Toimintakertomus 2014

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL)

Toimintakertomus 2014

1. Tarkoitus ja toiminta

Vuosi 2014 oli EKYLin 34. toimintavuosi. Vuoden aikana pidettiin yhteyttä jäsenyhdistyksiin, kaupungin päättäjiin, virkamiehiin ja yhteistyökumppaneihin.

Keskusjärjestönä EKYLin tärkein tehtävä on huolehtia jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksistä ja niiden kehittämisestä. Tähän liittyy kaupunginosatyön tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen sekä yhdistysten keskinäisen tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteistyön lisääminen. Vuoden aikana tavoitteisiin vastattiin mm. puheenjohtajien tapaamisessa, järjestämällä erilaisia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä nopealla ja laajalla viestinnällä.

Vuonna 2015 Espoossa järjestettäviä Valtakunnallisia kotiseutupäiviä valmisteltiin aktiivisesti koko toimintavuoden 2014 ajan yhteistyössä Espoon kaupungin ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa.

2. Jäsenistö

Liiton toiminnassa oli vuoden lopussa mukana 46 yhdistysjäsentä. Vuonna 2014 jäsenistö kasvoi yhdellä Kauklahden Omakotiyhdistyksen liittyessä jäseneksi.

Toiminta kattaa hyvin koko Espoon.

3. Toiminta

Liitto palveli ja tuki jäsenyhdistyksiään yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Liiton toimintaa tehtiin tunnetummaksi jäsenyhdistysten keskuudessa jäsenkirjeissä ja tapaamisissa.

Vuoden aikana järjestettiin yksi jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaaminen, johon osallistui noin 30 eri yhdistysten edustajaa. Tilaisuus järjestettiin 5.6. näyttelykeskus WeeGeellä. Kaupunginmuseon asiakkuuspäällikkö Marianne Långvik-Huomo kertoi lyhyesti kaupunginmuseon toiminnasta eri pisteissä. Lisäksi tutustuttiin oppaan johdolla museon tuoreeseen perusnäyttelyyn sekä Espoon kadonneita kartanoita –näyttelyyn.

3.1. Tiedotus

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin EKYLin kotisivuilla, jäsentiedotteissa sekä sähköpostitse jäsenyhdistyksille. Jäsentiedote lähetettiin jäsenyhdistyksille sähköpostitse neljä kertaa vuoden aikana.

Liiton verkkosivustoa (www.ekyl.fi) ylläpidettiin ja kehitettiin. Sivuston sisällön ylläpidosta vastaa järjestösihteeri. Täydentävänä tiedotuskanavana ylläpidettiin Facebook-sivua (https://www.facebook.com/EKYLry).

Länsiväylän kumppanisivulla (http://www.lansivayla.fi/blogi/espoon-kaupunginosayhdistysten-liitto) julkaistiin mm. uutisia EKYLin ja jäsenyhdistysten erilaisista tapahtumista.

EKYL on mukana järjestötoimijana http://www.espoolaiset.fi –verkkopalvelussa.

3.2. Koulutus

Vuonna 2014 järjestettiin järjestyksenvalvojan peruskurssi, jolla koulutettiin 10 uutta kortillista järjestyksenvalvojaa sekä kertauskurssi, jolle osallistui 7 korttinsa uusijaa.

3.3. Espoo-päivän vietto

Useat EKYLin jäsenyhdistykset järjestivät omia tapahtumiaan Espoo-päivänä ja hakivat tarvitsemansa avustukset suoraan kaupungilta.

3.4. Kotikaupunkipolut

EKYL on ollut koordinoivana ja avustavana tahona paikallisten kaupunkipolkujen laatimisen suhteen.

Espoon kaupungin avustuksen turvin toteutettu Kotikaupunkipolkujen päivityshanke jatkui läpi vuoden. Vuoden aikana julkaistiin Espoonlahden, Espoon keskuksen sekä Matinkylä-Olarin kotikaupunkipolkujen tarkistetut versiot.

