Suomen Kotiseutuliitto

EKYL Suomen Kotiseutuliiton jäsen. EKYLin jäsenyyden myötä myös kaikki jäsenyhdistyksemme ovat Suomen Kotiseutuliiton jäseniä.

Suomen Kotiseutuliiton tehtäviin kuuluu mm.

– kotiseututyön keskusjärjestönä edistää kansallista kulttuuria erityisesti maakunnallisten ja paikallisten piirteiden pohjalta
– ohjata ja kehittää kokonaisvaltaista kotiseututyötä maassamme,
– huolehtia kotiseututyön tavoitteiden toteutumisesta yhteiskunnan kehityksessä,
– jäsenkentän monipuolinen palvelu paikallis- ja aluetason toimintavalmiuksien    kehittämiseksi,
– työskentely paikalliskulttuurien eri aloilla,
– ympäristönsuojelu ja maisema- ja kulttuuriympäristönhoito,
– vaikuttaminen yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun,
– kotiseuduntutkimus,
– kotiseututyön kansainvälisistä yhteyksistä huolehtiminen painopistealueina Pohjoismaat ja Viro,
– kotiseututyön etujärjestönä vaikuttaminen lainsäädäntöön ja julkiseen hallintoon paikallisen ja
alueellisen kotiseututoiminnan edellytysten tukemiseksi ja parantamiseksi

Suomen Kotiseutuliiton kotisivujen osoite on:

http://www.suomenkotiseutuliitto.fi/