Toimintakertomus

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL)
Toimintakertomus 2017

 1. Tarkoitus ja toiminta
  Vuosi 2017 oli EKYLin 37. toimintavuosi. Vuoden aikana pidettiin yhteyttä
  jäsenyhdistyksiin, kaupungin päättäjiin, virkamiehiin ja
  yhteistyökumppaneihin.
  Keskusjärjestönä EKYLin tärkein tehtävä on huolehtia jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksistä ja niiden kehittämisestä. Tähän liittyy kaupunginosatyön tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen sekä yhdistysten keskinäisen tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteistyön lisääminen. Vuoden aikana tavoitteisiin vastattiin mm. puheenjohtajien tapaamisessa, järjestämällä erilaisia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä nopealla ja laajalla viestinnällä.
 2. Jäsenistö
  Liiton toiminnassa oli vuoden aikana mukana kaikkiaan 48 yhdistysjäsentä.
  Vuoden aikana saatiin yksi uusi jäsenyhdistys. Vuoden lopussa yksi
  yhdistys ilmoitti lopettavansa toimintansa. Toiminta kattaa hyvin koko Espoon.
 3. Toiminta
  Liitto palveli ja tuki jäsenyhdistyksiään yhdistystoimintaan liittyvissä
  asioissa. Liiton toimintaa tehtiin tunnetummaksi jäsenyhdistysten
  keskuudessa jäsenkirjeissä ja tapaamisissa.
  Vuoden aikana järjestettiin yksi jäsenyhdistysten puheenjohtajien
  tapaaminen. Torstaina 8.6. järjestetty retki suuntautui Hvitträskiin.
  Suomi 100-juhlavuotta vietettiin järjestämällä Espoo-päivänä Vanhan
  Albergan puistossa popup-piknik sekä marraskuussa Sellosalissa Luonnon kasvot –konsertti, jossa esiintyivät sopraano Anu Komsi ja pianisti Pia Värri. EKYL oli lisäksi mukana Tarinatalkoot – Låt minnena leva –projektissa yhteistyössä Espoon perinneseuran sekä Esbo Hembygdsföreningin kanssa. Projekti tuotti tapahtumakonseptin
  suusanallisen tiedon keräämiseksi espoolaisilta ja välittämiseksi Espoon kaupunginmuseon käyttöön. EKYLin toimistosta annettiin koko vuoden ajan tukea ja neuvontaa jäsenyhdistyksille Suomi 100-juhlavuoteen, juhlavuoden ohjelmahakuun sekä tapahtumien järjestämiseen liittyen.
  EKYL myöntää yhdessä EOK:n ja Esbo Hembygdsföreningin kanssa Espoon Kotiseutukummin arvonimen. Vuonna 2017 arvonimi myönnettiin Ann- Christin Lintulalle.
  3.1. Tiedotus
  Ajankohtaisista asioista tiedotettiin EKYLin kotisivuilla, jäsentiedotteissa sekä sähköpostitse jäsenyhdistyksille. Jäsentiedote lähetettiin jäsenyhdistyksille sähköpostitse neljä kertaa vuoden aikana.
  Järjestösihteeri kirjoitti pyydettäessä esimerkiksi Suomi 100 –
  juhlavuodesta myös jäsenyhdistysten lehtiin.
  Liiton verkkosivustoa (www.ekyl.fi) ylläpidettiin ja kehitettiin. Sivuston sisällön ylläpidosta vastaa järjestösihteeri. Täydentävänä
  tiedotuskanavana ylläpidettiin Facebook-sivua
  (https://www.facebook.com/EKYLry). Länsiväylän kumppanisivulla (http://www.lansivayla.fi/blogi/espoonkaupunginosayhdistysten-
  liitto) julkaistiin mm. uutisia EKYLin ja jäsenyhdistysten erilaisista tapahtumista.
  EKYL on mukana järjestötoimijana http://www.espoolaiset.fi
  –verkkopalvelussa.
  3.2. Koulutus
  Toukokuussa 2017 järjestettiin yhdistystoimijoille Uutta intoa
  yhdistystoimintaan –koulutus.
  Järjestyksenvalvojakoulutusta toivottiin. Kävi ilmi, että Parkvilla ei uusien koulutusvaatimusten vuoksi enää sovi kurssipaikaksi. Hallitus päätti, että Liitto jatkossa tukee yhdistysten järjestyksenvalvojakoulutusta myöntämällä yhdistyksille kuittia vastaan pienen avustuksen jokaista jäsentä kohden, joka käy järjestyksenvalvojan perus- tai kertauskoulutuksen.
