Uutta intoa yhdistystoimintaan!

EKYL järjestää osana jäsenpalveluitaan koulutusta jäsenyhdistysten toivomista aiheista. Kevätkauden koulutustoiminnassa on nyt ohjelmassa moneen kertaan toivottu järjestötoimintakoulutus.

Uutta intoa yhdistystoimintaan! on käytännönläheinen koulutus kaikille yhdistystoimijoille. Koulutuksessa käydään läpi viimeaikaiset yhdistystoimintaa koskevat lainsäädännön uudistukset sekä kerrataan yhdistyksen toiminnan kannalta keskeisiä tekijöitä kuten yhdistyksen eri toimijoiden työnjakoa, kokouskäytänteitä sekä toiminnan suunnittelua ja raportointia. Ennen kaikkea koulutuksen tavoitteena on yhdessä pohtimalla ja hyviä käytäntöjä jakamalla saada uutta intoa yhdistystoiminnan kehittämiseen ja arkeen.

Koulutus järjestetään yhteistyössä opintokeskus Vision kanssa ja kouluttajana toimii yhdistystoiminnan kouluttaja Virve Valtonen.

Koulutuksen sisältö:
Viimeaikaiset yhdistyksiin liittyvät lainsäädännön muutokset
Työnjako yhdistyksessä
Hyvät kokouskäytännöt
Toiminnan suunnittelu ja raportointi
Toiminnan avoimuuden kehittäminen ja sitä kautta houkuttelevuuden lisääminen uusille toimijoille.

Aika:
Ke 10. ja to 11.5. klo 17.30-20.30

Paikka:
Kotiseututalo Parkvilla, Parkvillanpolku 4, Leppävaara

Hinta ja ilmoittautuminen:
Jäsenhinta EKYLin jäsenyhdistysten jäsenille 30 e, ilmoittautuminen sähköpostitse järjestösihteerille, kristel.nyberg@ekyl.fi, viimeistään ti 2.5.
Hinta muille 40 e, ilmoittautuminen Vision ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Kurssille ilmoittautuneet voivat ostaa Vision julkaiseman Yhdistystoiminnan oppaan koulutushintaan 15 e. Mainitse ilmoittautuessasi jos haluat kirjan!

Yhteistyöllä eteenpäin -ilta herätti vilkasta keskustelua

EKYL oli joulukuussa mukana järjestämässä kaupunginosatoimijoiden ja Espoon kaupungin Kulttuurin tulosyksikön edustajien tapaamista, jonka tarkoituksena oli avata keskustelu kulttuurilautakunnan kaupunginosayhdistyksille myöntämien toiminta- ja kohdeavustusten jakokäytännöistä. Keskiviikkoiltana 15.3. tapaaminen sai jatkoa Yhteistyöllä eteenpäin -illan merkeissä. Paikalla olivat Kulttuurin tulosyksikön edustajina kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja Teresia Volotinen, kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi sekä uutena erityisasiantuntijana vastikään aloittanut Kathja Koskela.

Kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja Teresia Volotinen toivottaa keskustelijat tervetulleiksi. Vasemmalla kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi, oikealla EKYLin puheenjohtaja Mikko Perkko.

Joulukuun tapaaminen poiki jo käytännön parannuksen avustuskäytäntöihin, kun kaupunginosatoimijoiden toiminta-avustuksen hakuaika muuttuu. Aiemmin tulevan vuoden toiminta-avustusta on haettu huhtikuun loppuun mennessä, mutta nyt hakemusten määräaika siirtyy syyskuun loppuun. Jatkossa siis edeltävän toimintavuoden raportointi ja tulevan vuoden avustuksen haku eivät kasaannu samalle kuukaudelle vaan jakautuvat tasaisemmin pitkin vuotta. Lisäksi tulevan toiminnan suunnitteluun jää enemmän aikaa. Joulukuun keskustelun jälkeen EKYL myös teki jäsenyhdistyksilleen kyselyn, jossa pyydettiin kommentteja avustuskäytäntöjen sujuvoittamiseksi. Kysyimme lisäksi ehdotuksia siihen, millä muilla tavoilla Kulttuurin tulosyksikkö voisi tukea kaupunginosatoimijoita. Tiivistelmä kyselyn lopputuloksista tulee myöhemmin myös EKYLin kotisivuille nähtäville.

Kaupunginosatoimijoille tehtyyn kyselyyn saatiin kiitettävä määrä kommentteja eri teemoista.

