Toimintakertomus 2018

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL)
Toimintakertomus 2018

 1. Tarkoitus ja toiminta
  Vuosi 2018 oli EKYLin 38. toimintavuosi. Vuoden aikana pidettiin yhteyttä jäsenyhdistyksiin, kaupungin päättäjiin, virkamiehiin ja yhteistyökumppaneihin.
  Keskusjärjestönä EKYLin tehtävä on jäsenyhdistystensä toimintaedellytysten edistäminen ja kehittäminen. Tähän liittyy kaupunginosatyön tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen niin kaupungin organisaation kuin asukkaiden keskuudessa sekä yhdistysten keskinäisen tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteistyön lisääminen. Vuoden aikana tavoitteisiin vastattiin mm. puheenjohtajien tapaamisessa, järjestämällä erilaisia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä nopealla ja laajalla viestinnällä.
 2. Jäsenistö
  Liiton toiminnassa oli vuoden aikana mukana kaikkiaan 48 yhdistysjäsentä. Vuoden lopulla yksi uusi yhdistys liittyi jäseneksi ja yksi jäsen erosi. Toimintamme kattaa koko Espoon.
 3. Toiminta
  Liitto palveli ja tuki jäsenyhdistyksiään yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Liiton toimintaa tehtiin tunnetummaksi jäsenyhdistysten keskuudessa jäsenkirjeissä, tapaamisissa ja aktiivisella tiedottamisella sähköisessä mediassa.
  Jäsenyhdistysten puheenjohtajille järjestetty perinteinen kesäretki, torstaina 14.6., suuntautui Gallen Kallelan museoon Tarvaspäähän, jossa tutustuttiin Mary Gallénin elämästä kertovaan näyttelyyn.
  3.1. Tiedotus
  Ajankohtaisista asioista tiedotettiin EKYLin kotisivuilla, jäsentiedotteissa sekä sähköpostitse jäsenyhdistyksille. Jäsentiedote lähetettiin jäsenyhdistyksille sähköpostitse kaksi kertaa vuoden aikana. Järjestösihteeri kirjoitti pyydettäessä myös jäsenyhdistysten lehtiin.
  Liiton verkkosivustoa (www.ekyl.fi) ylläpidettiin ja kehitettiin. Sivuston sisällön ylläpidosta vastasi järjestösihteeri ja syyskaudella puheenjohtaja. Täydentävänä tiedotuskanavana ylläpidettiin Facebook-sivua (https://www.facebook.com/EKYLry). Sivuilla tiedotettiin myös jäsenyhdistysten tapahtumista!
  Länsiväylän kumppanisivulla (http://www.lansivayla.fi/blogi/espoon-kaupunginosayhdistysten-liitto) julkaistiin mm. uutisia EKYLin ja jäsenyhdistysten erilaisista tapahtumista.
  EKYL on mukana järjestötoimijana http://www.espoolaiset.fi –verkkopalvelussa.
  3.2. Koulutus
  Helmikuussa, 9.2. järjestettiin yhteistyössä Kaupunginmuseon ja Kaupunginarkiston kanssa yhdistystoimijoille info- ja keskustelutilaisuuden, jossa aiheina oli: Miten yhdistysten historiaa säilytetään? Katoavatko vanhat esineet ja paperit? Miten löytyy materiaali historiikkiin kymmenen vuoden kuluttua? Mitä tehdä sähköisille aineistoille?
  Huhtikuussa, 11.4. järjestettiin koulutusilta ajankohtaisesta aiheesta ”Yhdistykset ja tietosuoja-asetus” jossa käsiteltiin EU:n tietosuoja-asetusta ja miten uusi lainsäädäntö vaikuttaa yhdistyksiin? Mitä tietoja yhdistys saa kerätä ja mikä on yhdistyksen hallituksen vastuu? Tilaisuus keräsi Albergan kartanoon lähes 60 jäsenyhdistysten edustajaa. Kouluttajana varatuomari Hannele Kerola Nuuksio-seurasta!
