Tietosuoja-asetus kiinnosti yhdistysväkeä

EKYL järjesti keskiviikkona 11.4. infotilaisuuden EU:n tietosuoja-asetuksesta ja sen vaikutuksesta yhdistysten toimintaan. Luennoitsijana toimi Hannele Kerola, joka on valtionvarainministeriössä tekemänsä uran aikana mm. osallistunut tietosuoja-asetuksen valmisteluun. Lisäksi hän tuntee hyvin nimenomaan espoolaisten kaupunginosayhdistysten toimintaa, sillä hän on toiminut pitkään Nuuksio-seuran puheenjohtajana. Näistä lähtökohdista oli lupa odottaa erittäin hyvin nimenomaan pienille ja enimmäkseen vapaaehtoisvoimin toimiville paikallisyhdistyksille räätälöityä tietopakettia.

Tietosuoja-aihe on yhdistyksille hyvin ajankohtainen ja tilaisuuteen saapuikin loppujen lopuksi lähes 60 henkeä.

Albergan kartanon flyygelisali oli ääriään myöten täynnä.

Kerola kertoi, että tietosuoja-asetuksesta on ollut liikkeellä hyvinkin pelottavia uutisia liittyen esimerkiksi suuriin uhkasakkoihin. Hän painotti kuitenkin, että Suomen nykyinen tietosuojalainsäädäntö, jota yhdistykset toivottavasti jo toiminnassaan ovat seuranneet, ottaa huomioon pitkälti samat asiat.

Käytännön neuvo yhdistyksille oli nykytilanteen kartoittaminen: mitä tietoja kerätään, kuka niitä käsittelee, miten niitä säilytetään, kenelle niitä luovutetaan. Näiden pohjalta voi pohtia yhdistyksen rekisteriselosteen laatimista. Rekisteriselostetta varten Kerolan esityksessä oli hyvin yksinkertainen pieniä yhdistyksiä varten laadittu malli.

Kerola painotti, että viisainta on kerätä vain sellaiset tiedot, jotka yhdistyslain nojalla jäsenrekisteriä varten tarvitaan. Kannattaa myös miettiä, mitä tarvitaan: jos yhdistys onnittelee tasavuosikymmeniä täyttäviä jäseniä, on tarkoituksenmukaisempaa pyytää jäseneksi liittyviä kertomaan syntymäaikansa kuin henkilötunnuksensa.

Kerolan diaesitys kokonaisuudessaan löytyy täältä: Tietosuoja-asetusesitelmä 11.4.2018 / Kerola

Myös KulttuuriEspoo järjestää kevätkaudella tietoiskun tietosuoja-asetuksesta. Välitämme kutsun myöhemmin jäsenillemme.

Comments are closed.