Toimintakertomus 2003

1. YLEISTÄ

Vuosi 2003 oli Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL) 23. toimintavuosi. Tärkeänä tehtävänä käynnistettiin keskustelu toiminnan uudistamisesta sekä toimintaympäristön muutoksista.
Jäsenkysely ja kehittämisseminaari osoittivat, että kiistattomaksi ykköstehtäväksi jäsenyhdistyksissä nähdään paikallinen edunvalvonta. EKYLin toivotaan osaltaan lisäävän tiedotusta, koulutusta, neuvontaa ja jäsenpalveluja. Perinteiset toimintamuodot kuten Espoon Lystit ja vuotuisten pihakilpailujen järjestäminen koetaan selvästi vähemmän tärkeinä toimintoina. Toiminnan uudistaminen liittyy kiinteästi Espoon kaupungin kanssa tehtävään yhteistyöhön ja sen
kehittämiseen. Kaupungin suunnitelmissa on mm. ollut lakkauttaa kotiseutusihteerin tehtävät ja tarjota yhdistysten ja kaupungin väliseen yhteistyöhön yhdyskuntatyötekijöitä. Keskustelu yhteistyön organisoimisesta jatkuu edelleen.

2. SÄÄNTÖMÄÄRISET KOKOUKSET

Sääntömääräiset kokoukset olivat kevät- ja syyskokous, joissa virallisten asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja käytiin vilkasta keskustelua.

Kevätkokouksessa (23.4.) tutustuttiin Lagstadin kotiseututalon ja siellä avatun koulumuseon toimintaan. Taloa esitteli Esbo Hembygdsförereningenin puheenjohtaja Benita Åkerlund. Lisäksi kuultiin yhdistysarkistoinnin tilasta. Työnjaon muuttumisesta kulttuuritoimen ja kaupunginmuseon kesken kertoivat kotiseutusihteeri Kirsti Salminen ja intendentti Liisa Ropponen. Lämminhenkisessä kokouksessa kiiteltiin muistolahjalla pitkän työrupeaman kotiseutusihteerinä tehnyttä Kirsti Salmista. Kokouksen nimissä päätettiin myös lähettää Espoon kaupungille kannanotto, jossa vaaditaan kotiseutusihteerin tehtävien myötä toimivan hyvän yhteistyön jatkamista muodossa tai toisessa.

Syyskokouksessa (26.11.) Albergan kartanolla pohdittiin yhdistyksen kotisivuasioita. Tony Hagerlund Keski-Espoo -seurasta esitteli erilaisia kotisivujen toteuttamis- ja ylläpitotapoja sekä syntyviä kustannuksia. Alustuksen pohjalta käytiin vilkasta keskustelua. EKYLin jäsenyhdistyksistä runsaalla puolella on omat kotisivut. Näkyvyys verkossa vaatii edelleen kehittämistä.

3. RSPOON LYSTIT JA ESPOO-PÄIVÄN (27.8.) VIETTO

Espoon Lystejä vietettiin EKYLin koordinoimina nyt viidennentoista kerran ajalla 16.8. – 14.9.
EKYL jäsenyhdistyksineen järjesti myös ohjelmaa Espoo-päivän (27.8.) merkeissä mm. osallistumalla Tapiolan Kulttuurikeskuksessa järjestettyyn Espoo-päivän tilaisuuteen. EKYL koordinoi niin ikään perinteisiä avoimien ovien tilaisuuksia kaupungin laitoksiin. Espoo-päivänä avattiin EKYLin uusi portaali ”Tarinoiden Espoo”. Espoon Lysteistä on erillinen selvitys liitteenä.

Espoo-päivää juhlistettiin ottamalla käyttöön uusi tunnustus ”Kotiseutukummi”. Arvonimi voidaan myöntää espoolaista kotiseutuyötä merkittävästi edistäneelle henkilölle ja sen ensimmäiseksi saajaksi valittiin kaupungin kotiseutusihteeri Kirsti Salminen. Palkitseminen tapahtui Tapiolan kulttuurikeskuksen Espoo-päivän tilaisuudessa. Arvonimen myöntämisestä päättävät tarvittaessa EKYL yhdessä Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) ja Esbo Hembygdsföreningen kanssa.

