Toimintakertomus 2007

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL)

Toimintakertomus 2007

1. Tarkoitus ja toiminta

Vuosi 2007 oli EKYLin 27. toimintavuosi.  Liitto sai vuoden alusta sekä uuden puheenjohtajan että järjestösihteerin. Luonnollisesti tällöin keskeiseksi tehtäväksi tuli tehostaa Liiton omaa hallintoa ja sen sujuvuutta sekä vahvistaa luotuja yhteyksiä kaupungin päättäjiin, virkamiehiin ja yhteistyökumppaneihin.

Keskusjärjestönä EKYLin tärkein tehtävä on huolehtia jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksistä ja niiden kehittämisestä. Tähän liittyy kaupunginosatyön tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen sekä yhdistysten keskinäisen tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteistyön lisääminen. Vuoden aikana tavoitteisiin vastattiin monin tavoin mm. puheenjohtajapäivillä, yhdistysten omalla sähköisellä tilalla netissä, nopealla ja laajemmalla viestinnällä sekä uudella painoksella juhlavuoden keskeisistä kotikaupunkipolkuesitteistä.

2. Jäsenistö

Liiton toiminnassa oli mukana 48 yhdistysjäsentä, joiden yhteenlaskettu henkilömäärä on noin 10 000.

3. Toiminta

Liitto palveli ja tuki jäsenyhdistyksiään yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Liiton toimintaa tehtiin entistä tunnetummaksi jäsenyhdistysten keskuudessa jäsenkirjeissä ja tapaamisissa. Yhteyksiä kaupungin päättäjiin sekä virkamiehiin luotiin, ylläpidettiin ja vahvistettiin henkilökohtaisilla tapaamisilla.

Vuoden aikana järjestettiin kaksi jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaamista. Kesäkuussa tapaaminen järjestettiin Saaristomuseon alueella Pentalan saaressa. Tapaamiseen osallistui kahdeksan eri yhdistyksen puheenjohtajat. Syksyllä tapaamisen osallistui 25 yhdistyksen edustajaa. Tapaamisessa tutustuttiin Espoon modernin taiteen museo EMMAn Salvador Dali –näyttelyyn sekä kuultiin Alueneuvottelukuntatyöryhmän puheenjohtaja Thorleif Tverinin kertomana asiaa alueneuvottelukuntatyöskentelystä. Kaupunginsihteeri Mari Immonen esitteli kuntademokratia –kyselyn tuloksia.

3.1. Tiedotus

Kotiseutukummin valinnasta, Espoon Lystien ja Espoo-päivän ohjelmasta tiedotettiin EKYLin kotisivuilla. Tiedotuskanavina käytettiin myös median ilmaispalstoja.

Liitolla on käytössä oma verkkoviestintäjärjestelmä Tietotorin kansalaisverkossa. Siinä on sekä julkinen verkkosivusto että sisäinen viestintäjärjestelmä.

Liiton verkkosivustoa (www.ekyl.fi) ylläpidettiin ja kehitettiin. Sivuston sisällön ylläpidosta vastaa järjestösihteeri.

Vuoteen 2006 toimineen Tarinoiden Espoo –sivuston sisältö liitettiin osaksi julkista verkkosivustoa. Sivusto on linkkikokoelma espoolaisille perinnetieto- paikalliskulttuuria esitteleville sivuille.

Hallituksen jäseniä ja varajäseniä varten on hallituksen sisäiset viestialueet, joiden avulla on teknisesti käydä hallituksen jatkuvaa virtuaalikokousta. Siihen kuuluvat keskustelupalsta, kokousarkisto ja saapuneiden tiedustelujen palsta. Jäsenyhdistysten puheenjohtajat saivat maksutta käyttöönsä vastaavat palvelut.

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin myös puheenjohtajille sähköpostilla.

Jäsentiedote toimitettiin neljä kertaa vuoden aikana kirjallisena ja sähköpostilla.

Jäsenyhdistyksiä koskevat päivitystiedot toimitettiin Espoon kaupungin vastaavan sivun päivittäjälle tiedoksi.

3.2. Koulutus

Liitto järjesti jäsenyhdistystensä jäsenille kaksi koulutustilaisuutta. TSL:n kanssa yhteistyössä järjestetylle First Class –peruskurssille osallistui 11 koulutettavaa. Järjestyksenvalvonnan kertauskurssille osallistui kuusi koulutettavaa.

3.3. Espoon Lystit ja Espoo-päivän vietto

Liitto järjestää yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa perinteiset Espoon Lystit elo-syyskuun vaihteessa 23. kerran. Lystit ovat foorumi paikallisen hengen ja kulttuurin esiintuomiselle ja vahvistamiselle. Lystiperinteeseen liittyen jatketaan Espoo-päivän (27.8.) tunnetuksi tekemistä yhdessä kaupungin ja jäsenyhdistysten kanssa.

