Toimintakertomus 2002

1. YLEISTÄ

Vuosi 2002 oli Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL) 22. toimintavuosi. Se sujui liiton perinteisten tehtävien hoitamisen ohella myös uusia haasteita tunnustellen.

Syksyn toimintaa varjosti huoli kaupungin budjetin valmistelun yhteydessä esille nousseesta kotiseututoiminnan avustusmäärärahojen puolittamisesta. Aktiivisella toiminnalla ja päättäjien painostuksella saatiin kuitenkin pahin uhkakuva torjuttua.

Haasteita riitti myös kotisivurintamalla. EKYL on omalta osaltaan valinnut ratkaisuksi helpoksi tiedetyn Intsys-pohjaisen käyttöympäristön, joskaan ratkaisu ei visuaalisessa mielessä ole ollut kaikkia tyydyttävä. Helppouden vuoksi myös useat jäsenyhdistykset ovat vuoden aikana päätyneet samaan. Näin on päästy eteenpäin niin liiton omien kotisivujen ylläpidon kohentamisessa kuin myös jäsenyhdistysten kannustamisessa internetin käyttäjiksi. Noin 2/3 yhdistyksistä on nyt omat kotisivut. Kaikkien jäsenyhdistysten tiedot löytyvät ainakin suppeassa muodossa EKYLin omilta sivuilta (www.intsys.fi/ekyl). Taitojen ja kokemuksen lisääntyessä löydetään varmasti ratkaisuja myös EKYLin sivustojen ilmeen parantamiseen ja sisällön monipuolistamiseen.

Kulttuuritekona voidaan pitää myös sitä, Espoon Lystien historiikki koottiin yksiin kansiin. Työn laati opinnäytteenä Eine Kuismin Humanistisesta ammattikorkeakoulusta. EKYL myönsi hänelle tehdystä työstä stipendin. Tekijä paitsi inventoi arkistot ja muut lähteet myös arvioi haastatteluja käyttäen Lystitoiminnan sisältöä ja sen muuttumista v. 1985-2001. Aineisto on hyvää aineistoa Lystien kehittämiselle.

2. TOIMISTO JA JÄSENPALVELUT

Liiton toimitila sijaitsee Leppävaarassa Kotiseututalo Parkvillassa (osoite: Parkvillanpolku 4, 02600 Espoo). EKYLin arkistotila sijaitsee edelleen Kauniaisissa, liiton entisissä toimitiloissa. Jäsenyhdistykset ovat voineet täältä varata hyllytilaa omille arkistoilleen. Arkisto inventoitiin ja luetteloitiin kesällä 2002. Arkiston tulevaisuus on vaakalaudalla, sillä Kauniaisten toimitila purettaneen muutaman vuoden sisällä.

EKYL hoitaa kotiseututalo Parkvillan isännöintiä yhdessä Espoon seudun käsityöyhdistyksen kanssa. EKYLin päivystys on 6 tuntia viikossa ja sillä on katettu tilojen vuokra. Tätä varten on kaupungin kanssa tehty nimikkotilasopimus. Koemielessä otettiin syksyllä liiton vastuulle myös Albergan kartanon tilavarausten hoito (2,5 päivää/vko). Tästä tehtiin lokakuussa sopimus kaupungin kiinteistöpalvelukeskuksen kanssa kesäkuun 2003 loppuun. Tehtävää hoitaa Eine Kuismin ja hänen palkkansa maksetaan EKYLin kautta. Tämän kaltaisesta isännöinnistä voidaan ehkä myöhemmin kehittää liitolle uusi tapa hankkia tuloja.

Toimiston päivystysajat ovat olleet tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10 -12 ja perjantaisin klo 17-19. Toimistossa on päivystetty tarpeen mukaan muinakin aikoina. Toimiston aukioloajoista on tiedotettu jäsenkirjeissä, yhdistyksen puhelinvastaajassa ja nettisivuilla.

Muina jäsenpalveluina liitto huolehtii myös tapahtumavakuutuksista ja TEOSTO-korvauksista. EKYL on tarjonnut yhdistyksille apua myös tapahtumien järjestyksenvalvonnan hoitamiseksi. Aiheesta on järjestetty yhteistä koulutusta järjestyslainsäädännön muuttuessa.

3. ALUENEUVOTTELUKUNTATOIMINTA

Espoossa toimii alueneuvottelukunnat kaupungin seitsemällä suuralueella. EKYL on tarpeen mukaan huolehtinut näiden yhteistyöstä yhdessä Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) ja Esbobygdens Ungdomsförbundin (EBUF) kanssa. Vuoden aikana järjestettiin kaksi yhteistä tapaamista, joiden aiheena oli Etelä-Espoon yleiskaavatyö. EKYLissä on myös seurattu Espoonlahden alueella käynnissä ollutta pilottia alueneuvottelukunnan toiminnan kehittämiseksi. Tuloksia on luvassa vuonna 2003.

