Koulutuspalvelut

Liitto tarjoaa jäsenyhdistyksilleen erilaisia koulutuksia. Järjestettyjä koulutuksia ovat olleet mm. järjestyksenvalvoja-, ensiapu-  sekä verkkoviestinnän koulutukset. Tulevista koulutuksista tiedotetaan erikseen jäsenyhdistyksille.

EKYL perii järjestämistään koulutuksista maksun. Koulutusten hinta pyritään kuitenkin aina neuvottelemaan jäsenyhdistysten edustajille mahdollisimman edulliseksi. Koulutuksiin otetaan osallistujia jäsenyhdistysten ulkopuolelta mikäli tilaa on. Jäsenyhdistyksiin kuulumattomat osallistujat maksavat koulutuksista täyden hinnan.

Koulutusasioihin liittyen kysymyksiä, toiveita ja kommentteja voi lähettää järjestösihteerille tai hallituksen koulutuspalveluvastaavalle.