Kevään viimeinen Rethink-ilta kutsuu järjestötoimijoita!

Kevätkaudella 2016 pidetyt Rethink Espoo -teemaillat on toteutettu usean Espoossa toimivan järjestön yhteistyönä. Illoissa on lähestytty yhteistyöryhmässä mukana olleiden järjestöjen teemoja eri näkökulmista aktiivisen keskustelun ja työpajatyöskentelyn kautta. EKYL on ollut aktiivisesti mukana iltojen taustatyöryhmässä ja oli maaliskuussa pidetyn Rethink Kaupunkisuunnittelu -illan pääjärjestäjä.

Ensi viikon keskiviikkona 18.5. klo 18 pidetään kevään viimeinen Rethink -ilta teemalla Rethink Järjestötoiminta. Ilta on suunnattu kaikille yhdistystoiminnassa mukana oleville ja siitä kiinnostuneille. Millainen järjestö innostaa mukaan toimimaan? Mistä uusia ideoita ja uutta näkökulmaa yhdistykselle? Tervetuloa mukaan osallistumaan keskusteluun ja saamaan uusia ideoita!

Rethink-iltoihin on vapaa pääsy eikä niihin vaadita ennakkoilmoittautumista. Illat pidetään Unelma Tapiolassa, Kauppamiehentie 6, klo 18-20.

Tulosta tästä tapahtuman mainosjuliste

Rethink Järjestötoiminta -Facebooktapahtuma

Rethink Espoo kutsuu järjestöjä mukaan ideoimaan ja toteuttamaan syksyn ohjelmaa! Jos haluat olla mukana toteuttamassa Rethink Espoo -iltoja ota yhteyttä: verkostosuunnittelija@ejy.fi

Parkvillan poikkeusaukiolo

EKYLin toimiston päivystys sekä Parkvillan vuokrauspäivystys on suljettu helatorstaina 5.5. Toimisto on avoinna seuraavan kerran tiistaina 10.5. klo 9.30-12.

Keväisiä kukkia

Aurinkoista kevättä!

Kaupunginjohtajan kahvit 22.4.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toivotti espoolaisten kaupunginosa- ja omakotiyhdistysten edustajat jälleen lämpimästi tervetulleeksi perinteisille aamukahveille perjantaina 22.4. Espoon Valtuustotalon kahvioon. Paikalle saapui noin 35 eri yhdistysten edustajaa kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista.

Yhdistysten edustajia valtuustotalon kahviossa.

Yhdistysten edustajia valtuustotalon kahviossa.


Tilaisuuden avasi kaupunginjohtajan puheenvuoro, jossa hän lyhyesti kertoi Espoon ajankohtaisista asioista. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajia työllistävät kovasti valtakunnallisen tason Sote- ja maakuntauudistukset, joiden tiimoilta Mäkelä on tavannut tiiviisti Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginjohtajia. Yhteistyön tuloksia on esitelty myös maan hallitukselle.

Avauspuheenvuoronsa lopuksi Mäkelä kertoi, että Espoo on EU:n noin viikko sitten julkaisemassa kestävän kehityksen tutkimusprojektissa todettu Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi. Tästä on hyvä jatkaa uuden Espoo-tarinan valmistelua tulevalle valtuustokaudelle. Mäkelä toivoikin, että kun ensimmäisen Espoo-tarinan kyselyihin tuli kaupunkilaisilta 20.000 vastausta, määrä saataisiin nyt kaksinkertaistettua. Tarkoitus on yhä paremmin kartoittaa kaupunkilaisten suhdetta omaan lähiympäristöönsä ja kuntakeskusten lisäksi myös pienempiin paikalliskeskuksiin.

Tänä vuonna kaupunginjohtajan kahvitilaisuudessa oli mukana myös Espoon sivistystoimen johtaja Sampo Suihko. Suihko kiitti vielä espoolaisten yhdistysten aktiivisuudesta vuoden 2015 Kotiseutupäivien järjestämisessä ja kertoi, että kaupungille tulee edelleen päivistä ja niiden järjestelyistä hyvää palautetta. Sitten hän esitteli Espoon Suomi 100-projektia ja rohkaisi yhdistyksiä hakemaan omille tapahtumilleen virallista Suomi 100 -statusta. Suomi 100 -juhlavuoteen liittyen järjestettiin tilaisuudessa myös lyhyt ryhmäkeskustelu, jossa pyydettiin paikalla olijoita jakamaan omien taustayhdistystensä ideoita juhlavuoden kunniaksi. EKYLin puolesta heräsi ajatus järjestää syyskauden alussa jäsenyhdistyksille informaatio- ja ideointitilaisuus juhlavuoden tapahtumiin liittyen.

Tilaisuuden ohjelma

Tilaisuuden ohjelma


Tilaisuuden lopuksi oli vielä aikaa vapaille kysymyksille. Myös tänä vuonna esille tuotiin useita paikallisia kysymyksiä ja ongelmakohtia. Laajimmaksi keskustelunaiheeksi nousi joukkoliikenne ja erityisesti metron vaikutukset eri asuinalueiden liikennepalveluihin.

Kaupunginjohtaja Mäkelä totesi, että vaikka ajan löytäminen kalenterista on haasteellista, hän arvostaa aina tilaisuuksia tavata espoolaisen kotiseutuväen edustajia ja kuulla suoraa paikallispalautetta kentältä. Nytkin kaupunginjohtaja jäi kiireistään huolimatta keskustelemaan yli sovitun ajan ja lupasi välittää palautetta keskustelunaiheista sopiville tahoille. EKYLin puheenjohtaja Mikko Perkko ja EOK:n varapuheenjohtaja Esko Meuronen esittivät puolestaan yhdistysten kiitokset tapaamisen järjestämisestä. Perinnettä jatketaan jälleen ensi keväänä.