Tänään käydyn keskustelun pohjana olivatkin kyselyyn tulleet kommentit. Kommentteja oli hieman tiivistetty ja koostettu muutaman kattoteeman alle ja kooste oli jaettu kaikkiin työskentelypöytiin keskustelun pohjaksi. Osallistujat keskustelivat viidessä pienryhmässä vilkkaasti. Saatesanoiksi keskustelulle esitettiin toive erityisesti kuulla käytännön ehdotuksia mahdollisten epäkohtien parantamiseksi sekä hankaliksi koettujen käytäntöjen sujuvoittamiseksi.

Ryhmäkeskustelujen purussa tilakysymys, erityisesti koulutilojen käytön tasapuolisuus nousi edelleen esille. Osan kouluja tiloja saa käyttöön helposti, mutta toisista läsnäolijoilla oli huonoja kokemuksia. Erityisesti varaukset kertaluontoisiin tilaisuuksiin, esimerkiksi kokouskäyttöön, koettiin hankaliksi ja vastaukset tilavarauskyselyihin saattavat viipyä useita viikkoja muistutuksista huolimatta. Todettiin myös, että tietoa alueella olevista tiloista on huonosti saatavilla. Tähän pohdittiin ratkaisuksi tilapankkia, johon koostettaisiin kaikki Espoon kaupungin hallinnoimat tilat ja ihannetapauksessa liitettäisiin sähköinen varausjärjestelmä. Lisäksi keskustelussa liputettiin sen puolesta, että pienten lähikirjastojen itsenäistä käyttömahdollisuutta kehitettäisiin ja laajennettaisiin eri toimipisteisiin.

Pienryhmissä käytiin vilkasta keskustelua.

Toinen paljon puhuttanut teema oli avustuskäytäntöjen monimutkaisuus ja hyvin pieniin avustuksiin nähden turhan raskaaksi koettu byrokratia. Toiveissa jo pitkään ollutta sähköistä varausjärjestelmää aletaan ennakkotiedon mukaan kehittää syksyllä, jolloin sekä hakemusten tekeminen että saaduista avustuksista raportointi toivon mukaan helpottuu.

Kulttuurin tulosyksikön edustajat kirjasivat keskustelussa esiin nousseet aiheet muistiin ja lisäksi heillä on käytettävissään edellisen tapaamisen jälkeen tehdyn kyselyn tulokset. Jatkotoimenpiteenä kulttuurin väki käsittelee palautteen ja selvittää, mihin toiveista voidaan tarttua. Erityisesti avustusten hakemiseen ja raportointiin liittyvän byrokratian keventäminen olisi kaikkien etu, jonka kautta säästettäisiin niin yhdistysväen, virkamiesten kuin lautakunnankin aikaa.

Seuraavana toimenpiteenä pyritään syyskaudella pian uuden kulttuurilautakunnan aloitettua toimintansa järjestämään tilaisuus, jossa kaupunginosatoimijat pääsevät esittäytymään uudelle lautakunnalle ja kertomaan siitä, miten monipuolista toiminta on yhdistyksissä eri puolilla Espoota. Näin toimintaa saadaan päättäjille näkyvämmäksi ja tutummaksi ja samalla myös kaupunginosatoimijoiden kynnys ottaa tarpeen vaatiessa yhteyttä lautakunnan jäseniin madaltuu.

Kauklahden kotikaupunkipolku julkaistu

Uusimman kotikaupunkipolun julkaisun myötä Espoon kotikaupunkipolut ulottuvat nyt myös Kauklahteen.

Uudella kotikaupunkipolulla on 24 kohdetta ja 5 tietolaatikkoa. Kävelyreitin pituus on noin 6 km. Kauklahdessa ollaan Espoon alkujuurilla ja tutustutaan mm. Kuninkaantiehen. Tuoreemmasta historiasta monelle ovat tuttuja Halmeen leipomo ja nuorisoseurantalo Valhalla. Kehittyvän alueen nykypäivää edustavat esimerkiksi vuoden 2006 asuntomessualue ja vain muutama vuosi sitten käyttöön otettu Elä ja asu -seniorikeskus sekä Suomen tunnetuin kosmetiikkatehdas. Polku ei unohda myöskään luontoa, sillä kohteista selviää myös mitä kaloja Espoonjoessa ui ja missä kasvaa suovalkku.