Espoo-päivän ”Missä on Espoon keskus?” leikkimieliseen väittelyyn osallistuivat suurimpien keskusten eli Leppävaaran, Tapiolan ja Espoon keskuksen joukkueet. Väittelyn alustajaksi selvittämään kaupunki- ja keskuskäsitteitä kutsuttiin tutkija Katriina Siivonen Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Väittelyn kustoksena toimi kulttuurijohtaja Georg Dolivo.

Perinteinen Espoo-päivän aamukahvitilaisuus, jonka kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen on järjestänyt EKYLin jäsenyhdistysten puheenjohtajille Gumbölen kartanossa, siirrettiin poikkeuksellisesti syyskuulle (2.9.). Kaupunginjohtajan toivomuksesta keskustelun aiheena oli yleisten alueiden hoito. Tällöin tarkoitetaan pieniä ”lämpäreitä”, jotka jäävät tonttien ja teiden tai katujen väliin. Espoon kaupunki on tehnyt sopimuksia talo- ja huoltoyhtiöiden kanssa alueiden hoitamiseksi tontin osana. Keskusteltiin vastaavan sopimuksen tekemisestä omakotiyhdistysten kanssa.

4. TIEDOTUSTOIMINTA

”Meidän Espoo – Vårt Esbo” –lehti  julkaistiin  elokuussa . Se jaettiin Espoossa jokaiseen talouteen. Lehden päätoimittajana oli Anja Pankasalo, joka vastasi myös ilmoitusmyynnistä. Lehdessä julkaistiin Espoon Lystien ja Espoo-päivän ohjelman lisäksi mm. paikallisia tapahtumaesittelyjä ja muuta kaupunginosayhdistystoimintaan liittyvää asiaa. Lystitiedotusta varten toimitettiin myös lehdistötiedotteita ja käytettiin kanavina median ilmaispalstoja.

EKYLin omia kotisivuja ylläpidettiin ja sisältöä kehitettiin (http://www.intsys.fi/ekyl/). Sivujen ylläpidosta vastaa järjestösihteeri. Ylläpitokonsepti perustuu Intelligent Systems Oy:n kanssa tehtyyn sopimukseen.

Uutena EKYLin kotisivuille kehitettiin Tarinoiden Espoo –niminen erillinen portaali (http://members.surfeu.fi/tarinoidenespoo/index.htm). Kysessä on linkkikokoelma espoolaislle perinnetieto- paikalliskulttuuria esitteleville sivuille. Tarinoiden Espoo ei tuota uutta materiaalia verkkoon, mutta se tarjoaa kootusti tietoa espoolaisesta paikan hengestä. Kaupungin nettisivuilla on myös linkki portaaliin.

Vuoden aikana jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteerille lähetettiin neljä jäsenkirjettä. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin myös puheenjohtajille sähköpostilla.

5. KOULUTUS JA YHDISTYSTEN VÄLINEN TIEDON VAIHTO

Yhdistysten puheenjohtajien tapaamisessa Parkvillassa (30.1.) keskusteltiin vapaamuotoisesti EKYLin roolista ja sen kehittämisestä. Keskusteluilla pohjustettiin toiminnan kehittämisseminaarin suunnittelua. Tilaisuuteen osallistui 16 yhdistysten edustajaa.

Toiminnan kehittämisseminaarissa Albergan kartanossa (su 9.3.) arvioitiin kaupunginosayhdistystyön nykytilaa ja kehittämistä. Alustajaksi kutsuttiin puheenjohtaja Riitta Fabricius Helkasta. Työryhmätyöskentelyllä paneuduttiin ideoimaan toiminnan kehittämistä toimintalohkoittain. Taustaksi koottiin jäsenkyselyllä aineistoa koskien jäsenyhdistyksien näkemyksiä toiminnan painopisteistä. Seminaariin osallistui 23 henkilö 15:sta yhdistyksestä. Seminaarin tuloksista koottiin yhteenvetoraportti. Toiminnan kehittäminen jatkuu vuonna 2004.
Järjestyksenvalvojakoulutus pidettiin Parkvillassa (24.4. – 29.4.). Kurssi käsitti 24 oppituntia ja sille osallistui 10 henkilö.