Espoo valittu EU:n kestävimmäksi kaupungiksi
Suomi 100 -juhlavuosi Espoossa

Rethink Kaupunkisuunnittelu –illassa keskusteltiin vilkkaasti

Rethink Espoo –teemailtasarja jatkui keskiviikkona 16.3. kaupunkisuunnittelun merkeissä. Alustajiksi Unelma Tapiolaan saapuivat vuorovaikutussuunnittelija Anna-Maria Suihko Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta sekä kaupunkisuunnitteluaktiivi Mikko Särelä, joka on mm. perustanut aktiivisen Lisää kaupunkia Helsinkiin –Facebookryhmän.

Suihko totesi, että vuorovaikutussuunnittelijan työhön kuuluu olla tulkkina ja viestien välittäjänä kaupunkilaisten ja kaupungin suunnitteluvastuullisten välillä. Hän kertoi alustuksessaan kaupunkisuunnitteluprosessista Espoossa sekä pyrkimyksestä lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Eri alueilla järjestetään asukastilaisuuksia esimerkiksi kaavatyön eri vaiheissa, ja oman asuinalueen suunnitelmia voi seurata myös Espoon kaupungin kotisivuilla.

Anna-Maria Suihko vaihtaa osallistujien kanssa ajatuksia asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista Espoossa.

Anna-Maria Suihko vaihtaa osallistujien kanssa ajatuksia asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista Espoossa.

Särelä esitti omassa puheenvuorossaan, että asukkaiden tulisi kaupunkisuunnittelussa vaatia yhä parempaa vuorovaikutusta sekä mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun varhaisemmassa vaiheessa. Tiedotustilaisuus ei aja samaa asiaa kuin esimerkiksi suunnitteluvaiheen alussa järjestetty työpaja, jossa kootaan asukkaiden näkemyksiä.
Molemmat puhujat korostivat henkilökohtaisten yhteydenottojen tärkeyttä. Espoossa jokaiselle alueelle on esimerkiksi nimetty aluearkkitehti, jonka kanssa on mahdollista sopia tapaaminen kaupunkisuunnittelukysymyksiin liittyen. Myös kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseniin kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä.

Mikko Särelä esittelee alustuksessaan kaavoitusprosessin normaalia etenemistä.

Mikko Särelä esittelee alustuksessaan kaavoitusprosessin normaalia etenemistä.

Selkeänä teemana niin alustuksissa kuin työpajakeskusteluissakin nousi esiin se, että äänekkäin joukko ei välttämättä ole suurin, ja asukkailla voi olla hyvin erilaisia mielipiteitä oman alueensa kehittämisestä. Suihko kertoi, että asukastilaisuuksissa kaikki eivät tunteita herättävissä aiheissa uskalla ottaa puheenvuoroja, vaan antavat vasta jälkikäteen palautetta joka saattaa erota paljonkin siitä, mikä tilaisuudessa vaikutti olevan asukkaiden yksimielinen näkemys. Särelä korosti, että on tärkeää saada eri mieltä olevat tahot keskusteluyhteyteen. Esimerkiksi hän nosti Lisää kaupunkia Helsinkiin –ryhmän aktiivisesti valvotun keskustelusäännön, jonka mukaan esimerkiksi kaavaehdotuksia saa perustellusti kritisoida, mutta henkilöön käyvät hyökkäykset ovat kiellettyjä.

Rethink Kaupunkisuunnittelu –illan vastuullinen järjestäjä oli Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry. Rethink Espoo –illat jatkuvat Unelma Tapiolassa 20.4., jolloin teemana on Mielen hyvinvointi ja järjestäjänä Espoon Mienterveysyhdistys EMY ry.

Rethink Kaupunkisuunnittelu -teemailta 16.3. Unelma Tapiolassa

Rethink Kaupunkisuunnittelu –työpajassa pohdimme asukasvaikuttamista kaupunkisuunnittelussa. Millaista kaupunkisuunnittelu on nyt ja tulevaisuudessa? Voiko suunnitteluun vaikuttaa kaupunkiaktivismin keinoin? Millaisia vaikuttamismahdollisuuksia sosiaalinen media avaa?

Rethink Kaupunkisuunnittelu -ilta pidetään Unelma Tapiolassa, Kauppamiehentie 6, keskiviikkona 16.3. klo 18-20.

Paikalla keskustelemassa aiheesta ovat Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen vuorovaikutussuunnittelija Anna-Maria Suihko sekä kaupunkisuunnitteluaktiivi, Aalto Yliopiston Living+ -platformin projektipäällikkö ja Lisää kaupunkia Helsinkiin –ryhmän perustaja Mikko Särelä. Tilaisuuden juontaa asukastoimintaa aitiopaikalta seuraava Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n järjestösihteeri Kristel Nyberg. Tule kysymään ja keskustelemaan kaupunkisuunnittelusta!

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Ajatellaan espoolainen kaupunkisuunnittelu uusiksi! #RethinkEspoo

Järjestäjät: Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry, Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri, Kansalaistoiminnankeskus Unelma – Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Kiinnostu tapahtumastamme myös Facebookissa!

Kutsu lähialueesi väki mukaan – tulosta juliste esimerkiksi lähikaupan ilmoitustaululle:
Tulostusvalmis Rethink Kaupunkisuunnittelu -juliste