Asukasnäkökulmaa Espoon kehittämiseen 26.2.

Asukasnäkökulmaa Espoon kehittämiseen
Keskustelutilaisuus

Espoon kaupunginosayhdistysten liitto ry EKYL ja Suomen Omakotiliitto kutsuvat kaupunginosayhdistysten aktiiveja keskustelemaan siitä, miten asukasnäkökulmaa otetaan huomioon kaupungin kehittämisessä ja suunnittelussa.

Tilaisuus pidetään maanantaina 26.2. klo 17.30-19.30 Entressen kirjaston Sinisessä huoneessa (Siltakatu 11, Espoon keskus). Kahvitarjoilu klo 17.15 alkaen.

Ohjelma
Tervetulotoivotus, EKYL
Omakotiliiton puheenvuoro

Investointipäällikkö Petri Vainio esittelee kunnallistekniikan investointiohjelmaa 2018-19

Keskustelu: Kuinka Espoon kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon asukasnäkökulma? Kerro kokemuksistasi! Mukana keskustelemassa Suomen Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors ja EKYLin puheenjohtaja Mikko Perkko, sekä vielä nimeämätön Espoon kaupunkisuunnittelun edustaja.

Kahvitarjoilun mitoittamiseksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan sähköpostitse EKYLin järjestösihteerille osoitteeseen kristel.nyberg@ekyl.fi viimeistään torstaina 22.2.

WeeGeellä esiteltiin muistiorganisaatioita

EKYL aloitti kevään toimintakauden Yhdistysten historia talteen -infotilaisuudella yhteistyössä Espoon kaupunginmuseon ja Espoon kaupunginarkiston kanssa 9.2. WeeGee -talolla. Paikalle oli saapunut noin 20 EKYLin jäsenyhdistysten edustajaa. Vierailu museolla aloitettiin tutustumalla KAMUn Särkynyt elämä – Espoo sisällissodassa -näyttelyyn, jonka jälkeen Espoon kaupunginmuseon ja kaupunginarkiston edustajat esittelivät muistiorganisaatioiden toimintaa.

Leena Sipponen esittelee Espoon kaupunginmuseon Finna -sivua.

Espoon kaupunginmuseon asiantuntijoina olivat paikalla intendentti Virpi Talja ja kuvakokoelmista vastaava tutkija Leena Sipponen. Talja kertoi lyhyesti museon arkistotoiminnasta ja kokoelmapolitiikasta. Kokoelmia kartutetaan pääasiassa lahjoituksin, ja jokaisesta vastaanotetusta lahjoituksesta tehdään kirjallinen sopimus arkistomateriaalin tai esimerkiksi esineen luovutuksesta ja käytöstä. Kaupunginmuseon keskeisiin aihepiireihin kuuluvat kotiseututyö ja muistitieto, ja museo toivoo esimerkiksi saavansa kirjastoonsa kappaleen jokaisesta Espoossa julkaistusta paikallishistoriikista. Samaten museon kirjasto ottaa mielihyvin vastaan kaikkien yhdistysten julkaisemat lehdet.

Sipponen esitteli Espoon kaupunginmuseon etusivun Finna-portaalissa. Finna on suomalaisten museoiden, arkistojen ja kirjastojen yhteinen verkkoaineistoportaali. Espoon kaupunginmuseon Finna-kuvat ovat vapaasti käytettävissä, myös kaupalliseen käyttöön, kunhan käytön yhteydessä mainitaan lähde sekä kuvaaja, mikäli kuvaajan nimi on tiedossa. Finnassa olevat kuvat ovat pienikokoisia, mutta yleishyödylliset yhteisöt voivat ostaa täysikokoisia kuvia käyttöönsä 15 euron hintaan / kuva.

Tilaisuuteen osallistui edustajia noin 20 EKYLin jäsenyhdistyksestä.

Espoon kaupunginarkistoa edusti Peter Parantala, joka tällä hetkellä vastaa yksityisarkistojen vastaanotosta. Kaupunginarkiston tehtävänä on säilyttää niitä kunnallishallinnon aineistoja, jotka lakisääteisesti tulee säilyttää pitkään (yli 10 vuotta) tai pysyvästi. Yksityisarkistoina kaupunginarkisto tallentaa paikallishistoriaan liittyviä aineistoja, esimerkiksi espoolaisten yhteisöjen tai henkilöiden toiminnasta syntyneitä arkistoja.

Alustajat totesivat, että arkistoaineistoja voi hyvin luovuttaa joko museolle tai kaupunginarkistolle, mutta toivoivat että arkisto pidettäisiin yhtenäisenä. Luontevin paikka nimenomaan pöytäkirjoihin, toimintasuunnitelmiin ja muuhun yhdistyksen toimintaan liittyvään aineistoon perustuville arkistoille on kaupunginarkisto. Poikkeuksena mainittiin kuva-aineistot: kaupunginmuseon kuvakokoelmien järjestelmä on luotu nimenomaan valokuvien käsittelyyn, säilytykseen ja myöskin saattamiseen tutkijoiden ja yleisön saataville. Niinpä kuva-aineistoja toivotaan mieluiten museolle.