Kotisivujen teosta järjestettiin toimintavuonna sekä oma koulutustilaisuus että välitettiin tietoa muiden järjestämästä koulutuksesta.
Yhteistyössä työväenopiston kanssa suunniteltiin EKYLin jäsenyhdistyksille räätälöity kurssi kotisivujen teosta. Kurssi järjestettiin (7.5. – 28.5.) neljänä keskiviikkona Espoon työväenopiston atk-luokassa Isossa Omenassa. Kurssille osallistui 10 henkilö.

Myös HELKAn järjestämään kotisivukoulutukseen (17.3. – 20.3.) osallistui muutama henkilö EKYLin jäsenyhdistyksistä.

EKYL osallistui toimintavuonna myös ns.  PKS 2017-hankkeeseen, joka tähtää pääkaupunkiseudun vuorovaikutteiseen tulevaisuuden ennakointiin. EKYLin edustaja projektiryhmässä toimii Heikki Miettinen. Projektin perustajia ovat Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry Helka, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry ja Helsingin rakennusyhdistys HRY ja siinä on tavoitteena koota paikallisen tason näkökulmia tulevaisuuden mahdillisuuksien, uhkien ja kehittämiskulkujen arvioimiseen. PKS 2017-projektin SWOT-kyselyyn vastasi 14 yhdistystä. Kyselyn alustavista tuloksista järjestettiin syksyllä esittelytilaisuus Helsingissä Tieteiden talolla. Hanke jatkuu vuoteen 2006.

6. ALUENEUVOTTELUKUNTATOIMINTA

EKYL koordinoi alueneuvottelukuntatoimintaa yhdessä Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Esbobygdens ungdomsförbundin kanssa. Suuralueittaiset alueneuvottelukunnat valitaan vaalikausittain. Nykyisten alueneuvottelukuntien toimintakausi päättyy vuoden 2004 lopussa. Puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat kaupungin kulttuuritoimen koolle kutsumaan alueneuvottelukuntien yhteiseen tilaisuuteen, jossa pohdittiin yhdyskuntatyöntekijöiden roolia alueneuvottelukuntien toiminnan tukena. Keskustelu aiheesta jatkuu edelleen.

7. PIHAKILPAILUT

Vuorovuosina eri suuralueille kiertävät pihakilpailut pidettiin nyt Suur-Leppävaarassa. Yhteistyössä kaupungin kanssa järjestetyissä kilpailuissa on neljä sarjaa alasarjoineen:
1. Omakoti- ja paritalot (erikseen perinteiset pihat ja uudet pihat)
2. Rivitalo- ja pienkerrostalot (erikseen yksittäiset asuntopihat ja kokonaisuudet)
3. Kerrostalopihat
4. Yritysten ja julkisten rakennusten pihat

Pihakilpailun tuomariston muodostivat kaupunginpuutarhuri Tuomo Taponen, apulais-kaupunginpuutarhuri Aira Sihvonen ja toimistopuutarhuri Päivi Koljonen Espoon kaupungilta sekä Raimo Kukko EKYListä. Tuomariston sihteerinä toimi Raimo Kukko. Tuomaristo kokoontui kaksi kertaa. Pihojen arvostelukierrokset suoritettiin kesä- ja elokuussa. Pihakilpailun palkinnot jaettiin (25.9.) Kauklahdessa sijaitsevassa Kaupunginpuutarhassa: yksi pihamestarilaatta ja yksi palkintopihalaatta sekä kolme kunniakirjaa.

8. HALLITUS JA TYÖRYHMÄT

Hallituksen puheenjohtajana toimi Arja Salmi ja sihteerinä Raimo Kukko. Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Leo Salminen            Lippajärveläiset                varapuheenjohtaja
Solveig Forsberg                Esbo hembygdsförening   varsinainen jäsen
Tony Hagerlund          Keski-Espoo                     ”
Heikki Kotamies         Tuomarila                       ”
Marjo Matikka           Laaksolahti                     ”
Raimo Kukko             Friisilä                                ”
Mikael Stûrmer          Kauklahti                       ”
Aarno Turunen           Olari                           ”
Erkki Holvikivi         Lillhemt                        varajäsen
Seppo Kannelsalo                Viherlaakso                     ”
Erkki Nuotio                    Perkkaa-Vermo           ”
Silve Sahlan                    Jupperi                 ”
Margit Lundström                Lintuvaara                      ”
Heikki Miettinen                Haukilahti                      ”
Tuula Karjalainen               Kilo                            ”
Ann-Christin Lintula    Keski-Espoon Pky                ”

Liiton hallitus kokoontui 11 kertaa. Tilintarkastajina on toiminut Kari Simonen ja varatilintarkastajana Simo Laakso.