  3.3. Espoo-päivän vietto
  Espoo-päiviä vietettiin kaksipäiväisinä 24.-25.8. EKYL piti Parkvillassa avoimia ovia perjantaina 24.8. ja järjesti samaan aikaan popup-piknikin Parkvillan puistossa. EKYL tarjosi kahvia ja teetä sekä muurinpohjalettuja. Tapahtumassa kävijöillä oli mahdollisuus tutustua Parkvillan kotiseututaloon ja sen käyttömahdollisuuksiin.
  Useat EKYLin jäsenyhdistykset järjestivät omia tapahtumiaan ja hakivat tarvitsemansa avustukset suoraan kaupungilta.
  3.4. Kotikaupunkipolut
  EKYL on ollut koordinoivana ja avustavana tahona paikallisten
  kaupunkipolkujen laatimisen suhteen. Uusia historiapainotteisia
  kotikaupunkipolkuhankkeita ei toimintavuoden aikana aloitettu.
  3.5. Vuokrauspalvelu
  EKYL hoiti Espoon kaupungin omistamien Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon tilavuokraukseen liittyvät tehtävät.
  3.6. Asukasvaikuttaminen
  Asukasfoorumitoimintaa järjestetään Espoon seitsemällä suuralueella. Asukasfoorumien järjestämisestä vastaavat kullekin alueelle valitut foorumien valmisteluryhmät. Jäsenet valmisteluryhmiin valitsee asukasfoorumityöryhmä, joka koostuu kolmen keskusjärjestön (Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry EKYL, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry EOK ja Esbobygdens Ungdomsförbund rf EBUF) työryhmään asettamista edustajista.
  EKYLin edustajat asukasfoorumityöryhmässä olivat Mikko Perkko ja Raili Lindberg. Mikko Perkko toimi työryhmän puheenjohtajana.
 4. Organisaatio
  Liitto järjesti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joissa virallisten asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja käytiin vilkasta keskustelua.
  Kevätkokouksessa (19.4.) Albergan kartanossa hyväksyttiin edellisen vuoden (2017) tilinpäätös ja toimintakertomus.
  Syyskokouksessa (22.11.) Albergan kartanossa käsiteltiin ja hyväksyttiin
  vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi kokouksessa
  valittiin puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet
  erovuoroisten tilalle. Ennen varsinaisen kokouksen alkua Museoviraston
  erikoisasiantuntija Leena Marsio kertoi aineettomasta kulttuuriperinnöstä ja
  Elävän perinnön wikiluettelosta.
  4.1. Hallitus
  Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja
  kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimi
  järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu
  hallitukselle.
  Hallituksen puheenjohtajana toimi Mikko Perkko, varapuheenjohtajana
  Ann-Christin Lintula ja sihteerinä järjestösihteeri. Järjestösihteerin
  sairausloman aikana (syys-joulukuu) puheenjohtaja toimi myös
  pöytäkirjan pitäjänä. Liiton hallitus kokoontui 10 kertaa ja piti yhden
  sähköpostikokouksen. Alla hallituksen kokoonpano ja kokousaktiivisuus,
  sulkeissa kokousosallistumisten määrä tapaamiskokouksissa:
  Mikko Perkko (Olari-Seura ry) (10)
  Varsinaiset jäsenet:
  Urpo Kotipalo (Jupperin Omakotiyhdistys ry) (7)
  Tiina Kähkönen (Tuomarila-Seura ry) (2)
  Raili Lindberg (Laajalahti ry) (7)
  Ann-Christin Lintula (Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry) (9)
  Kari Pietarinen (Leppävaara-Seura ry) (4)
  Kari Simonen (Kauklahden Omakotiyhdistys ry) (8)
  Reijo Stedt (Mankkaa-Seura ry) (7)
  Hanne Österberg (Kauklahti-seura ry) (9)
  Varajäsenet:
  Mika Hentunen (Matinkylä-seura ry) (6)
  Tiina Karhu (Kolmperän Asukasyhdistys ry) (2)
  Raimo Kukko (Friisilän Omakotiyhdistys ry) (9)
  Jukka Lahti (Nuuksio-Siikajärven asukasyhdistys) (6)
  Sten Lindgren (Pro Ruukinranta ry) (5)
  Matti Metsäranta (Viherlaaksolaiset ry) (3)
  Arto Pinomaa (Haukilahden Seura ry) (1)
  Erkki Torkkeli (Laaksolahden Huvilayhdistys ry) (8)
  Tilintarkastajana toimi KTM, HTM, KTL Harri Saarinen Accountdata HS Oy:stä
  ja varatilintarkastajana Suomen tilintarkastusverkko Oy.