Neuvoja arkiston luovuttamiseen ja järjestämiseen löytyy mm. Espoon kaupunginarkiston kotisivuilta. Tietoiskun alustajat Virpi Talja, Leena Sipponen ja Peter Parantala vastaavat tarvittaessa kysymyksiin sähköpostitse. Kaikilla alustajilla on käytössään etunimi.sukunimi@espoo.fi -sähköpostiosoite. Alustajat ovat luvanneet, että toimittavat esitystensä kalvot jälkikäteen. Ne lisätään alla olevaan linkkilistaan mahdollisimman pian.

Linkkejä:
Espoon kaupunginmuseon museoarkisto ja kirjasto
Espoon kaupunginmuseon kuvakokoelmat
Espoon kaupunginmuseon Finna-etusivu
Espoon kaupunginarkiston yksityisarkistojen vastaanotto
Espoon kaupunginmuseon kokoelmapolitiikka 2011
Espoon kaupunginmuseon valokuvakokoelmat: yhteenveto Leena Sipposen esityksestä
Espoon kaupunginmuseon museoarkiston palvelut: yhteenveto Virpi Taljan esityksestä
Espoon kaupunginarkisto: yhteenveto Peter Parantalan esityksestä

Suomen Kotiseutuliiton järjestöosaamisen tietopankki: Kotiseutuarkistot

Yhdistysten historia talteen

Miten yhdistyksen historiaa säilytetään? Täyttävätkö yhdistyksen paperiarkistot ullakon? Kuinka säilytämme valokuvia oikein? Mitä tehdään sähköisille aineistoille?

Espoon kaupunginmuseo ja Espoon kaupunginarkisto järjestävät yhteistyössä EKYLin kanssa perjantaina 9.2. kaupunginosayhdistyksille suunnatun tietoiskun muistiorganisaatioista, jotka voivat auttaa yhdistyksiä historiansa tallentamisessa. Tilaisuuden aluksi järjestetään opastettu kierros KAMU:n Särkynyt elämä – Espoo sisällissodassa –näyttelyssä.

Tilaisuudessa esittäytyvät kaupunginmuseon arkistosta vastaava intendentti Virpi Talja, kuvakokoelmista vastaava tutkija Leena Sipponen sekä Espoon kaupunginarkiston yksityiskokoelmien vastaanotosta vastaava tutkija Peter Parantala. He kertovat, millaista materiaalia eri tahot ottavat vastaan ja vastaavat arkistointiin liittyviin kysymyksiin.

Aika: 9.2. klo 16-19
Paikka: Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5
Ohjelma: 16-17 Opastettu kierros KAMUn näyttelyssä
17 Tervetuloa, kahvitarjoilu
noin 17.15-18.45 Infotilaisuus ja keskustelua
Ilmoittautuminen: Sähköpostitse EKYLin järjestösihteeri Kristel Nybergille, kristel.nyberg@ekyl.fi, viimeistään tiistaina 6.2.
Ennakkotiedot: Ilmoittautuneita yhdistyksiä pyydetään täyttämään oheinen lomake soveltuvin osin ja ottamaan se mukaan tilaisuuteen

Espoon asukasfoorumien valmisteluryhmien jäsenhaku 2018-2020

Kiinnostaako asukasfoorumitoiminta?
Espoon asukasfoorumien valmisteluryhmiin haetaan jäseniä vuosiksi 2018-2020

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.4.2017 päättänyt että vuonna 2009 alkanutta asukasfoorumitoimintaa jatketaan kuluvallakin valtuustokaudella jokaisella seitsemällä suuralueella: Suur-Espoonlahti, Vanha-Espoo, Suur-Kauklahti, Suur-Leppävaara, Suur-Matinkylä, Pohjois-Espoo ja Suur-Tapiola.

Asukasfoorumitoiminnan tavoitteena on
– edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
– edistää asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua
– edistää asukkaiden omatoimista toimintaa alueen viihtyisyyden ja palvelujen kehittämiseksi
– luoda mahdollisuuksia asukkaiden keskinäiselle yhteistoiminnalle
– edistää asukkaiden aktiivisuutta ilmaista näkemyksensä tärkeistä hankkeista ja kehittämissuunnitelmista asioiden valmisteluvaiheessa.

Asukasfoorumien valmisteluryhmät vastaavat alueillaan foorumitoiminnan organisoinnista ja tilaisuuksien järjestämisestä. Tehtävä sisältää ohjelman suunnittelun ja alustajien hankinnan. Foorumit ovat avoimia tilaisuuksia, joihin kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut voi osallistua.

Jäsenet asukasfoorumien valmisteluryhmiin valitaan suuralueiden asukkaista ja alueilla toimivien rekisteröityjen yhdistysten edustajista. Kunkin valmisteluryhmän koko on enintään 15 henkilöä. Valinnan valmisteluryhmiin tekee kolmen keskusjärjestön (Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry ja Esbobygdens Ungdomsförbund rf) muodostama kuusijäseninen asukasfoorumityöryhmä.

Valmisteluryhmien jäseniksi haluavia pyydetään lähettämään lyhyt vapaamuotoinen hakemus yhteystietoineen 23.01.2018 mennessä osoitteella: Asukasfoorumityöryhmä, Raimo Kukko, Merivalkama 8 C 38
023200 ESPOO tai sähköpostilla raimo.kukko@nic.fi

Tiedusteluihin vastaa asukasfoorumityöryhmän sihteeri Raimo Kukko,
puh. 0505298786.

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Asukastoiminta/Asukasfoorumit

Espoossa 05.01.2018 Asukasfoorumityöryhmä

Hyvää joulua!