EKYLin tietoon ei ole tullut uusia polkuja vuonna 2014. Vuoden aikana on kuitenkin suunniteltu, haettu ja saatu rahoitusta hankkeelle, jossa tullaan toteuttamaan uudet kotikaupunkipolut Järvenperään ja Kauklahteen.

3.5. Vuokrauspalvelu

EKYL hoiti Espoon kaupungin omistamien Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon tilavuokraukseen liittyvät tehtävät.

3.6. Asukasvaikuttaminen

Asukasfoorumitoimintaa järjestetään Espoon seitsemällä suuralueella. Asukasfoorumien järjestämisestä vastaavat kullekin alueelle valitut valmisteluryhmät. Niiden jäsenet valitsee asukasfoorumityöryhmä, joka koostuu kolmen keskusjärjestön (Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry EKYL, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry EOK ja Esbobygdens Ungdomsförbund rf EBUF) työryhmään asettamista edustajista.

EKYLin edustajat asukasfoorumityöryhmässä olivat Mikko Perkko ja Raili Lindberg. Mikko Perkko toimi työryhmän puheenjohtajana.

4. Organisaatio

Liitto järjesti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joissa virallisten asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja käytiin vilkasta keskustelua.

Kevätkokouksessa (24.4.) Albergan kartanossa hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.

Syyskokouksessa (27.11.) Albergan kartanossa saatiin kaksi tervehdystä Espoon kaupungilta. Kaupunginsihteeri Mari Immonen esitti lyhyen katsauksen kuntauudistusselvitysten tämänhetkiseen tilanteeseen sekä esitteli kuntien tilanteeseen vaikuttavia lakiesityksiä. Kulttuurijohtaja Susanna Tommila esitteli kokousedustajille Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikön toimintaa ja puhui kaupunginosayhdistyksistä osana Espoon kaupunkikulttuuria. Ennen varsinaisen kokouksen alkua puheenjohtaja Mikko Perkko kertoi vielä Valtakunnallisten kotiseutupäivien 2015 valmistelujen etenemisestä.

4.1. Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimii järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu hallitukselle.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Mikko Perkko, varapuheenjohtajana Ann-Christin Lintula ja sihteerinä järjestösihteeri. Liiton hallitus kokoontui 10 kertaa. Alla hallituksen kokoonpano ja kokousaktiivisuus (sulkeissa kokousosallistumisten määrä tapaamiskokouksissa):

Mikko Perkko (Olari-Seura ry) (10)

Varsinaiset jäsenet:

Juha Koivisto (Otaniemi-Seura ry) (3)
Raimo Kukko (Friisilän Omakotiyhdistys ry) (9)
Ann-Christin Lintula (Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry) (6)
Ulla Palomäki (Järvenperän Omakotiyhdistys ry) (7)
Kari Pietarinen (Leppävaara-Seura ry) (6)
Silve Sahlan (Jupperin Omakotiyhdistys ry) (6)
Reijo Stedt (Mankkaa-Seura ry) (8)
Mikael Stürmer (Kauklahti-Seura ry) (4)

Varajäsenet:

Tuomas Kahma (Tapiolan Kilta ry) (1)
Jukka Lahti (Iivisniemi-Kaitaa Seura ry) (7)
Matti Metsäranta (Viherlaaksolaiset ry) (3)
Teuvo Tikkanen (Veinin Omakotiyhdistys ry) (9)
Raili Lindberg (Laajalahti ry) (10)
Heikki Miettinen (Haukilahden Seura ry) (4)
Esko Meuronen (Rastaalan Omakotiyhdistys ry) (6)
Johanna Takala (Ruukinranta-Seura ry) (8)

Tilintarkastajana toimi KHT Kaj Kiljander ja varatilintarkastajana KHT Aarne Koivikko.

4.2. Henkilöstö

Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa (osoite Parkvillanpolku 4, 02600 Espoo). Toimiston päivystysajat ovat olleet tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30—12.00 sekä torstaisin klo 15.00—17.00.

Osa-aikaisena palkattuna järjestösihteerinä toimi Kristel Nyberg.