  3.3. Espoo-päivän vietto
  EKYL järjesti Espoo-päivänä popup-piknikin Vanhan Albergan puistossa.
  Useat EKYLin jäsenyhdistykset järjestivät omia tapahtumiaan ja hakivat tarvitsemansa avustukset suoraan kaupungilta.
  3.4. Kotikaupunkipolut
  EKYL on ollut koordinoivana ja avustavana tahona paikallisten
  kaupunkipolkujen laatimisen suhteen. Hanke uusien historiapainotteisten kotikaupunkipolkujen laatimiseksi
  Järvenperään ja Kauklahteen valmistui, kun Kauklahden uusi
  kotikaupunkipolku julkaistiin tammikuussa 2017. Uudet kotikaupunkipolut on julkaistu EKYLin kotisivuilla suomeksi ja ruotsiksi.
  3.5. Vuokrauspalvelu
  EKYL hoiti Espoon kaupungin omistamien Kotiseututalo Parkvillan ja
  Albergan kartanon tilavuokraukseen liittyvät tehtävät.
  3.6. Asukasvaikuttaminen
  Asukasfoorumitoimintaa järjestetään Espoon seitsemällä suuralueella.
  Asukasfoorumien järjestämisestä vastaavat kullekin alueelle valitut
  valmisteluryhmät. Niiden jäsenet valitsee asukasfoorumityöryhmä, joka koostuu kolmen keskusjärjestön (Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry EKYL, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry EOK ja Esbobygdens Ungdomsförbund rf EBUF) työryhmään asettamista edustajista.
  EKYLin edustajat asukasfoorumityöryhmässä olivat Mikko Perkko ja Raili Lindberg. Mikko Perkko toimi työryhmän puheenjohtajana.
 4. Organisaatio
  Liitto järjesti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joissa virallisten asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja käytiin vilkasta keskustelua.
  Kevätkokouksessa (27.4.) Albergan kartanossa hyväksyttiin edellisen
  vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Ennen kokouksen alkua
  asukastyöntekijä Riikka Koola Matinkylän Asukastalo Kylämajasta esitteli Kylämajan toimintaa ja kertoi tilan monikulttuurisuustyön onnistumisista ja haasteista.
  Syyskokouksessa (30.11.) Albergan kartanossa käsiteltiin vuoden 2018
  toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi kokouksessa valittiin
  puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Ennen kokouksen alkua Erkki Lindell Pro Espoonjoki ry:stä esitteli yhdistyksen toimintaa ja näytti valokuvia Espoonjoen varrelta.
  4.1. Hallitus
  Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja
  kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimi
  järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu hallitukselle.
  Hallituksen puheenjohtajana toimi Mikko Perkko, varapuheenjohtajana Ann-Christin Lintula ja sihteerinä järjestösihteeri. Liiton hallitus kokoontui 10 kertaa. Alla hallituksen kokoonpano ja kokousaktiivisuus (sulkeissa kokousosallistumisten määrä tapaamiskokouksissa):
  Mikko Perkko (Olari-Seura ry) (10)
  Varsinaiset jäsenet:
  Urpo Kotipalo (Jupperin Omakotiyhdistys ry) (7)
  Raili Lindberg (Laajalahti ry) (10)
  Ann-Christin Lintula (Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry) (5)
  Ulla Palomäki (Järvenperän Omakotiyhdistys ry) (1)
  Kari Pietarinen (Leppävaara-Seura ry) (6)
  Kari Simonen (Kauklahden Omakotiyhdistys ry) (6)
  Reijo Stedt (Mankkaa-Seura ry) (6)
  Hanne Österberg (Kauklahti-seura ry) (8)
  Varajäsenet:
  Mika Hentunen (Matinkylä-seura ry) (8)
  Tiina Karhu (Kolmperän Asukasyhdistys ry) (2)
  Raimo Kukko (Friisilän Omakotiyhdistys ry) (8)
  Sten Lindgren (Pro Ruukinranta ry) (7)
  Matti Metsäranta (Viherlaaksolaiset ry) (6)
  Arto Pinomaa (Haukilahden Seura ry) (2)
  Erkki Torkkeli (Laaksolahden Huvilayhdistys ry) (5)
  Tarja Vaakanainen (Rastaalan Omakotiyhdistys ry) (0)
  Tilintarkastajana toimi KHT, JHTT Kaj Kiljander ja varatilintarkastajana HT Harri Saarinen.
  4.2. Henkilöstö
  Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa (osoite Parkvillanpolku 4, 02600 Espoo). Toimiston päivystysajat ovat olleet tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30—12.00 sekä torstaisin klo
  15.00—17.00.
  Osa-aikaisena palkattuna järjestösihteerinä toimi Kristel Nyberg.
