WeeGeellä esiteltiin muistiorganisaatioita

EKYL aloitti kevään toimintakauden Yhdistysten historia talteen -infotilaisuudella yhteistyössä Espoon kaupunginmuseon ja Espoon kaupunginarkiston kanssa 9.2. WeeGee -talolla. Paikalle oli saapunut noin 20 EKYLin jäsenyhdistysten edustajaa. Vierailu museolla aloitettiin tutustumalla KAMUn Särkynyt elämä – Espoo sisällissodassa -näyttelyyn, jonka jälkeen Espoon kaupunginmuseon ja kaupunginarkiston edustajat esittelivät muistiorganisaatioiden toimintaa.

Leena Sipponen esittelee Espoon kaupunginmuseon Finna -sivua.

Espoon kaupunginmuseon asiantuntijoina olivat paikalla intendentti Virpi Talja ja kuvakokoelmista vastaava tutkija Leena Sipponen. Talja kertoi lyhyesti museon arkistotoiminnasta ja kokoelmapolitiikasta. Kokoelmia kartutetaan pääasiassa lahjoituksin, ja jokaisesta vastaanotetusta lahjoituksesta tehdään kirjallinen sopimus arkistomateriaalin tai esimerkiksi esineen luovutuksesta ja käytöstä. Kaupunginmuseon keskeisiin aihepiireihin kuuluvat kotiseututyö ja muistitieto, ja museo toivoo esimerkiksi saavansa kirjastoonsa kappaleen jokaisesta Espoossa julkaistusta paikallishistoriikista. Samaten museon kirjasto ottaa mielihyvin vastaan kaikkien yhdistysten julkaisemat lehdet.

Sipponen esitteli Espoon kaupunginmuseon etusivun Finna-portaalissa. Finna on suomalaisten museoiden, arkistojen ja kirjastojen yhteinen verkkoaineistoportaali. Espoon kaupunginmuseon Finna-kuvat ovat vapaasti käytettävissä, myös kaupalliseen käyttöön, kunhan käytön yhteydessä mainitaan lähde sekä kuvaaja, mikäli kuvaajan nimi on tiedossa. Finnassa olevat kuvat ovat pienikokoisia, mutta yleishyödylliset yhteisöt voivat ostaa täysikokoisia kuvia käyttöönsä 15 euron hintaan / kuva.

Tilaisuuteen osallistui edustajia noin 20 EKYLin jäsenyhdistyksestä.

Espoon kaupunginarkistoa edusti Peter Parantala, joka tällä hetkellä vastaa yksityisarkistojen vastaanotosta. Kaupunginarkiston tehtävänä on säilyttää niitä kunnallishallinnon aineistoja, jotka lakisääteisesti tulee säilyttää pitkään (yli 10 vuotta) tai pysyvästi. Yksityisarkistoina kaupunginarkisto tallentaa paikallishistoriaan liittyviä aineistoja, esimerkiksi espoolaisten yhteisöjen tai henkilöiden toiminnasta syntyneitä arkistoja.

Alustajat totesivat, että arkistoaineistoja voi hyvin luovuttaa joko museolle tai kaupunginarkistolle, mutta toivoivat että arkisto pidettäisiin yhtenäisenä. Luontevin paikka nimenomaan pöytäkirjoihin, toimintasuunnitelmiin ja muuhun yhdistyksen toimintaan liittyvään aineistoon perustuville arkistoille on kaupunginarkisto. Poikkeuksena mainittiin kuva-aineistot: kaupunginmuseon kuvakokoelmien järjestelmä on luotu nimenomaan valokuvien käsittelyyn, säilytykseen ja myöskin saattamiseen tutkijoiden ja yleisön saataville. Niinpä kuva-aineistoja toivotaan mieluiten museolle.

Neuvoja arkiston luovuttamiseen ja järjestämiseen löytyy mm. Espoon kaupunginarkiston kotisivuilta. Tietoiskun alustajat Virpi Talja, Leena Sipponen ja Peter Parantala vastaavat tarvittaessa kysymyksiin sähköpostitse. Kaikilla alustajilla on käytössään etunimi.sukunimi@espoo.fi -sähköpostiosoite. Alustajat ovat luvanneet, että toimittavat esitystensä kalvot jälkikäteen. Ne lisätään alla olevaan linkkilistaan mahdollisimman pian.

Linkkejä:
Espoon kaupunginmuseon museoarkisto ja kirjasto
Espoon kaupunginmuseon kuvakokoelmat
Espoon kaupunginmuseon Finna-etusivu
Espoon kaupunginarkiston yksityisarkistojen vastaanotto
Espoon kaupunginmuseon kokoelmapolitiikka 2011
Espoon kaupunginmuseon valokuvakokoelmat: yhteenveto Leena Sipposen esityksestä
Espoon kaupunginmuseon museoarkiston palvelut: yhteenveto Virpi Taljan esityksestä
Espoon kaupunginarkisto: yhteenveto Peter Parantalan esityksestä

Suomen Kotiseutuliiton järjestöosaamisen tietopankki: Kotiseutuarkistot

Comments are closed.