Liitto

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry eli EKYL on vuonna 1981 perustettu espoolaisten kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistysten keskusliitto. Liitolla on 48 yhdistysjäsentä eri puolilta Espoota.

Liiton jäsenyys

Liiton jäseneksi voivat liittyä rekisteröidyt espoolaiset kaupunginosa-, kotiseutu-, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistykset, jotka liiton hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenet suorittavat liitolle jäsenmaksun. Seuraavan vuoden jäsenmaksu päätetään vuosittain liiton syyskokouksessa.

Jäsenmaksut vuodelle 2017 (EKYLin syyskokouksen 24.11.2016 päätöksen mukaisesti):

alle 100 jäsentä      65 euroa
100 – 499 jäsentä     75 euroa
500 jäsentä ja yli    90 euroa

EKYLin jäsenyydestä kiinnostuneet yhdistykset voivat ottaa yhteyttä järjestösihteeriin.

EKYLin tarkoitus ja toiminta

Liiton tarkoituksena on espoolaisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestönä
1) edistää jäsentensä vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevien asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa
2) toimia espoolaisten jäsenyhdistysten yhteistyöelimenä ja tukiorganisaationa
3) edistää kotiseutu- ja perinnetoimintaa, sekä kotiseudun tuntemusta asukkaiden keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
1) edistää asukkaiden toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia oman asuinympäristönsä parantamiseksi tekemällä aloitteita ja esityksiä, sekä antamalla lausuntoja
2) vaikuttaa Espoon kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon toimimalla yhteistyössä viranomaisten, luottamushenkilöiden ja yksityisten tahojen kanssa
3) harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa
4) kerää ja tallentaa kotiseutuunsa liittyvää perinnetietoa.