Toimintakertomus 2001

1. YLEISTÄ

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL) 21. toimintavuosi keskittyi  jäsenistön edunvalvontaan, Espoon Lystien ja pihakilpailujen järjestämiseen sekä jäsenyhdistystensä tukemiseen.
Yhteistyö eri sidosryhmien ja tahojen kanssa on ollut vilkasta. Espoon Lystit ja pihakilpailut järjestettiin EKYLin aloitteesta yhdessä Espoon kaupungin ja espoolaisten kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistysten kanssa. Yhteistyötä Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liiton, Vantaan Kotiseutuliiton ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa jatkettiin entiseen tapaan.

2. TOIMISTO JA JÄSENPALVELUT

Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa, Parkvillanpolku 4 02600 Espoo.
EKYLin arkistotila sijaitsee edelleen Kauniaisissa, entisessä toimitalossa, josta jäsenyhdistykset voivat varata hyllytilaa omille arkistoilleen.
Kotiseututalo Parkvillassa EKYL hoitaa myös talon ”isännöintiä” yhdessä Espoon seudun käsityöyhdistyksen kanssa.
Toimiston päivystysajat ovat olleet tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10-12 ja perjantaisin klo 17-19. Toimistossa päivystetään tarpeen mukaan muinakin aikoina.
Toimiston aukioloajoista on tiedotettu jäsenkirjeissä ja yhdistyksen puhelinvastaajassa.

3. ALUENEUVOTTELUKUNTATOIMINTA

EKYL koordinoi alueneuvottelukuntatoimintaa yhdessä Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Esbobygdens ungdomsförbundin kanssa. Alueneuvottelukunnat valitaan vaalikausittain.

4. PIHAKILPAILUT

Pihakilpailu järjestettiin Kanta-Espoon ja Pohjois-Espoon suuralueilla. Pihakilpailuun osallistui 16 pihaa ja kilpailussa oli neljä sarjaa: 1. Omakoti- ja paritalot; a) perinteiset pihat  b) uudet pihat  2. Rivitalo- ja pienkerrostalot; a) yksittäiset asuntopihat ja b) kokonaisuudet,  3. Kerrostalopihat sekä 4. Yritysten ja julkisten rakennusten pihat.

Pihakilpailun tuomariston muodostivat kaupunginpuutarhuri Tuomo Taponen, apulais-kaupunginpuutarhuri Aira Sihvonen ja toimistopuutarhuri Päivi Koljonen Espoon kaupungilta sekä Raimo Kukko EKYListä. Tuomariston sihteerinä toimi Raimo Kukko. Tuomaristo kokoontui kaksi kertaa. Pihojen arvostelukierrokset suoritettiin kesä- ja syyskuussa.

Pihakilpailun palkinnot jakoivat viherpalvelupäällikkö Jouko Vehkakoski Espoon kaupungilta ja EKYLin puheenjohtaja Heikki Kotamies. Kilpailussa jaettiin kolme palkintopiha-laattaa  ja kolme kunniakirjaa. Palkintojen jakopaikkana oli Kauklahdessa sijaitseva  Kaupunginpuutarha.

5. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

Vuoden aikana yhdistyksille on lähetetty neljä jäsenkirjettä. Jäsenkirjeet on lähetetty yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille sekä Espoon kotiseutusihteerille, Suomen Kotiseutuliitolle, Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitolle ja Vantaan Kotiseutuliitolle.

Elokuussa  julkaistu oma lehti ”Espoon Lystit – Esbo Karneval 2001” jaettiin Espoossa jokaiseen talouteen. Lehdessä oli  Espoon Lystien ohjelman lisäksi EKYLin ja kaupunginmuseon tiedotuksia, alueneuvottelukuntien yhteystiedot sekä muuta ajankohtaista asiaa. Tiedotuksessa on käytetty hyväksi myös lehtien ilmaispalstoja.

EKYLin KOTISIVUT
EKYL teki sopimuksen Intelligent Systems Oy:n kanssa kotisivujen kehittämisestä.
EKYLin kotisivujen osoite on muuttunut ja se on vuoden 2002 alusta http://www.intsys.fi/ekyl/

6. ESPOON LYSTIT

Espoon Lystit järjestettiin EKYLin toimesta kolmannentoista kerran. Lystejä vietettiin kahdessa osassa  12.5. – 27.5 ja 18.8. – 16.9.
Espoon Lysteistä on erillinen selvitys liitteenä.

