Galleria

EKYL KOULUTTAA!! EA1-kurssi Parkvillassa 23.-24.10.2021

This gallery contains 2 photos.

Ensiapukoulutusta EKYL:n jäsenyhdistyksille

kuvituskuva

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL) etäkoulutti 27.5.2021 jäsenyhdistystensä aktiiveille ensiapua Punaisen Ristin Auttajakurssin muodossa. Kurssin tavoitteena oli rohkaista jäsenyhdistysten ihmisiä toimimaan auttamistilanteissa, kuten vaikka suuren verenvuodon tyrehdyttämisessä tai tukehtuvan ensiavussa. Kurssiin kuului myös tajuttoman autettavan tunnistaminen ja ensiapu sekä hätäilmoituksen tekeminen. Yksi kurssilla käsitelty ja harjoittelua vaativa aihe muiden joukossa oli nilkan nivelvamman ensiapu ja nilkan oikeaoppinen sitominen. Kurssin ohjelmaan sisältyi lisäksi autettavan lämpimänä pitäminen.

Etäkoulutus antaa hyviä teoriaeväitä ensiavun oppimiseen, kertaamiseen ja harjoitteluun. Etänä pidettyyn koulutukseen on jokaisen helppo osallistua tietokoneensa ääreltä. Silti lähiharjoittelu ensiavun kaikissa koulutuksissa on sitä parasta oppia. Silloin kaikki osallistujat saavat olla sekä autettavina että auttajina ja oppivat asian kummastakin näkökulmasta. Lähikoulutuksissa ja harjoitteluissa opitaan ensiavun parhaat käytännön niksit ja siinä kouluttaja voi ohjata kurssilaisia kädestä pitäen, korjata heti virheet ja opastaa parhaisiin käytänteisiin.

EKYL:n jäsenyhdistyksissä on selvä tarve ensiapukoulutukselle ja ensiavun osaamiselle, varsinkin kun yleisötapahtumien järjestäminen tulee taas mahdolliseksi. Punaisen Ristin Auttajakurssi on helppo ja havainnollinen tapa tutustua hätäensiapuun parin tunnin koulutuksessa, vaikka kurssiin ei sisällykään elvytyksen harjoittelua ja defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttöä. Kurssi rohkaisee auttamaan niissä arkisissa, useimmiten eteen tulevissa tapaturmissa, kuten iso haava kämmenessä tai jalassa, tuke hengitystiessä tai nilkan nyrjähdys.

Palaute nyt toteutuneelta etäkurssilta oli innostunutta ja kiittävää. Ensiaputaitojen oppimiselle ja kertaamiselle on aidosti tarvetta. Kouluttajana toimi Suomen Punaisen Ristin ensiapuryhmän kouluttaja Juhana Päivärinta.

Punainen Risti on Suomen johtava valmiusjärjestö, jonka ensiapuryhmät ylläpitävät säännöllisellä harjoittelullaan ensiavun valmiuksia ja tarjoavat siten harrastusmahdollisuuden lähes 3.000 eri ikäisille ihmisille. Ensiapuryhmään liittyminen ei edellytä ensiavun osaamista, pelkkä positiivinen asenne ja kiinnostus ensiapua kohtaan riittää. Ensiapuryhmien tarjoama ensiavun harjoittelu on osallistujille ilmaista. Syksyllä käynnistyvät jälleen espoolaisten ensiapuryhmien lähiharjoitukset, jos vallitseva tilanne sen sallii. Silloin on mahdollisuus aloittaa, vaikka kokonaan uusi harrastus, josta on iloa ja hyötyä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Espoossa Punaisen Ristin ensiapuryhmiä on neljä ja ne toimivat Espoon keskuksessa (Keski-Espoo), Kivenlahdessa (Lounais-Espoo), Leppävaarassa (Kehä-Espoo) ja Tapiolassa (Tapiola).

Kulttuurilautakunnan päätöksiä koskien vuosi- ja projektiavustuksia 2022!!

Aluehallintovirasto on tarkentanut kokoontumisrajoituksiin liittyviä ohjeitaan!!

Kokoontumisrajoitukset eivät AVIn uuden tulkinnan mukaan koske esim. yhdistysten vuosikokouksia!

https://www.sttinfo.fi/tiedote/kokoontumisrajoitukset-eivat-enaa-koske-yhtiokokouksia-ja-muita-vastaavia-kokouksia?publisherId=69818103&releaseId=69903483

Toivotamme kaikille hyvää ja rauhallista Joulun aikaa sekä parempaa tulevaa vuotta 2021