4. PIHAKILPAILUT

Pihakilpailu järjestettiin yhdessä Espoon kaupungin kanssa Matinkylä-Olarin ja Tapiolan suuralueilla. Kilpailuun osallistui 24 pihaa ja siinä oli neljä sarjaa: 1. Omakoti- ja paritalot; a) perinteiset pihat b) uudet pihat 2. Rivitalo- ja pienkerrostalot; a) yksittäiset asuntopihat ja b) kokonaisuudet, 3. Kerrostalopihat sekä 4. Yritysten ja julkisten rakennusten pihat.

Pihakilpailun tuomariston muodostivat kaupunginpuutarhuri Tuomo Taponen, apulaiskaupunginpuutarhuri Aira Sihvonen, maisema-arkkitehti Marianne Ryhänen ja toimistopuutarhuri Päivi Koljonen Espoon kaupungilta sekä järjestösihteeri Raimo Kukko EKYListä. Tuomaristo, jonka sihteerinä toimii Raimo Kukko, kokoontui kaksi kertaa. Pihojen arvostelukierrokset suoritettiin touko- ja elokuussa.

Pihakilpailun palkinnot jakoivat viherpalvelupäällikkö Vesa Valkeapää Espoon kaupungilta ja EKYListä Heikki Kotamies. Kilpailussa jaettiin kahdeksan palkintopihalaattaa ja kaksi kunniakirjaa. Palkintojen jakopaikkana oli Kauklahdessa sijaitseva Kaupunginpuutarha.
5. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

Vuoden aikana on jäsenyhdistyksille lähetetty neljä jäsenkirjettä. Ne on lähetetty yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille sekä Espoon kotiseutusihteerille, Suomen Kotiseutuliitolle, Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitolle ja Vantaan Kotiseutuliitolle.

Liiton kannanotot ja tiedotteet on myös aina lähetetty tiedotusvälineille.

Elokuussa Lystien alla julkaistiin 12-sivuinen tabloid-kokoinen lehti yhdessä EOK:n kanssa. Lehden nimi uusittiin vuonna 2002. Se on nyt Meidän Espoo – Vårt Esbo. Lehden painosmäärä oli 100 000 ja se jaettiin Espoossa jokaiseen talouteen. Lehdessä oli Espoon Lystien ohjelman lisäksi EKYLin ja kaupunginmuseon tiedotuksia sekä muuta ajankohtaista asiaa. Lystitiedotuksessa on käytetty hyväksi myös lehtien ilmaispalstoja.

Vuoden aikana valmistui Eine Kuisminin kokoaman Lysti-inventoinnin käsikirjoitus. Materiaalia ei vielä ole koottu julkaisuksi, sisältöä tullaan vielä elävöittämään arkistosta löytyneillä valokuvilla. EKYLin entinen puheenjohtajan Kirsti Henelius luovutti liitolle kesällä suuren määrän Lysteihin liittyvää kuvamateriaalia, jota on tarkoitus hyödyntää julkaisussa.

6. EKYLin KOTISIVUT

EKYLillä on sopimus Intelligent Systems Oy:n kanssa kotisivujen ylläpitämisestä (http://www.intsys.fi/ekyl). Sivujen sisältöä kohennettiin huomattavasti vuoden aikana. Myös jäsenyhdistyksiä on kannustettu omien sivujen avaamiseen.

7. ESPOON LYSTIT

Espoon Lystit järjestettiin EKYLin toimesta neljännentoista kerran. Lystejä vietettiin ajalla 17.8. – 8.9.
Espoon Lysteistä on erillinen selvitys liitteenä. Vuonna 2002 satsattiin EKYL:n toimesta ensimmäisen kerran Espoo-päivän viettoon (27.8.).

8. VIRALLISET KOKOUKSET

Liiton sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 16. päivänä huhtikuuta Thorstorpissa. Ennen kokousta Susanne Räihä Hembygdens Vänner i Alberga-yhdistyksestä toivotti vieraat tervetulleiksi ja kertoi välähdyksiä Thorstorpin ja Hembygdens Vänner –yhdistyksen vaiheista. Kokouksessa jaettiin Suomen Kotiseutuliiton kotiseututoiminnan harrastusmitalit Raimo Kukolle ja Erkki Holvikivelle. Mitalit jakoi järjestösihteeri Juhani Railo Kotiseutuliitosta.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 20. päivänä marraskuuta Albergan kartanossa. Ennen kokousta käytiin vilkas keskustelu kotiseututyön resursseista, jotka ovat nousemassa akuutiksi ongelmaksi kaupungin taloudellisen tilanteen kiristyessä. Kaupunginjohtajan budjettiesityksessä oli esitetty, että yhdistysten kaupungilta saamia avustuksia leikattaisiin tuntuvasti. Altavastaajiksi oli kokoukseen kutsuttu mukaan Espoon kaupungin kulttuuritoimen johtaja Juha Vilja ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Juhani Hakala.

9. HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA TYÖRYHMÄT

Liiton hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Hallitukseen ovat kuuluneet:

Arja Salmi, puheenjohtaja                       Leppävaara
Leo Salminen, varapuheenjohtaja         Lippajärveläiset
Solveig Forsberg                        Esbo hembygdsförening   varsinainen jäsen
Tony Hagerlund                  Keski-Espoo                     ”
Heikki Kotamies                 Tuomarila                       ”
Marjo Matikka                   Laaksolahti                     ”
Raimo Kukko, sihteeri                   Friisilä                        ”
Mikael Stûrmer                  Kauklahti                       ”
Jaana Tahvanainen                       Vanhakartano            ”
Erkki Holvikivi                 Lillhemt                        varajäsen
Seppo Kannelsalo                        Viherlaakso                     ”
Erkki Nuotio                            Perkkaa-Vermo           ”
Silve Sahlan                            Jupperi                 ”
Liisa Marjamäki                 Keski-Espoon Pky                ”
Margit Lundström                        Lintuvaara                      ”
Klaus Palmqvist                 Tontunmäki                      ”
Bengt Ahlroth                   Karakallio                      ”

Osa-aikaisena järjestösihteerinä on toiminut Raimo Kukko. Tilintarkastajana on toiminut Kari Simonen ja  varatilintarkastajana Simo Laakso.

Hallitukselle asioita valmistelevina työryhminä ovat vuonna 2002 toimineet seuraavat: Toiminnan kehittämistyöryhmä, Internet-työryhmä, Lystityöryhmä, pihakilpailutyöryhmä ja alueneuvottelukuntatyöryhmä.

10. MUU TOIMINTA

a) KOULUTUSTILAISUUDET
EKYL järjesti maaliskuussa järjestyksenvalvojien koulutustilaisuuden Espoon vanhalla asemalla. Koulutukseen osallistui yhteensä 17 henkilöä seitsemästä yhdistyksestä.

Pienimuotoiseen koulutustilaisuuteen Saarnilaakson koululla 25.4. esiteltiin erilaisia vaihtoehtoja kotisivujen laatimiseksi. Tähän tilaisuuteen osallistui 26 henkilöä, jotka edustivat 18 yhdistystä.

b) LIITON EDUSTUS ERI TILAISUUKSISSA
Kuninkaantie Espoossa –kirjan julkistamistilaisuuteen Gumbölen kartanossa 9.4. osallistui Leo Salminen.
Suomen Kotiseutuliiton valtuuston vaalin valmistelukokoukseen Oulussa 5.6. osallistui Heikki Kotamies.
Kaupunginjohtajan Espoo-päivän kahvitilaisuuteen Gumbölen kartanossa 27.8. osallistuivat Arja Salmi ja Raimo Kukko.
Simo Järvisen aukion vihkimistilaisuuteen Olarissa 27.8. osallistui Raimo Kukko.
Postimerkkikirja Terveisiä Espoosta julkistamistilaisuuteen Espoon Kulttuurikeskuksessa 27.8. osallistui Klaus Palmqvist.
Pihakilpailujen palkintojenjakotilaisuuteen Kaupunginpuutarhassa 26.9.osallistuivat Heikki Kotamies ja Raimo Kukko.
Arja Salmi kävi Turkuseuran kutsumana 5.11. kertomassa EKYLin ja alueneuvottelukuntien toiminnasta turkulaisten kaavoitusseminaarissa.

c) ESPOO-PÄIVÄN KAHVITILAISUUS
EKYLin toivomuksesta kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen kutsui vanhan tavan mukaan jäsenyhdistysten puheenjohtajat aamukahvitilaisuuteen Gumbölen kartanolle Espoo-päivänä 27.8.

d) ESPOON KULTTUURISÄÄTIÖ
Espoossa toimivan Espoon Kulttuurisäätiön hallituksessa on toiminut EKYLin edustajana Heikki Kotamies. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.

e) ESPOON PUUTARHAYHDISTYS
EKYL on jäsenenä Espoon Puutarhayhdistyksen hallituksessa (Heikki Kotamies vpj ja Raimo Kukko). Yhdistykseen voivat liittyä yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset.

11. HUOMIONOSOITUKSET
Mitalit
Suomen Kotiseutuliiton hallitus myönsi Erkki Holvikivelle ja Raimo Kukolle  Kotiseutuliiton harrastusmitalin.
Yhdistysten merkkipäiviä muistettiin onnittelukäynneillä (Arja Salmi) seuraavasti:
Kauklahti-seura 30-vuotta 24.8.
Lounais-Espoon Omakotiyhdistys 40-vuotta 12.9.
Veinin Omakotiyhdistys 30 vuotta 14.9.
Kivenlahti-Stensvik 30 vuotta 20.9. ja
Lippajärveläiset ry 50 vuotta 23.11.
Jäsenyhdistysten juhlajulkaisuja avustettiin myös kirjoituksilla.

11. TALOUS
Tuloslaskelma, joka osoittaa ylijäämää 1.581,78 euroa. Laskelma ja tase ovat liitteinä.

12. JÄSENYHDISTYKSET
Vuoden aikana EKYLin jäsenmäärä nousi yhdellä kun Säterinmetsän asukasyhdistys ry liittyi jäseneksi. Jäsenyhdistyksiä on nyt 47 kpl. Jäsenyhdistysluettelo on liitteenä.

Hallitus/19.2.2003