Toimintakertomus 2008

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL)

Toimintakertomus 2008

1. Tarkoitus ja toiminta

Vuosi 2008 oli EKYLin 28. toimintavuosi.  Vuoden aikana vahvistettiin luotuja yhteyksiä kaupungin päättäjiin, virkamiehiin ja yhteistyökumppaneihin. Henkilöstömuutokset järjestösihteerin vaihtuessa loivat omia haasteitaan Liiton hallintoon ja toimintaan. EKYL osallistui omalta osaltaan Espoo 550 –juhlavuoden ohjelmaan.

Keskusjärjestönä EKYLin tärkein tehtävä on huolehtia jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksistä ja niiden kehittämisestä. Tähän liittyy kaupunginosatyön tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen sekä yhdistysten keskinäisen tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteistyön lisääminen. Vuoden aikana tavoitteisiin vastattiin monin tavoin mm. puheenjohtajien tapaamisessa, yhdistysten omalla verkkoalueella, nopealla ja laajemmalla viestinnällä sekä uudella painoksella kotikaupunkipolkuesitteistä.

2. Jäsenistö

Liiton toiminnassa oli vuoden lopussa mukana 47 yhdistysjäsentä. Tämä on yksi vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Uutena jäsenenä tammikuussa 2008 EKYLiin liitettiin Espoon Saunalahden asukasyhdistys ry. Liitosta katsottiin eronneeksi huhtikuussa Kukkumäki ry sekä joulukuussa Eestinkallio-Nöykkiö ry heidän kanssaan käytyjen keskustelujen perusteella.

Yhteenlaskettu henkilömäärä jäsenyhdistyksissä on noin 10 000. Toiminta kattaa hyvin koko Espoon.

3. Toiminta

Liitto palveli ja tuki jäsenyhdistyksiään yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Liiton toimintaa tehtiin entistä tunnetummaksi jäsenyhdistysten keskuudessa jäsenkirjeissä ja tapaamisissa. Yhteyksiä kaupungin päättäjiin sekä virkamiehiin luotiin, ylläpidettiin ja vahvistettiin henkilökohtaisilla tapaamisilla.

Vuoden aikana järjestettiin yksi jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaaminen. Tapaaminen järjestettiin toukokuussa Nuuksiossa, Honkamajalla. Tapaamista isännöi Timo Rauhanen Nuuksion Omakotiyhdistyksestä. Ohjelmassa oli taloon tutustumista, alueen kaavoituksen esittelyä sekä lyhyt kävelyretki Histan alueelle. Osallistujia tilaisuudessa oli 15.

3.1. Tiedotus

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin EKYLin kotisivuilla, Liiton verkkoviestintäalueella, jäsenkirjeissä sekä sähköpostitse jäsenyhdistyksille. Jäsenkirje lähetettiin jäsenyhdistyksille kolme kertaa vuoden aikana sekä kirjallisesti että sähköpostilla.

Liitolla on käytössä oma verkkoviestintäjärjestelmä Tietotorin kansalaisverkossa. Siinä on sekä julkinen verkkosivusto että sisäinen viestintäjärjestelmä.

Liiton verkkosivustoa (www.ekyl.fi) ylläpidettiin ja kehitettiin. Sivuston sisällön ylläpidosta vastaa järjestösihteeri.

Hallituksen jäseniä ja varajäseniä varten ovat hallituksen sisäiset viestialueet, joiden avulla on teknisesti mahdollista käydä hallituksen jatkuvaa virtuaalikokousta. Alueisiin kuuluvat keskustelupalsta, kokousarkisto ja saapuneiden tiedustelujen palsta. Jäsenyhdistysten puheenjohtajilla on käytössään maksutta vastaavat palvelut.

Jäsenyhdistyksiä koskevat päivitystiedot toimitettiin Espoon kaupungin kaupunginosayhdistyksistä kertovan sivun päivittäjälle tiedoksi.

3.2. Koulutus

Liitto järjesti jäsenyhdistystensä jäsenille kaksi koulutustilaisuutta. Järjestyksenvalvonnan peruskurssille maaliskuussa osallistui seitsemän koulutettavaa. TSL:n kanssa yhteistyössä järjestetylle FirstClass –peruskurssille marras-joulukuussa osallistui 11 koulutettavaa.

