Category Archives: Yleinen

Tietosuoja-asetus kiinnosti yhdistysväkeä

EKYL järjesti keskiviikkona 11.4. infotilaisuuden EU:n tietosuoja-asetuksesta ja sen vaikutuksesta yhdistysten toimintaan. Luennoitsijana toimi Hannele Kerola, joka on valtionvarainministeriössä tekemänsä uran aikana mm. osallistunut tietosuoja-asetuksen valmisteluun. Lisäksi hän tuntee hyvin nimenomaan espoolaisten kaupunginosayhdistysten toimintaa, sillä hän on toiminut pitkään Nuuksio-seuran puheenjohtajana. Näistä lähtökohdista oli lupa odottaa erittäin hyvin nimenomaan pienille ja enimmäkseen vapaaehtoisvoimin toimiville paikallisyhdistyksille räätälöityä tietopakettia.

Tietosuoja-aihe on yhdistyksille hyvin ajankohtainen ja tilaisuuteen saapuikin loppujen lopuksi lähes 60 henkeä.

Albergan kartanon flyygelisali oli ääriään myöten täynnä.

Kerola kertoi, että tietosuoja-asetuksesta on ollut liikkeellä hyvinkin pelottavia uutisia liittyen esimerkiksi suuriin uhkasakkoihin. Hän painotti kuitenkin, että Suomen nykyinen tietosuojalainsäädäntö, jota yhdistykset toivottavasti jo toiminnassaan ovat seuranneet, ottaa huomioon pitkälti samat asiat.

Käytännön neuvo yhdistyksille oli nykytilanteen kartoittaminen: mitä tietoja kerätään, kuka niitä käsittelee, miten niitä säilytetään, kenelle niitä luovutetaan. Näiden pohjalta voi pohtia yhdistyksen rekisteriselosteen laatimista. Rekisteriselostetta varten Kerolan esityksessä oli hyvin yksinkertainen pieniä yhdistyksiä varten laadittu malli.

Kerola painotti, että viisainta on kerätä vain sellaiset tiedot, jotka yhdistyslain nojalla jäsenrekisteriä varten tarvitaan. Kannattaa myös miettiä, mitä tarvitaan: jos yhdistys onnittelee tasavuosikymmeniä täyttäviä jäseniä, on tarkoituksenmukaisempaa pyytää jäseneksi liittyviä kertomaan syntymäaikansa kuin henkilötunnuksensa.

Kerolan diaesitys kokonaisuudessaan löytyy täältä: Tietosuoja-asetusesitelmä 11.4.2018 / Kerola

Myös KulttuuriEspoo järjestää kevätkaudella tietoiskun tietosuoja-asetuksesta. Välitämme kutsun myöhemmin jäsenillemme.

Kaupunginjohtajan kahvit juotiin WeeGeellä

Vuotuisille kaupunginjohtajan kahveille kokoontui jälleen runsaasti edustajia EKYLin ja EOK:n jäsenyhdistyksistä. Kahvit juotiin torstaina 5.4. ja tällä kertaa WeeGee-talon Wirkkala-kabinetissa.

Tapaamisen teemana oli tällä hetkellä kulttuuri, ja kaupunginjohtajan lisäksi kuultiin kulttuurijohtaja Susanna Tommilaa. Tällä hetkellä KulttuuriEspoon keskeisiä tavoitteita on kulttuurin saavutettavuus ja matalan kynnyksen toiminnan lisääminen. Kaupunginosatoimijat järjestettävät paljon paikallista ja helposti lähestyttävää toimintaa, mikä sopii näihin tavoitteisiin mainiosti.

Tapaamisen jälkeen halukkaiden oli mahdollista tutustua KAMU:n Särkynyt elämä – Espoo sisällissodassa -näyttelyyn.

Susanna Tommilan esitys: KulttuuriEspoo – osallistava ja sosiaalisesti kestävä kulttuurikaupunki

Yhdistykset ja tietosuoja-asetus – mikä muuttuu?

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan vuonna 2016 ja sen soveltaminen alkaa toukokuussa 2018. Samaan aikaan tulee voimaan myös uusi kansallinen tietosuojalaki. Esimerkiksi yhdistyksen jäsenrekisteri on tietosuoja-asetuksen tarkoittama henkilörekisteri.

