinnostus ensiapua kohtaan riittää. Ensiapuryhmien tarjoama ensiavun harjoittelu on osallistujille ilmaista. Syksyllä käynnistyvät jälleen espoolaisten ensiapuryhmien lähiharjoitukset, jos vallitseva tilanne sen sallii. Silloin on mahdollisuus aloittaa, vaikka kokonaan uusi harrastus, josta on iloa ja hyötyä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Espoossa Punaisen Ristin ensiapuryhmiä on neljä ja ne toimivat Espoon keskuksessa (Keski-Espoo), Kivenlahdessa (Lounais-Espoo), Leppävaarassa (Kehä-Espoo) ja Tapiolassa (Tapiola).

Kulttuurilautakunnan päätöksiä koskien vuosi- ja projektiavustuksia 2022!!

Aluehallintovirasto on tarkentanut kokoontumisrajoituksiin liittyviä ohjeitaan!!

Kokoontumisrajoitukset eivät AVIn uuden tulkinnan mukaan koske esim. yhdistysten vuosikokouksia!

https://www.sttinfo.fi/tiedote/kokoontumisrajoitukset-eivat-enaa-koske-yhtiokokouksia-ja-muita-vastaavia-kokouksia?publisherId=69818103&releaseId=69903483

Toivotamme kaikille hyvää ja rauhallista Joulun aikaa sekä parempaa tulevaa vuotta 2021

Mikko Perkko jatkaa hallituksen puheenjohtajana vuonna 2021

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL) sai marraskuun lopulla pidettyä syyskokouksensa ajallaan perinteisessä paikassa Albergan kartanossa. Muutama peruutuskin oli altistumisten ja karanteenin takia tullut, mutta tiukoista rajoituksista huolimatta jäsenkunnasta 20 % oli edustettuna. Paikalle oli Covid19-pandemiasta huolimatta uskaltautunut yhdentoista (11) eri yhdistyksen edustajaa! Viralliset asiat, toimintasuunnitelma ja talousarvio päätettiin hallituksen esittämässä muodossa ja hallitusvalinnatkin sujuivat ilman äänestyksiä hyvässä yhteisymmärryksessä. Erovuoroiset valittiin uudelleen seuraavalle kaudelle 2021-2022. Onnittelut valituille!

Ja jottei jäisi epäselväksi niin turvaetäisyyksistä ja käsihygieniasta pidettiin hyvää huolta. Maski päällä kokoustettiin, toki kahvit juotiin ilman maskia. Käsidesiäkin oli tarjolla runsaasti!

EKYLin hallitus vuonna 2021

Puheenjohtaja:

Mikko Perkko                                       Olari Seura ry                    

Varsinaiset jäsenet:

Raili Lindberg,                                       Laajalahti ry

Ann-Christin Lintula,                          Keski-Espoon pienkiinteistöyhdistys ry    Mellersta Esbo Småfastighetsförening rf

Kari Pietarinen,                                    Leppävaara seura ry

Mirkka Sandberg                                  Matinkylä seura ry

Eeva-Riitta Puomio                               Jupperin Omakotiyhdistys ry

Kari Simonen                                         Kauklahden Omakotiyhdistys ry

Reijo Stedt                                               Mankkaa Seura ry

Hanne Österberg                                   Kauklahti seura ry

Varajäsenet:

Leo Kolttola                                           Espoon ja Kauniaisten pienkiinteistöt ry

Raimo Kukko                                          Friisilän Omakotiyhdistys ry

Lauri Laitinen                                        Tapiolan Kilta ry

Sten Lindgren                                         Pro Ruukinranta ry

Matti Metsäranta                                   Viherlaaksolaiset ry           

Esko Meuronen                                      Rastaalan Omakotiyhdistys ry

Arto J Pinomaa                                       Haukilahden Seura ry

Erkki Torkkeli                                         Laaksolahden huvilayhdistys ry