Rahoitusvinkkejä yhdistyksille

Tältä sivulta löydät linkkejä eri tahoihin, joilta kaupunginosayhdistykset voivat hakea avustuksia joko yleisesti yhdistyksen toimintaan tai erityisesti projektin, tapahtuman tai muun vastaavan toteuttamiseksi.

Toimimattomista linkeistä voi ilmoittaa toimistoon. Otamme myös mielellämme vastaan vihjeitä uusista rahoitusmahdollisuuksista!

Espoon kaupunki

Espoon kaupunki myöntää espoolaisille järjestöille toiminta-avustusta sekä kohdeavustuksia. Toiminta-avustuksen hakuaika on edeltävän vuoden huhtikuussa. Kohdeavustusten hakuaika on joustavasti tammikuun lopusta elokuun loppuun.
http://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Avustukset/

Suomen Kotiseutuliitto

Suomen Kotiseutuliitto jakaa vuosittain Seurantalojen korjausavustuksia. Korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Hakuaika on syyskuussa.
http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto myöntää apurahoja keskusrahastosta sekä maakuntarahastoista. Maakuntarahastojen hakuaika on tammikuusta helmikuun alkuun. Keskusrahaston hakuaika on lokakuussa.
http://skr.fi/apurahat

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondens uppgift är att stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Huvuddelen av Kulturfondens stipendier och bidrag lediganslås årligen i november och delas ut följande vår. En del stipendier har fri ansökningstid.
http://www.kulturfonden.fi/sv/ansokningar/

Museovirasto

Museovirasto jakaa harkinnanvaraisia valtionavustuksia eri tarkoituksiin, mm. avustuksia suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen. Kunkin vuoden avustukset julistetaan haettaviksi syksyllä edellisenä vuonna. Hakuaika on lokakuussa.
http://www.nba.fi/fi/avustukset

Alfred Kordelinin rahasto

Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto on maanviljelysneuvos Alfred Kordelinin testamentin perusteella muodostettu yksityinen, yleishyödyllinen kulttuurialan rahasto. Päärahaston hakuaika on elokuussa. Erillisrahastojen hakuaika on tammikuussa.
http://www.kordelin.fi/apurahat.php

Alli Paasikiven säätiö

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa sekä Suomen kotien aineellisen ja henkisen tason kohottamiseksi. Säätiö myöntää apurahoja ja avustuksia tutkimus-, kulttuuri- ja muihin hankkeisiin. Hakuaika on tammikuussa.
http://www.allipaasikivensaatio.com/apurahat

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on merenkulkuneuvos Antti Wihurin ja hänen puolisonsa Jenny Wihurin vuonna 1942 perustama yleishyödyllinen kulttuurisäätiö, joka vuosittain jakaa apurahoja suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyn edistämiseen. Kohdealoina ovat kulttuurin eri alat. Wihurin säätiön hakuaika on toukokuussa.
http://www.wihurinrahasto.fi/apurahat.html

Kansan sivistysrahasto

Kansan Sivistysrahaston toiminnan tarkoituksena on tukea apurahoin ja tunnustuspalkinnoin yhteiskunnallisesti suuntautunutta kulttuuri- ja sivistystyötä, tutkimusta, opiskelua ja valistustoimintaa. Apurahojen hakuaika on pääasiassa marras- ja joulukuussa.
http://www.sivistysrahasto.fi/apuraha