Espoon Lystejä vietettiin EKYLin koordinoimina nyt kahdeksannentoista kerran ajalla 19.8. – 10.9.2007. EKYLin taloudellisesti tukemia Lystitapahtumia järjestettiin yhteensä 18 eri yhdistyksen toiminta-alueella.
EKYLin jäsenyhdistykset järjestivät myös ohjelmaa Espoo-päivän (27.8.) merkeissä.

Espoo kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen järjesti perinteisen aamukahvitilaisuuden Espoo-päivän merkeissä 10.9. yhdistysten puheenjohtajille Gumbölen kartanossa. Tilaisuuteen osallistui 26 yhdistysten edustajaa. Tilaisuudessa luovutettiin EKYLin, EOK:n JA EBUF:n valitsemalle uudelle Kotiseutukummille, Raimo Kukolle, kunniakirja ja kummilusikka. Lisäksi keskusteltiin mm. Espoon kaupungin 550-vuotisjuhlista ja niiden ohjelmasta vuonna 2008.

3.4. ESPOO 550

Espoon 550 juhlavuoden tapahtumia valmisteltiin yhdessä Espoo 550 juhlavuoden projektihenkilöstön ja jäsenyhdistysten kanssa. Juhlavuoden ohjelmassa on Liiton koordinoimana ja yhdessä jäsenyhdistysten kanssa toteutettavana opastettuja kotikaupunkipolkukierroksia sekä kartanokierros. Yhteistyössä Espoon kaupungin kiinteistöpalvelun kanssa toteutetaan Parkvillan avoimet ovet keväällä ja syksyllä 2008.

3.5. Kotikaupunkipolut

Liitto sai Espoo 550 juhlavuoden tapahtuma-avustusta Kotikaupunkipolkuvihkojen esitteiden uuden painoksen kustannuksiin. Liitto toteutti avustuksella kahden vihkon uusintapainokset: Tapiolan ja Espoon Keskuksen. Tapiolan vihkoon lisättiin uusia polkuja kaksi: Haukilahden ja Westendin polut. Kaupunkipolkuesitteitä voidaan tarjota käyttöön paikallistuntemuksen ja historiallisen tietoisuuden lisäämisessä, mm. Espoon kaupungin koululaisille suunnatun kotiseutua tutuksi tekevän kulttuuri- ja liikuntapolkuhankkeelle KULPS!
Kotikaupunkipolkuvihkot tulevat varsinaiseen käyttöönsä juhlavuonna tehtävillä opastetuilla kotikaupunkipolkukävelyillä. Niillä halutaan edistää espoolaisten perheiden kotiutumista ja lisäämään tietoutta omasta asuinympäristöstä.

3.6. Vuokrauspalvelu

EKYL on hoitanut Espoon kaupungin omistamien Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon isännöintiin liittyviä tehtävät. Asiakasystävällisyyttä lisättiin joustavalla puhelinpalvelulla ja asiakkaille jaettavilla Parkvillan esitteillä.

3.7. Alueneuvottelukuntatoiminta

EKYL koordinoi alueneuvottelukuntatoimintaa yhdessä Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Esbobygdens ungdomsförbundin kanssa. Suuralueittaiset alueneuvottelukunnat valitaan vaalikausittain. Jäsenten valinnan suorittaa mainittujen keskusjärjestöjen muodostama työryhmä, joka lähettää valinnan tuloksen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Nykyisten alueneuvottelukuntien toimintakausi on vuodet 2005 –2008.  Liiton edustajina työryhmässä toimivat Marjo Matikka ja Heikki Kotamies sekä sihteerinä EKYlin hallituksen jäsen Raimo Kukko.
EKYLin hallitus teki keväällä aloitteen alueneuvottelukuntien toiminnan kehittämisestä vuonna 2009 alkavalle valtuustokaudelle siten, että se vahvistaisi kansalaisdemokratian toteutumista. Aloite ei saanut kannatusta alueneuvottelukuntatyöryhmässä.

4. Organisaatio

Liitto järjestää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joiden yhteyteen järjestetään keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Sääntömääräiset kokoukset olivat kevät- ja syyskokous, joissa virallisten asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja käytiin vilkasta keskustelua.

Kevätkokouksessa (16.4.)  Albergan kartanolla Juhani Hakala puhui kulttuurilautakunnan avustuksista sekä Espoon kaupungin vapaan sivistystyön yksikön ja alueellisten asukasyhdistysten yhteistyöstä. Puhetta kuunneltiin mielenkiinnolla. Hakalalle esitettiin kysymyksiä mm. Espoon kaupungin alueellisista kulttuurituottajista ja heidän työstään sekä Espoon kaupungin tulevista isoista kulttuurihankkeista.

Syyskokouksessa (28.11.) Espoon Valtuustotalolla Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Sistonen alusti aiheesta ”Asukastoiminnan kehittäminen Espoossa”. Mielenkiintoinen alustus herätti ajatuksia ja keskustelua kokouksen osanottajien keskuudessa.

4.1. Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimii järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu hallitukselle.

