Hallitus ja toimihenkilöt 2012

Hallituksen kokoonpano 2012

Puheenjohtaja
Mikko Perkko
Puhelin 0400 447 317
mperkko@welho.com

Varapuheenjohtaja
Ann-Christin Lintula
Puhelin 09 805 3048, 040 562 0259
aim.lintula@kolumbus.fi

Hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet

Jukka Kivi
Hallituksen jäsen
Puhelin 09 809 2420, 0400 578 000
jukka.kivi@tietotori.fi
Varajäsen:
Heikki Miettinen
Puhelin 09 412 5933, 0400 877 874
hms.miettinen@elisanet.fi

Raimo Kukko
Hallituksen jäsen
Puhelin 09 8881 775
raimo.kukko@nic.fi
Varajäsen:
Juhani Parisaari
Puhelin 040 530 3448
jparisaari@gmail.com

Ann-Christin Lintula
Hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja
Puhelin 09 805 3048, 040 562 0259
aim.lintula@kolumbus.fi
Varajäsen:
Marja-Liisa Pietilä
Puhelin 0500 401 988
marja-liisa.pietila@elisanet.fi

Ulla Palomäki
Hallituksen jäsen
Puhelin 040 5551148
ulla.palomaki@kolumbus.fi
Varajäsen:
Kristiina Arino
Puhelin 050 555 5162
tiina.arino@netti.fi

Reijo Stedt
Hallituksen jäsen
Puhelin 0400 755 406
reijo.o.stedt@kolumbus.fi
Varajäsen:
Raili Lindberg
Puhelin 09 512 2208, 0400 917 075
raili.lindberg@pp1.inet.fi

Silve Sahlan
Hallituksen jäsen
Puhelin 09 854 7363, 050 344 5927
silve.sahlan@kolumbus.fi
Varajäsen:
Solveig Forsberg
Puhelin 09 811 528, 040 530 4990
solveig.forsberg@elisanet.fi

Mikael Stürmer
Hallituksen jäsen
Puhelin 044 081 0875
mikael.sturmer@gmail.com
Varajäsen:
Pasi Raunio
Puhelin 040 559 1490
pasi.raunio@wmail.fi

Matti Viikari
Hallituksen jäsen
Puhelin 050 412 2651
matti.viikari@hut.fi
Varajäsen:
Esko Meuronen
Puhelin 040 501 5023
esko_meuronen@hotmail.com

Hallituksen työryhmät 2012

Koulutuspalvelut
Tehtävä: EKYLin koulutuspalvelujen järjestäminen jäsenyhdistyksille.
Kokoonpano: Raimo Kukko (vetäjä), Matti Viikari ja järjestösihteeri.

Perinneasiat
Tehtävä: Espoon kaupunginosayhdistysten perinneasioiden edistäminen.
Kokoonpano: Silve Sahlan (vetäjä), Kirsti Salminen ja Heikki Miettinen.

Taloushallintoryhmä
Tehtävä: Taloustyöryhmän tehtävänä on tukea EKYLin hallitusta, järjestösihteeriä ja puheenjohtajaa taloushallinnon asioissa.
Työryhmä laatii talousarvion vuosikokoukseen, tekee esityksiä ja päätöksiä hankinnoissa ja seuraa kustannusten kehittymistä toimintavuoden aikana. Työryhmä tekee yhteistyötä kirjanpitäjän ja tilintarkastajan kanssa.
Kokoonpano: Ann-Christin Lintula (vetäjä), Solveig Forsberg, Raimo Kukko, Mikael Stürmer ja järjestösihteeri.

Verkkoviestintäryhmä
Tehtävä: EKYLin verkkoviestintä ja sen kehittäminen.
Kokoonpano: Jukka Kivi (vetäjä), Raimo Kukko, Reijo Stedt ja järjestösihteeri.