Kotikaupunkipolun on toimittanut ja aineistoa kokoavaa työryhmää ohjannut Pauli Saloranta. Hanketta rahoittivat Museovirasto, Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto, Svenska Kulturfonden ja Espoon kaupunki. Työryhmässä oli edustajia mm. Kauklahti-seurasta ja Pro Espoonjoki ry:stä. Tietoja on saatu monilta tahoilta, esimerkiksi Espoon kaupungilta ja kaupunginmuseolta.

Kotikaupunkipolut ovat kävelyreittejä, jotka soveltuvat uusille ja vanhoille asukkaille, sunnuntaikävelyille ja tutkimusretkille tai vaikka Pokémonien keräilyyn.

Espoossa on nyt kaikkiaan 25 kotikaupunkipolkua. Kohdekuvaukset on toimittanut Pauli Saloranta, joka on kehittänyt kotikaupunkipolkujen toimintamuodon vuonna 2004 ja toteuttaa niitä yhteistyössä kaupunginosayhdistysten kanssa sekä myös vetää opastuskierroksia.

Lisätietoja kotikaupunkipoluista paitsi Espoossa myös muualla löytyy osoitteesta http://www.kotikaupunkipolut.fi/.

Hyvää joulua!

Kiitoksia hyvästä yhteistyöstä. Hyvää, rauhallista joulua ja riemukasta Suomi 100 -juhlavuotta 2017

EKYLin kulttuuriympäristösitoumus

Suomen Kotiseutuliitto haastaa jäsenyhdistyksiään tekemään kulttuuriympäristösitoumuksen https://sitoumus2050.fi/ -sivustolla. Kulttuuriympäristösitoumus on lupaus, jossa toimija, esimerkiksi yhdistys, tai vaikkapa yksityishenkilö sitoutuu muuttamaan toimintaansa kulttuuriympäristöstrategian tavoitteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Haastekampanja liittyy vuonna 2014 hyväksyttyyn, ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla laadittuun kulttuuriympäristöstrategiaan, jonka tavoitteena on, että ihmiset arvostavat lähiympäristöään ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi.

EKYL on nyt vastannut haasteeseen, tehnyt oman kulttuuriympäristösitoumuksensa ja liittänyt sen osaksi Suomen Kotiseutuliiton sitoumusta. Sitoumuksessamme lupaamme edistää jäsenyhdistystemme aktiivista toimintaa kulttuuriympäristön puolesta. Toivomme, että voimme jatkossa entistä paremmin tiedottaa yhdistyksille erilaisista toimintamahdollisuuksista sekä yhteistyön kautta edistää yhdistysten toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteenamme on, että tulevina vuosina esimerkiksi erilaiset keskustelutilaisuudet entistä paremmin poikisivat myös käytännön toimia yhdistysten toimintaedellytysten hyväksi.

EKYLin kulttuuriympäristösitoumus

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry sitoutuu toiminnassaan edistämään Kulttuuriympäristöstrategian 2014-2020 toteutumista. Oman kulttuuriympäristön arvostaminen sekä toiminta sen hyväksi kuuluu oleellisena osana kotiseututyöhön.

Sitoudumme edistämään espoolaisten kaupunginosa-, omakoti-, asukas- ja kotiseutuyhdistysten aktiivista toimintaa kulttuuriympäristön puolesta. Tiedotamme yhdistyksille Euroopan Kulttuuriympäristöpäivistä ja muista kulttuuriympäristöön liittyvistä toimintamahdollisuuksista. Avustamme jäseniä toimintaan liittyvissä kysymyksissä sekä omien kulttuuriympäristösitoumusten laatimisessa.

Kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa kulttuuriympäristöön toteutuu parhaiten yhteistyön kautta. EKYL on Suomen Kotiseutuliiton jäsen ja verkostoituu Kotiseutuliiton kautta muiden kotiseututoimijoiden kanssa. Toimimme Espoon kaupunginosayhdistysten keskusjärjestön ominaisuudessa yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa hankkeissa, jotka edistävät asukkaiden mahdollisuuksia aktiiviseen toimintaan oman lähiympäristön puolesta ja autamme kaupungin organisaatioita tavoittamaan ja kohtaamaan kotiseututoimijoita.

***

EKYLin kulttuuriympäristösitoumus löytyy Sitoumus 2050 -sivustolta osoitteesta https://sitoumus2050.fi/commitment/espoon-kaupunginosayhdistysten-liiton-kulttuuriympaeristoesitoumus.