Hallituksen asioita valmistelivat kehittämistyöryhmä, seminaarityöryhmä, Lystityöryhmä ja alueneuvottelukuntatyöryhmä.

9. LIITON TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ

Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa (osoite: Parkvillanpolku 4 02600 Espoo). Osa-aikaisena palkattuna järjestösihteerinä toimii Raimo Kukko. Toimiston päivystysajat ovat olleet tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30 – 12.00 ja perjantaisin klo 17.00 – 19.00. Arkistotila sijaitsee edelleen Kauniaisissa, liiton entisessä toimitalossa. Arkistosta voivat yhdistykset varata omaa arkistotilaa.

EKYL vastaa sekä Parkvillan että Albetrgan kartanon tilavarausten vastaanotosta. Parkvillan isännöinnistä vastaa järjestösihteeri erillistä korvausta vastaan ja Albergan varauksia hoitaa palkattuna työntekijänä Eine Kuismin.

10. MUU TOIMINTA

Järjestösihteeri ja puheenjohtaja osallistuivat elokuun alussa Valtakunnallisille kotiseutupäiville Tampereella, jossa oli aiheena kaupungeissa tehtävä kotiseututyö.

Espoossa toimivan Espoon Kulttuurisäätiön hallituksessa on toiminut EKYLin edustajana Heikki Kotamies. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.
Vuoden 2003 avustuksiin käytettävissä olleet varat myönnettiin Tapiolan 50-vuotisjuhlien tukemiseen.

EKYL on jäsennenä Espoon Puutarhayhdistyksessä. Yhdistyksen hallituksessa ovat EKYListä mukana Heikki Kotamies varapuheenjohtajana ja Raimo Kukko. Yhdistykseen voivat liittyä yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset.

Kansainväliseen toimintaan saatiin tuntumaa huhtikuussa Leedsin yliopiston opiskelijavierailulla Parkvillassa. Opiskelijaryhmä tutustui tällöin espoolaiseen kaupunginosatyöhön, jota esitteli Arja Salmi ja muutamasta yhdistyksestä pyydetyt edustajat.

Arja Salmi on osallistunut vuoden mittaan KAKE-verkoston eli pääkaupunkiseudun kehittämisverkoston kokouksiin Helsingin kulttuurikeskuksessa (ks. www.kakeverkko.net).

11. HUOMIONOSOITUKSET

Osallistuttiin yhdistysten merkkipäivien viettoon seuraavasti: Laaksolahden Huvilayhdistys 60 -vuotta (25.10) ja Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys 40 vuotta (18.10.). Onnittelukäynneillä kävi Arja Salmi.

12. TALOUS

Liiton toimintakulut katetaan Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja projektiluonteisesti muilla tuloilla. EKYL sai vuonna 2003 kaupungilta avustusta Espoon Lysteihin 14 500 € ja toiminta-avustusta 15~500 €. EKYL hoitaa myös Kotiseututalo Parkvillan isännöintiä samoin kuin hoitaa korvausta vastaan Albergan kartanon tilavarauksia.

Vuoden 2003 tuloslaskelma, joka osoittaa ylijäämää 3.282,35 euroa, ja tase ovat liitteenä.

13. JÄSENYHDISTYKSET

Liiton toiminta kattaa hyvin koko Espoon. Kaupungista toimivasta runsaasta 60 alan yhdistyksestä 48 kuuluu EKYLiin. Vuoden aikana EKYLin jäsenmäärä nousi yhdellä kun Saunaniemi ry liittyi jäseneksi. Jäsenyhdistysluettelo on liitteenä.

16.2.2004/Asa & RK