  4.2. Henkilöstö
  Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa (osoite Parkvillanpolku 4, 02600 Espoo). Toimiston päivystysajat ovat olleet tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30—12.00 sekä torstaisin klo 15.00-17.00.
  Osa-aikaisena palkattuna järjestösihteerinä toimi Kristel Nyberg. Järjestösihteerin sairausloman aikana (syys-joulukuu) sijaisena toimi Raimo Kukko. Kukko toimi myös järjestösihteeri Kristel Nybergin ja Albergan varauksia hoitavan Eine Kuisminin lomasijaisena.
  EKYL vastaa sekä Kotiseututalo Parkvillan että Albergan kartanon tilavarausten vastaanotosta. Parkvillan tilavarauksia hoiti järjestösihteeri ja Albergan varauksia hoiti, palkattuna työntekijänä, Eine Kuismin.
  4.3 Työryhmät
  Hallitus asettaa työryhmiä kulloisenkin tarpeen mukaan. Vuonna 2018 hallituksen ja toimiston tukena toimi taloustyöryhmä.
 5. Yhteistyö
  Yhteyksiä EKYLin toiminnan kannalta keskeisimpien kaupungin hallintokuntien johtoon ylläpidettiin ja tiivistettiin pyrkimyksenä osoittaa kaupunginosayhdistystoiminnan tärkeä merkitys osana Espoo-tarinaa.
  Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä järjesti perinteisen kahvitilaisuuden EKYLin ja EOK:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille 5.4. Tilaisuus järjestettiin WG-näyttelykeskuksessa ja samassa yhteydessä osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Kaupunginmuseon, KAMU:n Särkynyt elämä–Espoo sisällissodassa-näyttelyyn. Tilaisuuteen osallistui lähes 40 yhdistysten edustajaa.
  Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toivotti Espoon kotiseutukummit tervetulleiksi Gumbölen kartanoon tiistaina 12.6. Tapaamisessa nautittiin päiväkahvit ja keskusteltiin Espoon ajankohtaisista asioista. Kaupunginjohtaja kertoi kummeille Intelligent Community Awards 2018 -kilpailusta, jonka Espoo voitti. Mäkelä kiitti voitosta myös kaupunginosa- ja kotiseututoimijoita, jotka aktiivisesti työskentelevät kaupungin ja sen asukkaiden hyväksi. Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikkö kutsuu säännöllisesti yhteistyössä EKYLin kanssa kaupunginosayhdistysten väkeä teemailtoihin, joissa vaihdetaan kuulumisia ja käsitellään ajankohtaisia aiheita. Kevään 2018 kumppanuusilta järjestettiin keskiviikkona 14.3. Sellon kirjaston Akseli-salissa. Aiheena yhdistysten ja kaupungin viestintä. Paikalle saapui yli 30 kaupunginosayhdistysten edustajaa eri puolilta Espoota. Espoon kaupunginosayhdistysten liitto ry ja Suomen Omakotiliitto järjestivät maanantaina 26.2. Entressen kirjastossa keskustelutilaisuuden otsikolla Asukasnäkökulmaa Espoon kehittämiseen. Illan alustajina toimivat investointipäällikkö Petri Vainio kaupunkitekniikan keskuksesta aiheena kunnallistekniikan investointiohjelma ja vuorovaikutteisuus kaupunkitekniikan kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen kertoi Omakotiliiton toiminnasta keskittyen erityisesti liiton vaikuttamistoimintaan
  Espoon seudun Kulttuurisäätiön hallituksessa toimi EKYLin edustajana Mikko Perkko. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.
