Sääntömääräinen syyskokous 30.11.

EKYLin sääntömääräinen syyskokous 2017 pidettiin Albergan kartanon flyygelisalissa torstaina 30.11. noin 30 hengen voimin.

Ennen kokouksen alkua Erkki Lindell Pro Espoonjoki ry:stä esitteli yhdistyksen toimintaa ja näytti valokuvia Espoonjoen varrelta. Pro Espoonjoen esitys Kirkkojärven palauttamiseksi herätti viimeaikaisten tulvien valossa kysymyksiä ja keskustelua.

Syyskokouksessa käsiteltäviä sääntömääräisiä asioita ovat tulevan toimintakauden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen, jäsenmaksun vahvistaminen sekä puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

Hallitus esitti, että EKYLin jäsenmaksut pidetään ennallaan 65-90 eurossa jäsenyhdistyksen koon mukaan porrastettuna. Kokous hyväksyi esityksen. Toimintasuunnitelmasta käytiin keskustelua, mutta äänestyksen ja keskustelun jälkeen toimintasuunnitelma päätettiin hyväksyä hallituksen esityksen mukaisena.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2018 esitettiin Mikko Perkkoa, jonka kokous yksimielisesti valitsi jatkamaan tehtävässä myös tulevana vuonna. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2018-19 valittiin Urpo Kotipalo, Tiina Kähkönen, Kari Pietarinen ja Reijo Stedt. Varajäseniksi samalle kaksivuotiskaudelle valittiin Jukka Lahti, Sten Lindgren, Raimo Kukko ja Erkki Torkkeli.

Comments are closed.