7. VIRALLISET KOKOUKSET

Liiton sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 4. päivänä huhtikuuta Kotiseututalo Parkvillassa. Ennen kokousta TaM sisustusarkkitehti/Wep-designer Helena Paimela esitelmöi Internet koti-/Web sivuista.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 26. päivänä marraskuuta Kotiseututalo Parkvillassa. Ennen kokousta Liisa Nordman ja Raimo Parikka esitelmöivät aiheesta ”Sähköinen kansalaismuisti, kaupunginosan muistot talteen”. Kansalaismuisti-projektin tavoitteena on mm. kehittää ns. tavallisten kansalaisten mahdollisuuksia osallistua tietoverkkojen (Internet) sisältöjen tuottamiseen ja välittämiseen yleiseen käyttöön.

8. HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA TYÖRYHMÄT

Liiton hallitus kokoontui 7 kertaa.

Hallitukseen ovat kuuluneet:

Heikki Kotamies                 Tuomarila                       puheenjohtaja
Mikael Stûrmer                  Kauklahti                       varapuheenjohtaja
Erkki Holvikivi                         Lillhemt                                varsinainen jäsen
Tuula Juhavaara                 Esbo hembygdsförening   ”
Raimo Kukko                             Friisilä                                ”
Kari Pohjakallio                        Laaksolahti                     ”
Leo Salminen                            Lippajärveläiset                ”
Pirkko Sillanpää                        Keski-Espoo                     ”
Jaana Tahvanainen                       Vanhakartano                    ”
Silve Sahlan                            Jupperi                 varajäsen
Erkki Nuotio                            Perkkaa-Vermo           ”
Arja Salmi                              Leppävaara                      ”
Seppo Kannelsalo                        Viherlaakso                     ”
Margit Lundström                        Lintuvaara                      ”
Teuvo Sallinen                  Kilo                            ”
Klaus Palmqvist                 Tontunmäki                      ”
Bengt Ahlroth                           Karakallio                      ”

Osa-aikaisena  järjestösihteerinä on toiminut Raimo Kukko. Tilintarkastajana on toiminut
Kari Simonen ja  varatilintarkastajana Simo Laakso.
Liitossa toimivat seuraavat työryhmät: Lystityöryhmä, alueneuvottelukuntatyöryhmä ja  pihakilpailutyöryhmä.

9. MUU TOIMINTA

LIITON EDUSTUS ERI TILAISUUKSISSA
– Vantaan päivän viettoon 17.5. osallistui  Heikki Kotamies. Tapahtumapaikkana oli Kotiseututalo Påkas ja tilaisuus liittyi Vantaan kaupungin 650-vuotisjuhliin.
– Helsingin, Vantaan, Tampereen, Turun ja Espoon kaupunginosayhdistysten keskusjärjestöjen yhteistapaamiseen Helsingissä 29.8. osallistuivat Heikki Kotamies ja Raimo Kukko.
– Pihakilpailujen palkintojenjakotilaisuuteen Kaupunginpuutarhassa 4.10. osallistuivat Heikki Kotamies ja Raimo Kukko
– Kaupunginjohtajan Espoo-päivän kahvitilaisuuteen Gumbölen kartanossa 28.8. osallistuivat Heikki Kotamies ja Raimo Kukko.

ESPOO-PÄIVÄN KAHVITILAISUUS
EKYLin ehdotuksesta kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen järjesti jäsenyhdistystemme puheenjohtajille aamukahvitilaisuuden Gumbölen kartanossa 28.8.2001.

ESPOON KULTTUURISÄÄTIÖ
Espoossa toimivan Espoon Kulttuurisäätiön hallituksessa on toiminut EKYLin edustajana Heikki Kotamies.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.

ESPOON PUUTARHAYHDISTYS
EKYL on jäsenenä Espoon Puutarhayhdistyksessä. Yhdistyksen hallituksessa ovat EKYListä mukana Heikki Kotamies varapuheenjohtajana ja Raimo Kukko.
Yhdistykseen voivat liittyä yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset.

10. HUOMIONOSOITUKSET
Suomen Kotiseutuliiton hallitus myönsi Heikki Kotamiehelle Kotiseutuliiton harrastusmitalin. Järjestösihteeri Juhani Railo Suomen Kotiseutuliitosta luovutti mitalin EKYLin hallituksen kokouksessa 12.12.2001.
EKYLin hallituksessa 6 vuotta toimineille Kari Pohjakalliolle ja Teuvo Salliselle luovutettiin hallituksen kokouksessa 12.12.2001 EKYLin viirit.

11. TALOUS
Tuloslaskelma, joka osoittaa ylijäämää 2.147,24  markkaa,  ja tase ovat liitteenä.

12. JÄSENYHDISTYKSET
Jäsenyhdistyksiä on 46 kpl. Jäsenyhdistysluettelo on toisaalla sivuillamme.

Hallitus/16.1.2002