  Yhteyksiä muihin alan toimijoihin luotiin osallistumalla aktiivisesti seminaareihin, keskustelutilaisuuksiin ja koulutuksiin, jotka liittyivät järjestötoimintaan, kotiseutuun ja asuinympäristöön. EKYLiä edustavat erilaisissa tilaisuuksissa pääsääntöisesti puheenjohtaja ja järjestösihteeri, mutta toisinaan myös hallituksen jäsenet.
  Suomen Kotiseutuliiton maakunnallisten kokousten sarja käynnistyi Uudenmaan Liitossa 28.3, Uudenmaan kotiseututoimijoiden tapaamisella. Tilaisuudessa nimettiin myös Itä-Uudenmaan ehdokas Kotiseutuliiton valtuustoon. Puheenjohtaja järjestösihteeri osallistuivat tilaisuuteen.
 6. EKYLin puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat valtakunnallisen tason tapahtumiin ja toimintaan, mm. vuoden 2018 Kulttuuriperinnön Eurooppalaisen teemavuoden avajaisiin 19.1. Puheenjohtaja osallistui myös teemavuoden päätösjuhlaan 28.11. Puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat Opetushallituksen järjestämään ”Kaikilla on oikeus kotiseutuun”-seminaariin 13.4. He osallistuivat myös Lappeenrannassa 9-12.8. pidetyille Valtakunnallisille Kotiseutupäiville. Puheenjohtaja edusti EKYLiä Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa. Järjestösihteeri avusti päivillä kaupunkityön jaoksen vastuulla olleiden keskustelukammarien järjestelyissä.
  EKYL jatkoi toimivaa yhteistyötä Helsingin kaupunginosayhdistysten (Helka) kanssa.
  EKYL tekee jatkuvasti yhteistyötä Espoon Järjestöjen Yhteisö EJYn ja muiden järjestötoimijoiden kanssa.
  Puheenjohtaja Mikko Perkko toimi EKYLin edustajana Kotiseutuliiton valtuustossa ja järjestösihteeri Kristel Nyberg Kotiseutuliiton kaupunkityön jaostossa sekä Kotiseutuliiton Vuoden kaupunginosa-valintaraadissa.
  Puheenjohtaja toimi EKYLin edustajana Espoon turvallisuusstrategian johtoryhmässä.
 7. Talous
  Liiton toiminta rahoitettiin Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja palveluista sekä hankkeista saatavilla tuloilla. Liiton toimintakulut muodostuivat pääosin palkoista sekä palveluiden ja tarvikkeiden hankinnasta.
  EKYL sai vuonna 2018 kaupungilta toiminta-avustusta 16 800 €.
  EKYLin yhdistyksiltä perimistä jäsenmaksuista menee noin 80% kattojärjestön, Suomen Kotiseutuliiton jäsenmaksun kattamiseen.
  EKYL hoitaa, korvausta vastaan, Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon tilavarauksiin liittyvät asiat.
  Liiton talouteen tulee alkaneella tilikaudella 2019 vaikuttamaan heikentävästi 29.6.2018 tapahtunut ulkopuolisen tekemä varkaus, jossa liiton tililtä varastettiin 11 600€. Rikostutkinnan ollessa kesken summa on kirjattu vuoden 2018 tilinpäätökseen lyhytaikaisena saamisena
  Yksityiskohtaiset taloustiedot löytyvät vuoden 2018 tilinpäätöksestä.