EKYL vastaa sekä Parkvillan että Albergan kartanon tilavarausten vastaanotosta. Parkvillan tilavarauksia hoiti järjestösihteeri ja Albergan varauksia hoiti palkattuna työntekijänä Eine Kuismin.

4.3 Työryhmät

Hallitus asetti työryhmiä valmistelemaan ja vahvistamaan liiton toimintaa. Ryhmät valmistelivat aihealueensa asioita hallituksen käsittelyyn. Työryhmien aihealueita olivat talous, koulutus, perinneasiat ja profiili- ja viestintäasiat.

Puheenjohtaja, järjestösihteeri sekä useat hallituksen jäsenet osallistuivat yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton ja Espoon kaupungin edustajien kanssa Valtakunnallisia kotiseutupäiviä 2015 valmistelevien yhteisten toimikuntien (päätoimikunta, järjestelytoimikunta, ohjelmatoimikunta, retkitoimikunta sekä markkinointi- ja viestintätoimikunta) työskentelyyn.

5. Yhteistyö

Yhteyksiä kaupungin ja EKYLin toiminnan kannalta keskeisimpien hallintokuntien johtoon ylläpidettiin ja luotiin pyrkimyksenä osoittaa kaupunginosayhdistystoiminnan merkitys osana Espoo-tarinaa.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä järjesti perinteisen aamukahvitilaisuuden EKYLin ja EOK:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille 14.3.2014. Tilaisuuteen osallistui lähes 50 yhdistysten edustajaa, ja tilaisuus järjestettiin suuren suosion vuoksi Gumbölen kartanon asemesta Valtuustotalon kahviossa.

Espoon kaupunki järjesti yhteistyössä EKYLin kanssa 27.8.2014 Valtuustotalolla Kaupunginosayhdistysten illan, johon osallistui noin 80 henkeä eri kaupunginosa- ja omakotiyhdistyksistä.

Espoon seudun Kulttuurisäätiön hallituksessa toimi EKYLin edustajana Mikko Perkko. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.

Yhteyksiä muihin alan toimijoihin luotiin osallistumalla aktiivisesti koulutuksiin, seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin, jotka liittyivät järjestötoimintaan, kotiseutuun ja asuinympäristöön.

EKYL jatkoi toimivaa yhteistyötä Helsingin kaupunginosayhdistysten (Helka) kanssa. EKYLin edustajat osallistuivat Helkan järjestämiin kaupunkitoimijoiden EU-rahoitusta koskeviin tilaisuuksiin.

Järjestösihteeri toimi EKYLin edustajana Espoon järjestöjen yhteisö EJY:n Win4All-hankkeessa ja oli mukana kokeilemassa hankkeen tuottamaa uutta espoolaiset.fi -verkkopalvelua.

Vuonna 2014 tehtiin tiivistä yhteistyötä Suomen Kotiseutuliiton kanssa Espoossa järjestettävien Valtakunnallisten kotiseutupäivien 2015 valmisteluihin liittyen. Lisäksi Mikko Perkko toimi EKYLin edustajana Kotiseutuliiton valtuustossa ja Mikael Stürmer kaupunkityön jaostossa. Kotiseutuliiton valtuusto piti kevätkokouksensa Leppävaarassa ja tutustui Parkvillassa EKYLin toimintaan.

Puheenjohtaja ja järjestösihteeri sekä hallituksen jäsenet Raimo Kukko ja Kari Pietarinen osallistuivat Valtakunnallisille Kotiseutupäiville Hämeenlinnassa 7.-10.8.2014. Puheenjohtaja edusti EKYLiä Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa. Päivien teemana oli Kotiseutu kullan kallis.

6. Talous

Liiton toiminta rahoitettiin Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja palveluista sekä hankkeista saatavilla tuloilla. Liiton toimintakulut muodostuivat pääosin palkoista sekä palveluiden ja tarvikkeiden hankinnasta.

EKYL sai vuonna 2014 kaupungilta toiminta-avustusta 13 000 €.
EKYL hoitaa, korvausta vastaan, Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon tilavarauksiin liittyvät asiat.