Toimintasuunnitelma 2006

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

1. EKYLin toiminnan tarkoitus

Liiton toiminnan tarkoituksena espoolaisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestönä on auttaa jäsenyhdistyksiään menestymään:
edistämällä jäsenyhdistysten vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevissa asioissa
edistämällä ja vaalimalla espoolaista kotiseutu- ja perinnetoimintaa sekä lisäämällä paikallistunnetta espoolaisten keskuudessa
huolehtimalla keskusjärjestönä jäsenyhdistystensä yhteisistä tarpeista ja eduista sekä
harjoittamalla monipuolista yhteistyötä niin kaupungin kuin muiden vastaavaa työtä tekevien organisaatioiden kanssa.

2. Toimintaympäristö

Liiton toiminta kattaa hyvin koko kaupungin. Yli 60:stä espoolaisesta kaupunginosayhdistyksestä 48 kuuluu jäsenenä EKYLiin. Yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 10~000.

Liiton jäsenyhdistyksissä tehdään merkittävää vapaaehtoistyötä espoolaisten yhteiseksi hyväksi, joka ei aina saa riittävästi sille kuuluvaa arvostusta. EKYLillä on tässä keskeinen välittäjän rooli asukkaiden ja kaupungin välillä. Kaupunginosatoiminnalla (kotiseututoiminnalla) on ollut oma perinteinen roolinsa kaupungin organisaatiossa, mutta sen merkitys on pahasti hämärtynyt kotiseutusihteerin toimen lakkauttamisen myötä. Kaupungin ja sen eri toimialojen johdon kanssa on tarpeen käynnistää keskustelu yhteistyön ja vuorovaikutuksen selkiyttämiseksi.

Kaupungin tiukkeneva talous tulee edelleen heijastumaan myös vapaaehtoiseen kaupunginosatyöhön. EKYL pyrkii vaikuttamaan kaupunkiin niin, että kotiseututoimintaan myönnetyt avustukset voitaisiin pitää vähintään v. 2005 tasolla.

3. Toimintavuoden projektit

3.1 Oma toiminta
Kevätkauden aluksi järjestetään koko jäsenistölle suunnattu seminaari.
Järjestetään koulutusta mm. arkistoinnista, järjestyksenvalvonnasta sekä verkkoviestinnästä, kuten kotisivujen laadinnasta ja ylläpidosta jäsenistöltä saatujen toiveiden mukaan.
Vuoden aikana järjestetään puheenjohtajien tapaamisia 1-2 kertaa ja muita tapaamisia tarpeen mukaan.
Järjestetään yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa perinteiset Espoon Lystit elo-syyskuun vaihteessa nyt jo 21. kerran (19.8.-10.9.2006). Lystit ovat foorumi paikallisen hengen ja kulttuurin esiintuomiselle ja vahvistamiselle.
Lystiperinteeseen liittyen jatketaan Espoo-päivän (27.8.) tunnetuksi tekemistä yhdessä kaupungin ja jäsenyhdistysten kanssa.
Järjestetään sääntömääräiset kokoukset, joiden yhteyteen järjestetään keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.
Kehitetään sähköistä viestintää hallituksen sisällä ja yhdistyksiin päin
Osallistutaan kotiseutupäiville Vaasassa 2.-6.8.2006. Päivien teemana on ”Kaksikielinen kotiseutu”.

3.2 Yhteistyö
Ylläpidetään ja kehitetään yhteistyötä kaupungin virka- ja luottamusmiesten kanssa sekä EOK:n, Suomen Kotiseutuliiton, Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton (HELKA), Vantaan kotiseutuliiton samoin kuin espoolaisten yritysten kanssa. Yhteistyötä ylläpidetään myös Espoon kulttuurisäätiön ja Espoon Puutarhayhdistyksen kanssa.
Osallistutaan PKS 2017 –hankkeeseen yhdessä HELKAn ja muiden toimijoiden kanssa.
Järjestetään pihakilpailu Matinkylä-Olarin ja Tapiolan suuralueilla yhdessä teknisen toimen kanssa.
Selvitetään yhteistyömahdollisuus Espoon kaupungin ja EKYLin välillä Espoon kaupunkipolkujen ylläpidosta.

4. Tiedotus
Jäsenyhdistysten ja EKYLin välinen tiedonkulku sekä kokemusten vaihto yhdistysten kesken ovat avainasemassa kotiseututoimintaa kehitettäessä.
Perinteinen jäsentiedote toimitetaan 4-5 kertaa vuoden aikana kirjallisena ja sähköpostilla. EKYLin kotisivuilla jäsenyhdistyksiä koskevia tietoja päivitetään.
Espoon Lystien alla pyritään julkaisemaan oma lehti ”Meidän Espoo”, jossa Lystien ohella kerrotaan jäsenyhdistysten ajankohtaisista projekteista.
Pidetään yhteyttä liiton toiminnan kannalta keskeisiin tiedotusvälineisiin, jotta EKYLin ja sen jäsenyhdistysten asioita saadaan mahdollisimman hyvin esille.

5. Talous
Liiton toimintakulut katetaan Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja projektiluonteisilla muilla tuloilla. Liitto maksaa suurimman osan (2/3) yhdistyksiltä keräämistään jäsenmaksuistaan Suomen Kotiseutuliitolle, sillä EKYL aluejärjestö ja sen kautta EKYLin yhdistykset ovat Kotiseutuliiton jäseniä ilman jäsenmaksua. Puheenjohtajat saavat Kotiseutuliitosta Hiidenkivi –lehden.
Liiton hallitus laatii alkuvuodesta kustakin projektista yksityiskohtaisen suunnitelman ja toiminta sopeutetaan kaupungilta saatujen avustusten mukaan.

6. Henkilöstö
Liiton toimihenkilönä on osapäivätoiminen järjestösihteeri.
Liiton toimisto sijaitsee Parkvillassa Leppävaarassa osoitteessa Parkvillanpolku 4
02600 Espoo.
EKYLin järjestösihteeri hoitaa Parkvillan isännöinnin. EKYL hoitaa myös Albergan kartanon juhlatilojen vuokrauksen ja sitä varten sinne on palkattu henkilö.

Hallitus 2.11.2005