Category Archives: Uutiset

Kuva

Kaupunginjohtajan kahvit WeeGeellä

Perinteinen kaupunginjohtajan kahvitilaisuus EKYLin jäsenyhdistysten puheenjohtajille tältä keväältä kahviteltu. Koska osallistujajoukko on viime vuosina kasvanut niin suureksi, että Gumböleen ei järkevästi enään mahduta niin toistamiseen tapaaminen järjestettiin WeeGeelle, joka on puitteiltaan mukavampi kuin valtuustotalon kahvio. Tilaisuudessa kuultiin ensin kaupunginjohtajan katsaus Espoon nykytilaan ja ajankohtaisiin asioihin ja tämän lisäksi mielenkiintoiset esitykset ympäristömuotoilu-tiimin kokeilukauden aikaansaannoksista ja rantaraitti-isäntä Lennart Petterssonin esitys Rantaraitista ja mitä kaikkea sen varrelta löytää mitä mahdollisuuksia se tarjoaa kaupungin asukkaille. Vielä lyhyt info syksyn Lähiöfest viikosta ja sitten osallistujilla oli vielä mahdollisuus tutustua KAMUn äskettäin avattuun ”Katse horisontissa” näyttelyyn. KJ:n kahvitilaisuudet kiinnostavat aina ja nytkin paikalle oli tullut lähes 50 henkeä. Kiitoksia kaupunginjohtaja Jukka Mäkelälle ja hänen tiimilleen. Oli taas hyvä ja antoisa tapahtuma vaikkei kysymysaikaa tälläkertaa juurikaan aikataulusyistä voitu antaa

Järjestösihteerille sijainen. Juhana Päivärinta sijaistaa Kristel Nybergiä toukokuun loppuun

Järjestösihteerimme Kristel jäi vuodenvaihteessa sairauslomalle puoleksi vuodeksi, toukokuun loppuun ja kun toimiston asiat ei ilman toimistohenkilöä suju niin tarvittiin hänelle sijainen. Sijaiseksi saatiin Juhana Päivärinta joka on pari päivää jo ehtinytkin totutella Parkvillaan! Juhanan löydät siis EKYLin toimistolta ainakin päivystysaikoina ti-ke klo 9.30-12 ja to klo 15-17.
Juhana vastaa toimistosihteerin tehtävistä ja toimii EKYLin koordinaattorina Suomen Kotiseutuliiton, Espoon Kaupungin ja OMNIAn kanssa keväällä käynnistyvässä ”Kaikilla on oikeus kotiseutuun” -yhteishankkeessa!

https://kotiseutuliitto.fi/…/kaikilla-on-oikeus-kotiseutuun/

Jos jäsenyhdistys haluaa osallistua hankkeeseen niin voi ilmoittautua mukaan hankekoordinaattori Marika Punamäelle Suomen Kotiseutuliittoon.
marika.punamaki@kotiseutuliitto.fi
+358 41 319 3720
tai EKYLin sähköpostiin toimisto@ekyl.fi

Yhteistyöllä eteenpäin -ilta herätti vilkasta keskustelua

EKYL oli joulukuussa mukana järjestämässä kaupunginosatoimijoiden ja Espoon kaupungin Kulttuurin tulosyksikön edustajien tapaamista, jonka tarkoituksena oli avata keskustelu kulttuurilautakunnan kaupunginosayhdistyksille myöntämien toiminta- ja kohdeavustusten jakokäytännöistä. Keskiviikkoiltana 15.3. tapaaminen sai jatkoa Yhteistyöllä eteenpäin -illan merkeissä. Paikalla olivat Kulttuurin tulosyksikön edustajina kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja Teresia Volotinen, kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi sekä uutena erityisasiantuntijana vastikään aloittanut Kathja Koskela.

Kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja Teresia Volotinen toivottaa keskustelijat tervetulleiksi. Vasemmalla kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi, oikealla EKYLin puheenjohtaja Mikko Perkko.