Miten uusi lainsäädäntö vaikuttaa yhdistyksiin? Mitä tietoja yhdistys saa kerätä? Mikä on yhdistyksen hallituksen vastuu?

Yhdistykset ja tietosuoja-asetus –koulutusillassa kokenut juristi ja yhdistysaktiivi Hannele Kerola kertoo kansantajuisesti yhdistysten kannalta, mistä muutoksessa on kysymys – ja mistä siinä ei ole. Tule kuulemaan, keskustelemaan ja kysymään!

Kouluttaja, varatuomari Hannele Kerola on Nuuksion kansalaisapu Oy:n lakiasianjohtaja ja kokenut lainsäädännön asiantuntija. Toimiessaan valtionvarainministeriössä lainsäädäntöneuvoksena hän on ollut valmistelemassa tiedonhallintaa koskevaa lainsäädäntöä ja on myös osallistunut EU:n tietosuoja-asetuksen valmisteluun. Nuuksio-seuran puheenjohtajana hän tuntee hyvin yhdistysten toiminnan ja pystyy arvioimaan, kuinka lainsäädännön muutokset vaikuttavat yhdistysten arkeen.

Koulutusilta järjestetään Albergan kartanon flyygelisalissa ke 11.4. klo 18 alkaen, kahvitarjoilu klo 17.30.

Hinta EKYLin jäsenyhdistyksille: Ensimmäinen osallistuja 10 €, seuraavat osallistujat 5 €/henkilö.

Hinta muille kuin EKYLin jäsenille: 15 €.

Ilmoittautuminen: Sähköpostitse EKYLin järjestösihteerille osoitteeseen kristel.nyberg@ekyl.fi, viimeistään ti 3.4.

Mainitse ilmoittautuessasi nimesi ja taustayhdistyksesi sekä mahdolliset ruokavaliorajoitteet.

Kumppanuusillassa keskusteltiin viestinnästä

Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikkö kutsuu säännöllisesti yhteistyössä EKYLin kanssa kaupunginosayhdistysten väkeä teemailtoihin, joissa vaihdetaan kuulumisia ja käsitellään ajankohtaisia aiheita. Viimeisin kumppanuusilta järjestettiin keskiviikkona 14.3. Sellon kirjaston Akseli-salissa. Paikalle saapui yli 30 kaupunginosayhdistysten edustajaa eri puolilta Espoota.

Tilaisuuden aluksi kuultiin kulttuuripuolen terveisiä yhdistysväelle. Ilahduttavana uutisena kerrottiin, että viime tapaamisessa kovasti puhuttaneet koulutilojen käytön ongelmat on otettu vakavasti. Kulttuurin tulosyksikön puolelta on tehty aloite, että koulutilojen käytöstä tehtäisiin kaupunginosatoiminnan tarkoituksiin maksutonta. Aloitetta ovat olleet valmistelemassa kaupunginosatoimijoille tutut kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi ja erityisasiantuntija Katja Koskela.

Uutisina kuultiin myös, että kulttuurin avustuspaletti laajenee uudenlaisella kohdeavustuksella, joka liittyy laajasti ottaen taideharrastamiseen. Lisätietoja tulee espoo.fi/kulttuuri -sivun avustukset -osioon huhtikuun alussa.

Kulttuurin väkeä voi tavata jälleen 23.4. klo 15-18, jolloin he pitävät Sellon kirjaston aulassa avustusklinikkaa kaikille, jotka tekevät toiminta- tai kohdeavustushakemuksia kulttuurilautakunnalle.

Kulttuurin uutisten jälkeen tilaisuudessa esittäytyivät lyhyesti Johanna Tiainen, joka kertoi KulttuuriEspoon viestinnästä sosiaalisessa mediassa ja verkossa sekä Johanna Pajakoski, joka puolestaan lyhyesti esitteli Espoon konserniviestinnän näkökulmaa.

Sitten pääsi ääneen illan somekouluttaja Helmi Elina Korhonen Viestintä-Pirittasta. Korhonen teki katsauksen erilaisiin sosiaalisen median viestintäkanaviin ja neuvoi yhdistyksiä kokeilemaan rohkeasti eri tyyppisiä päivityksiä. Hän painotti sitä, että paikallisessa someviestinnässä tarina ja tunne ovat tärkeitä ja herättävät huomiota yleensä paremmin kuin neutraalisti esitetyt faktat. Lisäksi hän muistutti, että kaikkien yhdistysten ei tarvitse olla kaikissa sosiaalisen median kanavissa: aika on rajallista, joten on parempi ottaa yksi kanava haltuun hyvin kuin yrittää pysyä kärryillä monessa kiireellä. Tilaisuuteen sähköisen järjestelmän kautta ilmoittautuneet saavat Korhosen esityksen sähköpostitse myöhemmin.

