Kotiseutukummin arvonimi

Kotiseutukummin arvonimi on myönnetty ensimmäisen kerran vuonna 2003.

Arvonimi voidaan myöntää Espoon kotiseututyössä erityisesti ansioituneelle henkilölle. Sen myöntävät Espoon kaupunginosayhdistysten liitto EKYL, Espoon Omakotijärjestöjen keskusjärjestö EOK ja Esbo Hembygdsförening hallitustensa yksimielisellä päätöksellä.

Kotiseutukummin arvonimi jaetaan vain tarpeen vaatiessa, kuitenkin enintään kerran vuodessa. Ehdotukset tulee esittää kirjallisesti ja niihin tulee liittää perustelut. Kirjalliset ehdotukset toimitetaan toukokuun loppuun mennessä EKYLin toimistoon.

Myönnetyt Kotiseutukummin arvonimet

  1. Kirsti Salminen 2003
  2. Erkki Holvikivi 2004
  3. Benita Åkerlund 2005
  4. Raimo Kukko 2007
  5. Anja Pankasalo 2012
  6. Solveig Forsberg 2013
  7. Esko Meuronen 2015
  8. Ann-Christin Lintula 2017