Hallitus ja toimihenkilöt 2010

Hallituksen kokoonpano 2010
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jukka Kivi
Strategia, verkkoviestintä
Alakartanontie 2 A 9, 02360 Espoo
Puhelin 09 809 2420, 0400 578 000
Ann-Christin Lintula
Varapuheenjohtaja
Nimismiehenmäki 10, 02770 Espoo
Puhelin 09 805 3048, 040 562 0259
Hallituksen jäsenet
Henkilökohtaiset varajäsenet
Solveig Forsberg
Hallituksen jäsen
Puhelin 09 811 528, 040 530 4990
Lauri Kaartinen
Hallituksen varajäsen
Puhelin 040 811 2276
Heikki Kotamies
Hallituksen jäsen
Puhelin 09 805 5933, 0400 429 675
Raili Lindberg
Hallituksen varajäsen
Puhelin 09 512 2208, 0400 917 075
Raimo Kukko
Koulutuspalvelut
Puhelin 09 8881 775
Juhani Parisaari
Hallituksen varajäsen
Puhelin 040 530 3448
Ann-Christin Lintula
Varapuheenjohtaja, talousasiat
Puhelin 09 805 3048, 040 562 0259
Heikki Miettinen
Kaupunkipolut
Puhelin 09 412 5933, 0400 877 874
Mikko Perkko
Hallituksen jäsen
Puhelin 09 803 0019, 0400 447 317
Kristiina Arino
Hallituksen varajäsen
Puhelin 050 555 5162
Silve Sahlan
Perinneasiat
Puhelin 09 854 7363, 050 344 5927
Sonja Luukko
Hallituksen varajäsen
Puhelin 045 316 0980
Mikael Stürmer
Hallituksen jäsen
Puhelin 044 081 0875
Raili Suitiala
Hallituksen varajäsen
Puhelin 045 639 7376
Matti Viikari
Kotiseututuntemuksen edistäminen
Puhelin 050 412 2651
matti.viikari@hut.fi        
Esko Meuronen
Hallituksen varajäsen
Puhelin 040 501 5023
esko_meuronen(at)hotmail.com

Hallituksen työryhmät 2010
Koulutuspalvelut

 

Tehtävä: EKYLin koulutuspalvelujen järjestäminen jäsenyhdistyksille.

 

Kokoonpano: Raimo Kukko (vetäjä), Matti Viikari ja Tiina Lamminaho.
Kotikaupunkipolut

 

Tehtävä: Espoon kaupunginosien kotikaupunkipolkujen järjestelmällinen kehittäminen, koordinointi ja ylläpito yhdessä jäsenyhdistysten ja kaupungin kanssa.

 

Kokoonpano: Heikki Miettinen (vetäjä) sekä Mikko Perkko.
Kotiseututuntemuksen edistäminen

 

Tehtävä: Kaupunginosayhdistysten toiminnan hyvien käytäntöjen järjestelmällinen kerääminen ja niistä tiedottaminen.

 

Kokoonpano: Matti Viikari (vetäjä).
Perinneasiat

 

Tehtävä: Espoon kaupunginosayhdistysten perinneasioiden edistäminen.

 

Kokoonpano: Silve Sahlan (vetäjä), Hanna-Leena Koskinen, Kirsti Salminen ja Heikki Miettinen.
Strategisen suunnittelun työryhmä

 

Tehtävä: EKYLin strateginen kehittäminen.

 

Kokoonpano: Jukka Kivi (vetäjä), Ann-Christin Lintula, Arja Salmi sekä järjestösihteeri Tiina Lamminaho.
Taloushallintoryhmä

 

Tehtävä: Taloustyöryhmän tehtävänä on tukea EKYLin hallitusta, järjestösihteeriä ja puheenjohtajaa taloushallinnon asioissa.

 

Työryhmä laatii talousarvion vuosikokoukseen, tekee esityksiä ja päätöksiä hankinnoissa ja seuraa kustannusten kehittymistä toimintavuoden aikana. Työryhmä tekee yhteistyötä kirjanpitäjän ja tilintarkastajan kanssa.

 

Kokoonpano: Ann-Christin Lintula (vetäjä), Solveig Forsberg, Raimo Kukko, Mikael Stürmer sekä järjestösihteeri Tiina Lamminaho.
Vaikuttava asukas -työryhmä

 

Tehtävä:

 

1 Tukea kaupunginosayhdistysten asukasvaikuttamista.
2 Edistää asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista kaupunginosissa ja asuinalueilla.
3 Kehittää asuinalueilla asukasvaikuttamisen menetelmiä ja hyviä käytäntöjä.
4 Harjoittaa yhteistyötä muiden asukasvaikuttamisesta kiinnostuneiden tahojen kanssa.

 

Kokoonpano: Jukka Kivi (vetäjä), Heikki Kotamies, Raimo Kukko, Ann-Christin Lintula sekä järjestösihteeri Tiina Lamminaho.
Verkkoviestintäryhmä

 

Tehtävä: EKYLin verkkoviestintä ja sen kehittäminen.

 

Kokoonpano: Jukka Kivi (vetäjä), Ann-Christin Lintula, Raili Suitiala sekä järjestösihteeri Tiina Lamminaho.
Rekryryhmä

 

Tehtävä: EKYLin henkilöstöhallinto ja sen kehittäminen.

 

Kokoonpano: Jukka Kivi (vetäjä), Ann-Christin Lintula, Raimo Kukko ja Mikael Stürmer.