Joulukuun tapaaminen poiki jo käytännön parannuksen avustuskäytäntöihin, kun kaupunginosatoimijoiden toiminta-avustuksen hakuaika muuttuu. Aiemmin tulevan vuoden toiminta-avustusta on haettu huhtikuun loppuun mennessä, mutta nyt hakemusten määräaika siirtyy syyskuun loppuun. Jatkossa siis edeltävän toimintavuoden raportointi ja tulevan vuoden avustuksen haku eivät kasaannu samalle kuukaudelle vaan jakautuvat tasaisemmin pitkin vuotta. Lisäksi tulevan toiminnan suunnitteluun jää enemmän aikaa. Joulukuun keskustelun jälkeen EKYL myös teki jäsenyhdistyksilleen kyselyn, jossa pyydettiin kommentteja avustuskäytäntöjen sujuvoittamiseksi. Kysyimme lisäksi ehdotuksia siihen, millä muilla tavoilla Kulttuurin tulosyksikkö voisi tukea kaupunginosatoimijoita. Tiivistelmä kyselyn lopputuloksista tulee myöhemmin myös EKYLin kotisivuille nähtäville.

Kaupunginosatoimijoille tehtyyn kyselyyn saatiin kiitettävä määrä kommentteja eri teemoista.

Tänään käydyn keskustelun pohjana olivatkin kyselyyn tulleet kommentit. Kommentteja oli hieman tiivistetty ja koostettu muutaman kattoteeman alle ja kooste oli jaettu kaikkiin työskentelypöytiin keskustelun pohjaksi. Osallistujat keskustelivat viidessä pienryhmässä vilkkaasti. Saatesanoiksi keskustelulle esitettiin toive erityisesti kuulla käytännön ehdotuksia mahdollisten epäkohtien parantamiseksi sekä hankaliksi koettujen käytäntöjen sujuvoittamiseksi.

Ryhmäkeskustelujen purussa tilakysymys, erityisesti koulutilojen käytön tasapuolisuus nousi edelleen esille. Osan kouluja tiloja saa käyttöön helposti, mutta toisista läsnäolijoilla oli huonoja kokemuksia. Erityisesti varaukset kertaluontoisiin tilaisuuksiin, esimerkiksi kokouskäyttöön, koettiin hankaliksi ja vastaukset tilavarauskyselyihin saattavat viipyä useita viikkoja muistutuksista huolimatta. Todettiin myös, että tietoa alueella olevista tiloista on huonosti saatavilla. Tähän pohdittiin ratkaisuksi tilapankkia, johon koostettaisiin kaikki Espoon kaupungin hallinnoimat tilat ja ihannetapauksessa liitettäisiin sähköinen varausjärjestelmä. Lisäksi keskustelussa liputettiin sen puolesta, että pienten lähikirjastojen itsenäistä käyttömahdollisuutta kehitettäisiin ja laajennettaisiin eri toimipisteisiin.

Pienryhmissä käytiin vilkasta keskustelua.

Toinen paljon puhuttanut teema oli avustuskäytäntöjen monimutkaisuus ja hyvin pieniin avustuksiin nähden turhan raskaaksi koettu byrokratia. Toiveissa jo pitkään ollutta sähköistä varausjärjestelmää aletaan ennakkotiedon mukaan kehittää syksyllä, jolloin sekä hakemusten tekeminen että saaduista avustuksista raportointi toivon mukaan helpottuu.

Kulttuurin tulosyksikön edustajat kirjasivat keskustelussa esiin nousseet aiheet muistiin ja lisäksi heillä on käytettävissään edellisen tapaamisen jälkeen tehdyn kyselyn tulokset. Jatkotoimenpiteenä kulttuurin väki käsittelee palautteen ja selvittää, mihin toiveista voidaan tarttua. Erityisesti avustusten hakemiseen ja raportointiin liittyvän byrokratian keventäminen olisi kaikkien etu, jonka kautta säästettäisiin niin yhdistysväen, virkamiesten kuin lautakunnankin aikaa.

Seuraavana toimenpiteenä pyritään syyskaudella pian uuden kulttuurilautakunnan aloitettua toimintansa järjestämään tilaisuus, jossa kaupunginosatoimijat pääsevät esittäytymään uudelle lautakunnalle ja kertomaan siitä, miten monipuolista toiminta on yhdistyksissä eri puolilla Espoota. Näin toimintaa saadaan päättäjille näkyvämmäksi ja tutummaksi ja samalla myös kaupunginosatoimijoiden kynnys ottaa tarpeen vaatiessa yhteyttä lautakunnan jäseniin madaltuu.