3.3. Espoon Lystit ja Espoo -päivän vietto

Liitto järjesti yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa perinteiset Espoon Lystit elo-syyskuun vaihteessa 23. kerran. Lystit ovat foorumi paikallisen hengen ja kulttuurin esiintuomiselle ja vahvistamiselle. Lystiperinteeseen liittyen jatkettiin Espoo-päivän (27.8.) tunnetuksi tekemistä yhdessä kaupungin ja jäsenyhdistysten kanssa.

Espoon Lystejä vietettiin EKYLin koordinoimina nyt kahdennenkymmenennen kerran ajalla 15.8.—14.9.2008. EKYLin taloudellisesti tukemia Lystitapahtumia järjestettiin yhteensä 17 eri yhdistyksen toiminta-alueella. EKYLin jäsenyhdistykset järjestivät myös ohjelmaa Espoo-päivän (27.8.) merkeissä.

Espoon kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen järjesti perinteisen aamukahvitilaisuuden Espoo-päivän merkeissä 5.9. yhdistysten puheenjohtajille Gumbölen kartanossa. Tilaisuuteen osallistui 32 yhdistysten edustajaa. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. Espoo 550 – juhlavuoden tapahtumista ja sujumisesta.

3.4. Espoo 550

EKYL osallistui omalta osaltaan Espoo 550 -juhlavuoden tapahtumiin. Juhlavuoden ohjelmassa oli kolme Espoon kartanokierrosta, jotka olivat erittäin suosittuja. EKYLin jäsenyhdistykset järjestivät myös useita opastettuja kotikaupunkipolkukierroksia. Yhteistyössä Espoon kaupungin kiinteistöpalvelun kanssa toteutettiin Parkvillan avoimet ovet -tilaisuudet keväällä ja syksyllä 2008.

3.5. Kotikaupunkipolut

Liitto sai vuonna 2007 Espoo 550 -juhlavuoden tapahtuma-avustusta Kotikaupunkipolkuvihkojen esitteiden uuden painoksen kustannuksiin. Liitto toteutti avustuksella kahden vihkon uusintapainokset: Tapiolan ja Espoon Keskuksen. Tapiolan vihkoon lisättiin uusia polkuja kaksi: Haukilahden ja Westendin polut. Esitteet saatiin painosta keväällä 2008 ja niitä toimitettiin Espoon yhteispalvelupisteisiin. Polkuvihkoja käytettiin myös juhlavuoden opastetuilla kaupunkipolkukävelyillä. Kotikaupunkipolkujen avulla halutaan edistää espoolaisten perheiden kotoutumista ja lisätä tietoutta omasta asuinympäristöstä.

3.6. Vuokrauspalvelu

EKYL on hoitanut Espoon kaupungin omistamien Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon isännöintiin liittyvät tehtävät.

3.7. Alueneuvottelukuntatoiminta

EKYL koordinoi alueneuvottelukuntatoimintaa yhdessä Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Esbobygdens ungdomsförbundin kanssa. Suuralueittaiset alueneuvottelukunnat valitaan vaalikausittain. Jäsenten valinnan suorittaa mainittujen keskusjärjestöjen muodostama työryhmä, joka lähettää valinnan tuloksen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Alueneuvottelukuntien toimintakausi oli 2005–2008. Liiton edustajina työryhmässä toimivat Marjo Matikka ja Heikki Kotamies sekä sihteerinä EKYLin hallituksen jäsen Raimo Kukko.

4. Organisaatio

Liitto järjesti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joissa virallisten asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja käytiin vilkasta keskustelua.

Kevätkokouksessa (24.4.) Albergan kartanossa Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Heikki Kukkonen puhui mm. Kotiseutuliiton palveluista, mutta myös muista alan järjestöistä, yhdistystoimintaa koskevista tutkimustiedoista sekä kansalaisvaikuttamisen muotojen kehittymisestä. Esittelyn jälkeen käytiin vilkasta keskustelua ja Heikki Kukkoselta kysyttiin mm. kuntien yhdistämisen vaikutuksesta kotiseutuyhdistyksiin, Kotiseutuliiton vaikuttamistyöstä valtakunnallisesti tärkeissä elimissä ja kaupunginosayhdistysten tila-asioista.

Syyskokouksessa (27.11.) Albergan kartanossa Kuntaliiton erityisasiantuntija Päivi Kurikka alusti aiheesta ”Kuntademokratia ja kuntalaisten osallistuminen”. Mielenkiintoinen alustus herätti ajatuksia ja keskustelua kokouksen osanottajien keskuudessa.

4.1. Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimii järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu hallitukselle.