  EKYL vastaa sekä Parkvillan että Albergan kartanon tilavarausten
  vastaanotosta. Parkvillan tilavarauksia hoiti järjestösihteeri ja Albergan varauksia hoiti, palkattuna työntekijänä, Eine Kuismin.
  4.3 Työryhmät
  Hallitus päätti asettaa tarpeen mukaan työryhmiä valmistelemaan ja
  vahvistamaan liiton toimintaa. Vuonna 2017 ainoana aktiivisena
  työryhmänä toimi taloustyöryhmä.
 5. Yhteistyö
  Yhteyksiä kaupungin ja EKYLin toiminnan kannalta keskeisimpien
  hallintokuntien johtoon ylläpidettiin ja luotiin pyrkimyksenä osoittaa
  kaupunginosayhdistystoiminnan merkitys osana Espoo-tarinaa.
  Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä järjesti perinteisen
  aamukahvitilaisuuden EKYLin ja EOK:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille 19.4.2017. Kahveille päästiin pienen tauon jälkeen jälleen Gumbölen kartanoon. Tilaisuuteen osallistui lähes 40 yhdistysten edustajaa.
  Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikön kanssa jatkettiin edellisenä syksynä aloitettuja kumppanuusiltoja. 15.3. järjestettiin Yhteistyöllä eteenpäin -keskustelutilaisuus, jossa esiteltiin EKYLin tekemän avustuskäytäntöihin liittyvän kyselyn tuloksia. Kulttuurin tulosyksikön edustajat saivat tulokset käyttöönsä avustuskäytäntöjen jatkokehitystä varten.
  Espoon seudun Kulttuurisäätiön hallituksessa toimi EKYLin edustajana Mikko Perkko. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.
  Yhteyksiä muihin alan toimijoihin luotiin osallistumalla aktiivisesti
  seminaareihin, keskustelutilaisuuksiin ja koulutuksiin, jotka liittyivät
  järjestötoimintaan, kotiseutuun ja asuinympäristöön. Pääasiassa EKYLiä edustavat erilaisissa tilaisuuksissa puheenjohtaja ja järjestösihteeri, mutta toisinaan myös hallituksen jäsenet.
  Keväällä 2017 Suomen Kotiseutuliiton maakunnallisten kokousten sarja käynnistyi Suomen Kansallismuseon tiloissa 28.2. Uudenmaan
  kotiseututoimijoiden kokouksella sekä Mitä kotiseutu merkitsee? –
  keskustelutilaisuudella.
  Suomen Kotiseutuliiton kautta EKYL osallistui valtakunnallisen tason
  tapahtumiin ja toimintaan, mm. Luontoon yhdessä! –Euroopan
  kulttuuriympäristöpäivien teemavuoden avajaisiin 8.2. sekä
  Kansalaisyhteiskunta kulttuuriympäristössä –raportin julkaisuun 27.2.
  EKYLin puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat tilaisuuksiin. He
  osallistuivat myös Jyväskylässä 10.-13.8. pidetyille Valtakunnallisille
  Kotiseutupäiville, joiden yhteydessä puheenjohtaja edusti EKYLiä Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa.
  EKYL jatkoi toimivaa yhteistyötä Helsingin kaupunginosayhdistysten
  (Helka) kanssa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vierailivat Turussa onnittelemassa 60 vuotta täyttänyttä Turkuseuraa.
  EKYL tekee jatkuvasti yhteistyötä Espoon Järjestöjen Yhteisö EJYn ja
  muiden järjestötoimijoiden kanssa.
  Puheenjohtaja Mikko Perkko toimi EKYLin edustajana Kotiseutuliiton
  valtuustossa ja järjestösihteeri Kristel Nyberg kaupunkityön jaostossa.
  Puheenjohtaja toimi EKYLin edustajana myös Espoon turvallisuusstrategian johtoryhmässä sekä Uudenmaan liiton Vuoden kylä -valintaraadissa.
 6. Talous
  Liiton toiminta rahoitettiin Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja palveluista sekä hankkeista saatavilla tuloilla. Liiton toimintakulut muodostuivat pääosin palkoista sekä palveluiden ja tarvikkeiden hankinnasta.
  EKYL sai vuonna 2017 kaupungilta toiminta-avustusta 14 000 €.
  EKYLin perimät jäsenmaksut menevät pääosin kattojärjestön, Suomen Kotiseutuliiton jäsenmaksun kattamiseen.
  EKYL hoitaa, korvausta vastaan, Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan
  kartanon tilavarauksiin liittyvät asiat.
  Yksityiskohtaiset taloustiedot löytyvät vuoden 2017 tilinpäätöksestä.