EKYL puheenjohtajien kevätretki suuntautui Haltiaan

EKYLin puheenjohtajien perinteinen kevätretki suuntautui tänä vuonna Suomen luontokeskus Haltiaan. Paikalle saapui parikymmentä edustajaa eri yhdistyksistä.

Mikko Perkko

EKYLin puheenjohtaja Mikko Perkko (kuvassa etualalla) toivotti tervetulleeksi retkelle. Oppaanamme toimi Leila Häkkinen (kuvassa toinen vasemmalta), joka esitteli aluksi taloa. Haltia on Suomen oloissa siitä harvinainen julkinen rakennus, että myös lähes kaikki tukirakenteet ovat puisia. Talon muotoilu on saanut innoituksensa kalevalaisesta sotkasta. Luontokeskuksessa myös ekologinen ajattelu on tärkeää: esimerkiksi niin vesän viilennys kuin talven lämpökin saadaan katettua lähes täysin maalämmöllä ja käyttövesi lämmitetään aurinkokeräimien avulla. Haltiassa toimii näyttelytilojen lisäksi myös Metsähallituksen luontopalvelut, ja keskus saa suuren osan rahoituksestaan suoraan Ympäristöministeriöltä.

Näyttelyssä

Alustuksen jälkeen siirryimme itse näyttelyyn. Tutustuimme lumikanjoniin ja talveen sopeutuneisiin eläimiin, kuulimme veden kierrosta sekä kävimme kuuntelemassa yön ääniä pimeässä tilassa. Lisäksi pääsimme silittämään talvipesässään nukkuvaa karhua ja ihastelimme suurelle kankaalle heijastettuja kuvia, jotka oli otettu kansallispuistoissa ympäri maan eri vuodenaikoina.

Iltapala

Vierailumme päättyi iltapalaan Ravintola Haltiassa. Samalla osallistujilla oli mahdollisuus keskustella muiden kaupunginosatoimijoiden kanssa ja vaihtaa ajatuksia niin opastetusta kierroksesta kuin muistakin aiheista.

Puheenjohtajien retki järjestetään vuosittain virkistys- ja verkostoitumistilaisuudeksi kaupunginosayhdistysten aktiivisille vapaaehtoisille. Aiempina vuosina olemme mm. käyneet Pentalassa, tutustuneet Ämmässuon kaatopaikkaan ja vierailleet Fortumin pääkonttorissa.

EKYLin kevätkauden ohjelma

EKYLin kevätkauden toiminta käynnistyi tammikuun lopussa ja helmikuun alussa pidetyllä järjestyksenvalvojan peruskurssilla sekä heti peruskurssin jälkeen pidetyllä järjestyksenvalvojan kertauskurssilla. Kursseille osallistui yhteensä 17 henkeä.

Maaliskuussa EKYLin ja EOK:n jäsenyhdistysten puheenjohtajat on kutsuttu perinteisille kaupunginjohtajan aamukahveille. Tällä kertaa kahvit juodaan Espoon valtuustotalolla. Tapaaminen pidetään 14.3. ja kutsukirje on lähetetty jäsenyhdistysten puheenjohtajille sähköpostitse.

Huhtikuussa on sääntömääräisen kevätkokouksen aika. Tänä vuonna EKYLin kevätkokous pidetään torstaina 24.4. klo 18 alkaen Albergan kartanon flyygelisalissa. Kutsu kokoukseen ja kokousmateriaalit toimitetaan jäsenyhdistysten puheenjohtajille sekä sähköpostitse että kirjeitse kaksi viikkoa ennen kokousta.

Jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien tapaamista ollaan tänä vuonna kaavailtu toukokuulle. Päivämääräksi on alustavasti sovittu keskiviikko 21.5. ja ajankohdaksi klo 17.30. Tarkempia tietoja tapaamisesta myöhemmin keväällä!

Mikäli kevätkaudelle on toiveissa esimerkiksi koulutusaiheita, kannattaa mahdollisimman pian lähettää ehdotus järjestösihteerille, sillä varsinkin kevään loppupuoliskolle ehtii vielä hyvin järjestää vaikkapa keskusteluiltoja.