Asukasnäkökulmaa Espoon kehittämiseen -ilta Entressessä

Maanantaina 26.2. Espoon kaupunginosayhdistysten liitto ry ja Suomen Omakotiliitto järjestivät keskustelutilaisuuden otsikolla Asukasnäkökulmaa Espoon kehittämiseen.

Petri Vainio

Illan alustajana toimi investointipäällikkö Petri Vainio kaupunkitekniikan keskuksesta. Hän esitteli kunnallistekniikan investointiohjelmaa ja keskusteli osanottajien kanssa vuorovaikutteisuudesta kaupunkitekniikan kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Vainio rohkaisi osallistujia käyttämään Espoon kaupungin sähköistä palautejärjestelmää ja ottamaan tarvittaessa yhteyttä kaupunkitekniikan keskuksen asiakaspalveluun. Myös asioita valmisteleviin virkamiehiin kannattaa olla suoraan yhteydessä.

Toisena alustajana Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen kertoi Omakotiliiton toiminnasta keskittyen erityisesti liiton vaikuttamistoimintaan. Omakotiliiton toiminnan keskiössä on asuminen, eikä liiton toiminta nimestä huolimatta ole rajattu ainoastaan omakotitaloasujiin. Ajankohtaisina edunvalvontaan liittyvinä asioina Savolainen mainitsi asumismenojen tarkastelu valtakunnallisella tasolla sekä asumiseen liittyvän lainsäädännön seuraaminen EU-tasolta alkaen. Tällä hetkellä pinnalla ovat kiinteistöverouudistus sekä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus.

Kaija Savolainen, Petri Vainio, Mikko Perkko ja Ari Rehnfors

Alustusten jälkeen käytiin EKYLin puheenjohtaja Mikko Perkon sekä Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfosin johtamana keskustelua käsitellyistä aiheista. Yleisöllä oli runsaasti kysymyksiä ja kommentteja sekä Espoon kaupungin että Suomen Omakotiliiton edustajille. Omakotiliitolta toivottiin lisää keskustelua ja tiedotusta kiinteistöverouudistuksesta sekä lausuntoa kunnossapitolaista. Espoon kaupungilta puolestaan kysyttiin kaupunkilaisten palautteesta ja siitä, miten palaute otetaan huomioon suunnittelussa.

Alta löytyvät alustusten pohjana käytetyt esitykset sekä kokoelma lisätietolinkkejä:

Petri Vainio: Kunnallistekniikan investoinnit
Kaija Savolainen: Omakotiliiton edunvalvontatoiminta

Espoon kaupungin talousarviot
Kartat.espoo.fi
Teknisen lautakunnan investointiohjelman interaktiivinen tarkastelu
Suomen Omakotiliiton vaikuttamistoiminta

Comments are closed.