Hallitus ja työryhmät

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jukka Kivi ja sihteerinä järjestösihteeri. Hallituksen kokoonpano oli seuraava:

Varsinaiset jäsenet

Solveig Forsberg, Esbo hembygdsförening r.f.
Heikki Kotamies, Tuomarila-seura ry
Pirjo Kotiranta, Olari-Seura ry
Raimo Kukko, Friisilän Omakotiyhdistys ry
Ann-Christin Lintula, Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
Silve Sahlan, Jupperin Omakotiyhdistys ry
Mikael Stürmer, Kauklahti-Seura ry
Matti Viikari, Soukka-Seura ry

Varajäsenet

Seppo Kannelsalo, Viherlaaksolaiset ry
Margit Lundström, Lintuvaara Omakotiyhdistys ry
Ilkka Ilomäki, Gumbölen Omakotiyhdistys ry
Kari Karjalainen, Kivenlahti – Stensvik ry
Heikki Miettinen, Haukilahden Seura ry
Raili Lindberg, Laajalahti ry
Arja Mikkonen, Lippajärveläiset ry
Tarja Kesä-Heino, Pro Westend ry

Yksi varajäsenen paikka jäi täyttämättä Liiton syyskokouksessa ja tämä paikka täytettiin kevätkokouksen yhteydessä. Varajäseneksi valittiin Tarja Kesä-Heino.

Liiton hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallituksella on myös käytettävissään jatkuvatoiminen virtuaalikokous.

Tilintarkastajana toimi KHT Kaj Kiljander ja varatilintarkastajana tilintarkastustoimisto Deloitte & Touche Oy.

4.2. Henkilöstö

Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa (osoite Parkvillanpolku 4, 02600 Espoo). Toimiston päivystysajat ovat olleet tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30—12.00 sekä torstaisin klo 15.00—17.00.

Osa-aikaisena palkattuna järjestösihteerinä toimi Tiina Hiltunen 21.5.2009 asti. Tämän jälkeen järjestösihteerin tehtäviä hoiti väliaikaisesti hallituksen jäsen Raimo Kukko siihen saakka, että uusi järjestösihteeri saatiin palkattua. Uutena järjestösihteerinä aloitti Tiina Keränen 4.8.2008.

EKYL vastaa sekä Parkvillan että Albergan kartanon tilavarausten vastaanotosta. Parkvillan isännöinnistä vastasi järjestösihteeri ja Albergan varauksia hoiti palkattuna työntekijänä Eine Kuismin.

4.3 Työryhmät

Hallitus asetti vuoden alussa työryhmiä valmistelemaan ja vahvistamaan liiton toimintaa. Ryhmät valmistelivat aihealueensa asioita hallituksen käsittelyyn. Työryhmien aihealueita ovat talous, strategia, hankkeet, koulutus, kotiseututuntemus, kotikaupunkipolut, perinneasiat ja alueneuvottelukuntatyöskentely.

5.  Yhteistyö

Yhteyksiä kaupungin ja EKYLin toiminnan kannalta keskeisimpien hallintokuntien johtoon ylläpidettiin ja luotiin pyrkimyksenä osoittaa kaupunginosayhdistystoiminnan merkitys vahvuutena Espoon kaupungin kehittämisessä.

Kartoitettiin yhteistyömahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla toimivan 4V–hankkeen kanssa erityisesti asukastoiminnan osalta ja tavattiin hankkeen Espoon yhteisöllisyyskoordinaattori Tuija Hyyrynen.

Espoon seudun Kulttuurisäätiön hallituksessa toimi EKYLin edustajana Heikki Kotamies. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.

Puheenjohtaja osallistui Suomen Kotiseutuliiton järjestämille kotiseutupäiville Siika-Pyhäjokialueella 6.—10.8.2008. Päivien teemana oli Tervasta teräkseen.

Puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön 40–vuotisjuhlaan 1.10.2008 Albergan kartanossa.

6. Talous

Liiton toiminta rahoitettiin Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja palveluista sekä hankkeista saatavilla tuloilla. Liiton toimintakulut muodostuivat pääosin palkoista, avustuksista jäsenyhdistyksille sekä palveluiden ja tarvikkeiden hankinnasta.

EKYL sai vuonna 2008 kaupungilta toiminta-avustusta 14 000 € ja avustusta Espoon Lysteihin 14 000 €. EKYL hoitaa myös Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon isännöintiä ja tilavarauksia korvausta vastaan.

Vuoden 2008 tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä.