Toimintakertomus 2010

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL)

Toimintakertomus 2010

Hyväksytty liiton kevätkokouksessa 28.4.2011

1. Tarkoitus ja toiminta

Vuosi 2010 oli EKYLin 30. toimintavuosi.  Vuoden aikana pidettiin yhteyttä jäsenyhdistyksiin, kaupungin päättäjiin, virkamiehiin ja yhteistyökumppaneihin. Liiton tasavuosien kunniaksi syksyllä järjestettiin 30-vuotisvastaanotto Albergan kartanossa.

Keskusjärjestönä EKYLin tärkein tehtävä on huolehtia jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksistä ja niiden kehittämisestä. Tähän liittyy kaupunginosatyön tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen sekä yhdistysten keskinäisen tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteistyön lisääminen. Vuoden aikana tavoitteisiin vastattiin mm. puheenjohtajien tapaamisissa, yhdistysten omalla verkkoalueella sekä nopealla ja laajalla viestinnällä.

2. Jäsenistö

Liiton toiminnassa oli vuoden lopussa mukana 45 yhdistysjäsentä. Tämä on sama määrä kuin edellisen vuoden lopussa.

Toiminta kattaa hyvin koko Espoon.

3. Toiminta

Liitto palveli ja tuki jäsenyhdistyksiään yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Liiton toimintaa tehtiin tunnetummaksi jäsenyhdistysten keskuudessa jäsenkirjeissä ja tapaamisissa. Vuoden aikana järjestettiin kaksi jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaamista, joihin yhdistysten edustajat osallistuivat aktiivisesti.

Ensimmäistä tapaamista vietettiin 8.6. risteilyllä Espoon edustalla. Opastuksesta huolehti Tommi Heinonen. Osallistujia risteilyllä oli 35.

Toinen tapaaminen järjestettiin pikkujoulujen merkeissä 15.12. Lagstadin kotiseututalossa. Tilaisuuden aiheena oli 4V-hanke ja sen tulokset kaupunginosayhdistysten näkökulmasta. Aiheesta olivat kertomassa Tuija Hyyrynen sekä Milla Talja 4V-hankkeesta. Osanottajia tilaisuudessa oli 23 ja keskustelu oli vilkasta.

3.1. Tiedotus

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin EKYLin kotisivuilla, Liiton verkkoviestintäalueella, jäsentiedotteissa sekä sähköpostitse jäsenyhdistyksille. Jäsentiedote lähetettiin jäsenyhdistyksille kaksi kertaa vuoden aikana sekä kirjallisesti että sähköpostilla.

Liitolla on käytössä oma verkkoviestintäjärjestelmä Tietotorin kansalaisverkossa. Siinä on sekä julkinen verkkosivusto että sisäinen viestintäjärjestelmä.

Liiton verkkosivustoa (www.ekyl.fi) ylläpidettiin ja kehitettiin. Sivustolle lisättiin vuoden aikana mm. liittokalenteri. Sivuston sisällön ylläpidosta vastaa järjestösihteeri.

Hallituksen jäseniä ja varajäseniä varten ovat hallituksen sisäiset viestialueet, joiden avulla on teknisesti mahdollista käydä hallituksen jatkuvaa virtuaalikokousta. Alueisiin kuuluvat keskustelupalsta, kokousarkisto ja saapuneiden tiedustelujen palsta. Jäsenyhdistysten puheenjohtajilla on käytössään maksutta vastaavat palvelut.

3.2. Koulutus

Liitto järjesti vuoden aikana kolme koulutusta jäsenyhdistystensä jäsenille. Tammikuussa 19.1. järjestettiin yhden illan mittainen Vinkkejä yhdistyksen tiedotukseen –koulutustilaisuus. Koulutuksen vetäjänä oli FM, tiedottaja-toimittaja Päivi Litmanen-Peitsala. Tilaisuudessa oli 14 osallistujaa.

Toukokuussa liitto järjesti jäsenyhdistystensä jäsenille järjestyksenvalvojan kertauskurssin 8.5. sekä peruskurssin 11.-20.5. Kertauskurssille osallistui 7 henkilöä ja peruskurssille 6 henkilöä EKYLin kautta.

3.3. Espoo-päivän vietto

EKYL oli mukana Espoo-päivän (27.8.) tapahtumissa yhdessä kaupungin ja jäsenyhdistysten kanssa. Liitto järjesti Espoo-päivänä avoimet ovet Kotiseututalo Parkvillassa sekä Albergan kartanossa. EKYL kannusti myös jäsenyhdistyksiä järjestämään ohjelmaa Espoo-päivänä ja ilmoittamaan ohjelmasta kaupungin järjestämässä yhteistiedotuksessa.

Espoon kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen järjesti perinteisen aamukahvitilaisuuden 3.9. EKYLin ja EOK:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille Gumbölen kartanossa. Tilaisuuteen osallistui reilut 30 yhdistysten edustajaa. Tilaisuuden yhteydessä molemmat keskusjärjestöt muistivat vuoden lopussa eläkkeelle jäävää kaupunginjohtajaa.

Vuonna 2010 ei enää järjestetty perinteisiä Espoon Lystejä EKYLin koordinoimina, sillä kaupunki ei myöntänyt EKYLille avustusta tähän tarkoitukseen. Jäsenyhdistykset järjestivät omia Lystitapahtumiaan ja hakivat mahdolliset avustukset niihin suoraan kaupungilta.

3.4. EKYLin 30-vuotisvastaanotto

EKYL järjesti vastaanoton Albergan kartanon flyygelisalissa 30-vuotispäivänään 10.11.2010. Ohjelmassa oli seurustelua, vanhojen kuvien katselua sekä kakkukahvit. Taustamusiikista vastasi vapaan säestyksen opettaja Mika Lilius Musiikkiopisto Juvenaliasta.

3.5. Kotikaupunkipolut

EKYL on ollut koordinoivana ja avustavana tahona paikallisten kaupunkipolkujen laatimisen suhteen. EKYLin tietoon ei ole tullut uusia polkuja vuonna 2010.

3.6. Vuokrauspalvelu

EKYL on hoitanut Espoon kaupungin omistamien Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon isännöintiin liittyvät tehtävät.

3.7. Asukasvaikuttaminen

Asukasfoorumitoimintaa järjestetään Espoon seitsemällä suuralueella. Asukasfoorumien järjestämisestä vastaavat kullekin alueelle valitut valmisteluryhmät. Niiden jäsenet valitsee asukasfoorumityöryhmä, joka koostuu kolmen keskusjärjestön (Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry EKYL, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry EOK ja~Esbobygdens Ungdomsförbund rf EBUF) työryhmään asettamista edustajista.

EKYLin edustajat asukasfoorumityöryhmässä olivat Jukka Kivi ja Ann-Christin Lintula.

EKYLin hallituksen alaisuudessa toimi myös oma asukasosallistumiseen ja –vaikuttamiseen keskittyvä Vaikuttava asukas –työryhmä.

4. Organisaatio

Liitto järjesti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joissa virallisten asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja käytiin vilkasta keskustelua.

Kevätkokouksessa (29.4.) Albergan kartanossa hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus ja käytiin keskustelua ajankohtaisiin asioihin liittyen.

Syyskokouksessa (23.11.) Albergan kartanossa Suomen Kotiseutuliiton järjestöpäällikkö Heikki Saarinen alusti aiheesta ”Vaikuttava kaupunginosayhdistys”.

4.1. Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimii järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu hallitukselle.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jukka Kivi, varapuheenjohtajana Ann-Christin Lintula ja sihteerinä järjestösihteeri. Liiton hallitus kokoontui 10 kertaa. Seuraavassa hallituksen kokoonpano ja kokousaktiivisuus (sulkeissa kokousosallistumisten määrä):

Varsinaiset jäsenet:

Solveig Forsberg        (Esbo hembygdsförening r.f.)           (10)
Heikki Kotamies (Tuomarila-seura ry)                    (2)
Raimo Kukko     (Friisilän Omakotiyhdistys ry)         (9)
Ann-Christin Lintula    (Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry)       (7)
Mikko Perkko    (Olari-Seura ry)                        (10)
Silve Sahlan    (Jupperin Omakotiyhdistys ry)           (7)
Mikael Stürmer (Kauklahti-Seura ry)                    (6)
Matti Viikari   (Soukka-Seura ry)                       (2)

Varajäsenet:

Lauri Kaartinen (Viherlaaksolaiset ry)                  (4)
Raili Lindberg  (Laajalahti ry)                 (5)
Timo Rauhanen   (Nuuksio-Seura ry)                      (0)
Juhani Parisaari        (Kivenlahti – Stensvik ry)            (0)
Heikki Miettinen        (Haukilahden Seura ry)          (8)
Kari Karjalainen        (Kivenlahti-Stensvik ry)                (0)
Kristiina Arino (Pro Westend ry)                        (2)
Sonja Luukko    (Mankkaa-Seura ry)                      (2)
Raili Suitiala  (Lippajärveläiset ry)                 (6)
Esko Meuronen   (Rastaalan Omakotiyhdistys ry)          (7)

Kari Karjalaisen ja Timo Rauhasen tilalle valittiin kevätkokouksessa uudet edustajat estymisen takia. Kevätkokous valitsi heidän tilalleen Juhani Parisaaren ja Kristiina Arinon.

Hallituksella oli myös käytettävissään jatkuvatoiminen virtuaalikokous.

Tilintarkastajana toimi KHT Kaj Kiljander ja varatilintarkastajana KHT Aarne Koivikko.

4.2. Henkilöstö

Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa (osoite Parkvillanpolku 4, 02600 Espoo). Toimiston päivystysajat ovat olleet tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30—12.00 sekä torstaisin klo 15.00—17.00.

Osa-aikaisena palkattuna järjestösihteerinä toimi Tiina Lamminaho 22.12.2010 saakka.

EKYL vastaa sekä Parkvillan että Albergan kartanon tilavarausten vastaanotosta. Parkvillan isännöinnistä vastasi järjestösihteeri ja Albergan varauksia hoiti palkattuna työntekijänä Eine Kuismin.

4.3 Työryhmät

Hallitus asetti työryhmiä valmistelemaan ja vahvistamaan liiton toimintaa. Ryhmät valmistelivat aihealueensa asioita hallituksen käsittelyyn. Työryhmien aihealueita olivat talous, strategia, hankkeet, koulutus, kotiseututuntemus, kotikaupunkipolut, perinneasiat ja asukasvaikuttaminen ja verkkoviestintä.

5.  Yhteistyö

Yhteyksiä kaupungin ja EKYLin toiminnan kannalta keskeisimpien hallintokuntien johtoon ylläpidettiin ja luotiin pyrkimyksenä osoittaa kaupunginosayhdistystoiminnan merkitys vahvuutena Espoon kaupungin kehittämisessä.

Tehtiin yhteistyötä pääkaupunkiseudulla toimivan 4V–hankkeen kanssa. Hankkeen Espoon yhteisöllisyyskoordinaattori Tuija Hyyrynen sekä hankeassistentti Milla Talja osallistuivat EKYLin puheenjohtajien tapaamiseen joulukuussa. Lisäksi EKYLin edustajia oli mukana 4V-hankkeeseen liittyneissä tilaisuuksissa.

Espoon seudun Kulttuurisäätiön hallituksessa toimi EKYLin edustajana Heikki Kotamies. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.

Puheenjohtaja osallistui Suomen Kotiseutuliiton järjestämille kotiseutupäiville Joensuussa ja naapurikunnissa 5.—8.8.2010. Päivien teemana oli Raja.

Järjestösihteeri ja puheenjohtaja osallistuivat Matinkylä-seura 40-vuotisjuhlaan 11.9.2010, Friisilän Omakotiyhdistyksen 60-vuotisjuhlaan 3.10.2010 sekä Laajalahti ry:n 60-vuotisjuhlaan 5.12.2010.

Lisäksi puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n 20-vuotisjuhlaan 5.11.2010.

6. Talous

Liiton toiminta rahoitettiin Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja palveluista sekä hankkeista saatavilla tuloilla. Liiton toimintakulut muodostuivat pääosin palkoista sekä palveluiden ja tarvikkeiden hankinnasta.

EKYL sai vuonna 2010 kaupungilta toiminta-avustusta 18 000 €. EKYL hoitaa myös Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon isännöintiä ja tilavarauksia korvausta vastaan.