Hallitus ja työryhmät

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jukka Kivi ja sihteerinä Tiina Hiltunen. Hallituksen kokoonpano oli seuraava:

Solveig Forsberg        Esbo hembygdsförening r.f.      varsinainen jäsen
Heikki Kotamies Tuomarila-seura ry              ”
Pirjo Kotiranta Olari-Seura ry          ”
Raimo Kukko             Friisilän Omakotiyhdistys ry    ”
Ann-Christin Lintula    Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry  ”
Eeva-Riitta Puomio      Jupperin Omakotiyhdistys ry     ”
Mikael Stürmer  Kauklahti –Seura ry             ”
Matti Viikari           Soukka-Seura ry.                ”
Ilkka Ilomäki           Gumbölen Omakotiyhdistys        varajäsen
Seppo Kannelsalo        Viherlaaksolaiset ry            ”
Kari Karjalainen        Kivenlahti – Stensvik ry                ”
Raili Lindberg  Laajalahti ry                   ”
Margit Lundström        Lintuvaara Omakotiyhdistys ry   ”
Heikki Miettinen        Haukilahden Seura               ”
Arja Mikkonen   Lippajärveläiset ry             ”
Erkki Nuotio            Perkkaa-Vermo ry                ”

Liiton hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallituksella on myös käytettävissään jatkuvatoiminen virtuaalikokous.

Tilintarkastajana toimi KHT Kaj Kiljander ja varatilintarkastajana tilitoimisto Deloitte & Touche Oy.

4.2. Henkilöstö

Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa (osoite: Parkvillanpolku 4, 02600 Espoo). Osa-aikaisena palkattuna järjestösihteerinä toimi Tiina Hiltunen. Toimiston päivystysajat ovat olleet tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30 – 12.00 sekä torstaisin klo 15.00 – 17.00.

EKYL vastaa sekä Parkvillan että Albergan kartanon tilavarausten vastaanotosta. Parkvillan isännöinnistä vastasi järjestösihteeri ja Albergan varauksia hoiti palkattuna työntekijänä Eine Kuismin.

4.3 Työryhmät

Hallitus asetti vuoden alussa työryhmiä valmistelemaan ja vahvistamaan liiton toimintaa. Ryhmät valmistelivat aihealueensa asioita hallituksen käsittelyyn. Työryhmien aihealueita ovat talous, strategia, hankkeet, koulutus, kotiseututuntemus, kotikaupunkipolut, perinneasiat ja alueneuvottelukuntatyöskentely.

5.  Yhteistyö

Yhteyksiä kaupungin ja EKYLin toiminnan kannalta keskeisimpien hallintokuntien johtoon ylläpidettiin ja luotiin pyrkimyksenä osoittaa kaupunginosayhdistystoiminnan merkitys vahvuutena Espoon kaupungin kehittämisessä.

Osallistuttiin Uudenmaan Liiton järjestämään Elinvoimainen ja kilpailukykyinen Uusimaa  -aiheeseen liittyvään kulttuuristrategian työpajaan.

Järjestettiin tapaamisia Helsingin kaupunginosayhdistysten Liiton sekä Suomen Kotiseutuliiton edustajien kanssa. Tavoitteena tapaamisille oli tietojen vaihto ja mahdolliset yhteiset hankkeet. Perinneasioissa tavattiin Espoon perinneseura Aurora ry:n edustajia ja päätettiin mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä perinneasioissa.

Espoon seudun Kulttuurisäätiön hallituksessa toimi EKYLin edustajana Heikki Kotamies. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.

EKYL päätti lopettaa jäsenyytensä Espoon Puutarhayhdistyksessä. EKYL on aikanaan ollut yhdistyksen käynnistäjä ja perustaja. Sen toiminta on nykyään aktiivista ja jäsenmäärä useita satoja eikä yhdistys siltä osin enää tarvitse EKYLin jäsenyyttä.

Puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat Suomen Kotiseutuliiton järjestämille kotiseutupäiville 9.-11.8.2007 Salossa. Päivien teemana oli Savumerkistä kännykkään.

6. Talous

Liiton toiminta rahoitetaan Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja palveluista sekä hankkeista saatavilla tuloilla. Liiton toimintakulut muodostuivat pääosin palkoista, avustuksista jäsenyhdistyksille sekä palveluiden ja tarvikkeiden hankinnasta.

EKYL sai vuonna 2007 kaupungilta avustusta Espoon Lysteihin 14 000 € , toiminta-avustusta 14 000 € ja Espoo 550 juhlavuoden avustusta kotikaupunkipolkuvihkojen uudelleen painattamiseen 20 000€. EKYL hoitaa myös Kotiseututalo Parkvillan isännöintiä samoin kuin hoitaa korvausta vastaan Albergan kartanon tilavarauksia.

Vuoden 2007 tuloslaskelma, joka osoittaa ylijäämää  2946,64 euroa, ja tase ovat liitteenä.