Seuraava kumppanuusilta järjestetään viimeistään ensi keväänä. Ottakaa mielellään yhteyttä joko EKYLin järjestösihteeri Kristel Nybergiin tai kulttuurin erityisasiantuntija Katja Koskelaan, jos teillä on ehdotuksia käsiteltäviksi aihepiireiksi.

Linkkejä:
Tietoja kulttuurilautakunnan avustuksista http://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Avustukset
KulttuuriEspoo 2030 -strategia http://www.espoo.fi/materiaalit/kulttuuri_ja_liikunta/verkkolehti/kulttuuri-espoo-2030/
Tietosuoja- ja rekisteriselosteasiaa yhdistyksille http://www.kotiseutuliitto.fi/tietopankki/jarjestoosaaminen/jasenrekisteri-rekisteriseloste
EspooCult -tutkimushanke tarkastelee kulttuurin tavoitteiden toteutumista http://www.espoo.fi/espoocult
Espoon kaupungin kaikki somekanavat löytyvät osoitteesta http://www.espoo.fi/some
KulttuuriEspoon sivut https://www.kulttuuriespoo.fi/
Sosiaalisen median aihetunniste #kulttuuriespoo

Asukasnäkökulmaa Espoon kehittämiseen -ilta Entressessä

Maanantaina 26.2. Espoon kaupunginosayhdistysten liitto ry ja Suomen Omakotiliitto järjestivät keskustelutilaisuuden otsikolla Asukasnäkökulmaa Espoon kehittämiseen.

Petri Vainio

Illan alustajana toimi investointipäällikkö Petri Vainio kaupunkitekniikan keskuksesta. Hän esitteli kunnallistekniikan investointiohjelmaa ja keskusteli osanottajien kanssa vuorovaikutteisuudesta kaupunkitekniikan kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Vainio rohkaisi osallistujia käyttämään Espoon kaupungin sähköistä palautejärjestelmää ja ottamaan tarvittaessa yhteyttä kaupunkitekniikan keskuksen asiakaspalveluun. Myös asioita valmisteleviin virkamiehiin kannattaa olla suoraan yhteydessä.

Toisena alustajana Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen kertoi Omakotiliiton toiminnasta keskittyen erityisesti liiton vaikuttamistoimintaan. Omakotiliiton toiminnan keskiössä on asuminen, eikä liiton toiminta nimestä huolimatta ole rajattu ainoastaan omakotitaloasujiin. Ajankohtaisina edunvalvontaan liittyvinä asioina Savolainen mainitsi asumismenojen tarkastelu valtakunnallisella tasolla sekä asumiseen liittyvän lainsäädännön seuraaminen EU-tasolta alkaen. Tällä hetkellä pinnalla ovat kiinteistöverouudistus sekä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus.

Kaija Savolainen, Petri Vainio, Mikko Perkko ja Ari Rehnfors

Alustusten jälkeen käytiin EKYLin puheenjohtaja Mikko Perkon sekä Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfosin johtamana keskustelua käsitellyistä aiheista. Yleisöllä oli runsaasti kysymyksiä ja kommentteja sekä Espoon kaupungin että Suomen Omakotiliiton edustajille. Omakotiliitolta toivottiin lisää keskustelua ja tiedotusta kiinteistöverouudistuksesta sekä lausuntoa kunnossapitolaista. Espoon kaupungilta puolestaan kysyttiin kaupunkilaisten palautteesta ja siitä, miten palaute otetaan huomioon suunnittelussa.

Alta löytyvät alustusten pohjana käytetyt esitykset sekä kokoelma lisätietolinkkejä:

Petri Vainio: Kunnallistekniikan investoinnit
Kaija Savolainen: Omakotiliiton edunvalvontatoiminta

Espoon kaupungin talousarviot
Kartat.espoo.fi
Teknisen lautakunnan investointiohjelman interaktiivinen tarkastelu
Suomen Omakotiliiton vaikuttamistoiminta